Hac ve İlgili Konular ve İslamda Umre Forumundan Umre yapan kişiye hac farz olur mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Umre yapan kişiye hac farz olur mu?

  Reklam
  Umre yapan kişiye hac farz olur mu?


  Üzerine hac farz olan bir kimsenin herhangi bir sebeple Mekke’ye gitmesi veya umre haccını yapması hiçbir şekilde üzerindeki hac borcunu kaldırmaz. Çünkü umre haccı sünnettir, farz hac yerine geçmez. Zaten umre, farz olan hacdaki şart ve esasların bir kısmını taşımamaktadır. “Hac fevrîdir” görüşüne göre, o kimse memleketine dönse de, ilk senede hacca gitmesi gerekir. O ibadet borcunu ödemeden hac farîzasını üzerinden kaldırmış olmaz.

  Fakat maddi durumu müsait olmayan bir kimse herhangi bir sebeple Mekke’ye gidip Kâbe’yi görecek olsa, orada bulunduğu vakit hac mevsimine rast gelir ve hac yapma imkânını da bulursa, bu ibadeti yerine getirmesi gerekir. Hac ayları: Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on günüdür. Fakat Mekke’de bulunduğu vakit hac aylarına tekabül etmiyor, ancak orada kalabiliyorsa, bazı Hanefi âlimlerine göre hac mevsimini bekleyip haccı yapması gerekir. Orada uzun müddet beklemenin zor olacağı ve kişinin bazı işlerinin aksayacağını nazara alan bir kısım âlimlere göre ise, böyle bir insanın Mekke’de kalıp beklemesi mecburi değildir.

  Şimdi ise, hac mevsimini beklemek için Mekke’de kalmak mümkün olmamaktadır. Çünkü Suudi Arabistan idaresi, resmi görevlilerden ve orada çalışanlardan başkasına uzun müddet ikamet izni vermemektedir.

  Bu durumda, hac mevsiminden önce vazifeli olarak gidip bu vesileyle umre yapan veya herhangi bir sebeple Kâbe’yi gören fakir bir kimseye hac farz olmaz. Zira hapis korkusu ve devletin sınır dışı etme endişesi vardır. Ayrıca zengin de olmadığına göre haccın farz olduğu söylenemez.

  Mehmed Paksu
  İbadet Hayatımız-1  Paylaş
  Umre yapan kişiye hac farz olur mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hac yapmak farzdır.Hac hem mali hem de bedeni bir ibadettir.Bu nedenle insanların maddi durumları elveriyor ise ilk önce Hac farzını yapmaları gerekmektedir.Şayet umre yapıyor ve Hac yapmıyorlar ise bu doğru olmaz.Fakat insanların gücü var ise ikisini de yapabilirler.umre yapana hac farz olur mu,  ümre yapan hacı olurmu,  umre yapan hacı olurmu,  ümre yapan haci olurmu,  ümre yapana hac farz olurmu