Diğer Kategoriler ve İslamda ve Dünyada Kadın Forumundan Kadının teravih namazını evde mi yoksa camide mi kılması daha uygun? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadının teravih namazını evde mi yoksa camide mi kılması daha uygun?

  Reklam
  Kadın camiye gidebilir mi?

  Beş vakit namazın cemaatle kılınması Hanefi mezhebine göre vacip derecesinde sünnet-i müekkededir. Şafii mezhebine göre farz-ı kifaye iken Maliki mezhebine mensup bazı alimlere göre ise farz-ı ayndır. Fakat bu hükümler sadece erkekler içindir. Kadınların namazı cemaatle kılma şartı yoktur. Kılabilirler, ancak bu dini bir mecburiyet değildir.

  Kadınlar evlerinde müsait olduğu zaman imama uyarak cemaatle namaz kılarlar. Ancak camiye gidip cemaatle namaz kılmaları hususunda hüküm farklıdır.

  Müslim 'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, "Kadınlarınız mescitlere gitmek için sizden izin istedikleri zaman onları mescitlerden menetmeyiniz" buyururlar.(1)

  Nitekim Peygamberimiz hayatta iken, camide kadınlar erkeklerin arkasında ayrı bir saf tutar namaz kılarlardı. Fakat Peygamberimizin vefatından sonraları bu durum uzun süre devam etmedi. Sahabe-i Kiram kadınların camiye gelmelerine razı olmadılar. Hz. Aişe de şöyle diyordu: "Eğer Resulullah (a.s.m.) bu zamanda yaşamış olsaydı, Beni İsrailin yaptıkları gibi kadınların mescitlere çıkmalarını yasaklardı."(2)

  Hz. Aişe'ye bu sözleri söyleten kadınların giyim kuşamlarında göstermiş oldukları bazı aşırılıklardı. Çünkü bazı kadınlar koku sürünerek veya süslü elbiselerini giyip dikkat çekici bir şekilde mescide gelmeye başlamışlardı. Buharı Şarihi İmam Ayni, Hz. Aişe'nin bu sözü üzerine şöyle der: "Aişe (r.a) bu zaman kadınlarının çıkardıkları çeşit çeşit bid'atlarla münkeratı görmüş olsaydı, elbette sözleri daha şiddetli olurdu. Üstelik o zaman kadınların çıkardıkları yenilikler bu zaman kadınlarının çıkardıkları yeniliklere nispetle binde bir kalır."

  Şafii alimlerinden İmam Nevevi, "Kadın için ihtiyar da olsa evinden daha hayırlı bir yeri yoktur" derken, Abdullah bin Mes'ud (r.a) "Kadın avrettir. Onun Allah'a en yakın olduğu zaman, evinde bulunduğu zamandır" diyerek kadının mescidinin evi olduğuna işaret ederler.

  Bir hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz (a.s.m.) kadının en faziletli namazının hangisi olduğunu şu şekilde ifade buyururlar:
  "Kadının evinin içinde kıldığı namaz, evinin avlusunda kıldığı namazdan daha efdaldir (daha faziletli, daha makbuldur.) Evinin avlusunda kıldığı namaz [mahalle> mescidinde kıldığı namazdan daha efdaldir. Evleri onlar için daha hayırlıdır."(3)


  (1) Müslim Salat: 135.
  (2) et-Tefsirü'l-Kurtubi, 14: 244.
  (3) Mecmaü'l-Enbür, 1: 109.  Paylaş
  Kadının teravih namazını evde mi yoksa camide mi kılması daha uygun? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bazı camilerde kadınların namaz kılması için yer ayrılır ve kadın istediği vakitlerini burada kılabiliyor. Cemaatle kılınan namazın sevabı yetmiş kattır. Bu hem kadın hem erkekler için geçerlidir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Caiz değil dir yol boyunca mahremiyet söz konusudur eğer seriata gore giyinip şeriata göre hareket ediyorsa g sakınca vücut hatları belli olup erkeklerin önünden sallana sallana geçiyorsa attığı her adımda günah yazilirteravih namazı kadınlara farz mıdır,  kadınların teravih namazını camide kılması,  kadınlar teravih namazını evde kılabilirmi,  teravih namazını kadınlar camide kılabilirmi,  kadınlar camide teravih namazı kılabilir mi,  teravih namazi kadinlara farz mi,  kadinlar teravih namaz kılar mı