Hac ve İlgili Konular ve İslamda Umre Forumundan Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamberin Kabri Nasıl Ziyaret Edilir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamberin Kabri Nasıl Ziyaret Edilir?

  Reklam
  Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamberin Kabri Nasıl Ziyaret Edilir?

  "Mescid-i Nebî", Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak inşa ettiği camidir. "Mescid-i Nebî", Peygamber Mescidi demektir. İçinde namaz kılmak üzere uzak yerlerden yola çıkılacak üç mescitten biridir.(50)
  Bu üç mescidin diğer ikisi ise, "Mescid-i Haram" ve "Mescid-i Aksa" dır.
  Mescid-i Nebî’nin içinde namaz kılmak çok sevaptır. Hz. Peygamber burada kılınan namazın sevabı hakkında şöyle buyurmuştur: "Benim şu mescidimde kılınan bir namaz, Mescid-i Haram dışında, diğer mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir."(51)
  Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamber’in kabrini ziyaret ederken bazı usul ve adaba riayet edilir. Bunlar şöyle özetlenebilir:

  Mescid-i Nebî’yi ve Hz. Peygamber’in kabrini ziyaret etmek isteyen kimse abdest alır, mümkünse gusleder ve temiz bir kıyafet giyinir.
  Ziyarete giderken yol boyunca çokça salevat-ı şerife getirir. Mescid’e vardığında mümkünse "Babu’s-Selam" dan sağ ayağını atarak edep ve tevazu ile içeri girer. Girerken "Allah’ım! Günahlarımı bağışla. Rahmet ve lütuf kapılarını bana aç" diye dua eder. Kerahat vakti değilse iki rek’at "Tahiyyetu’l Mescid" namazı kılar. Bu namazı mümkünse "Ravza-i Mutahhara" da kılar. "Ravza-i Mutahhara", Hz. Peygamberin kabri ile minberi arasında kalan kısımdır. Hz. Peygamber çoğu zaman namazlarını burada kılardı. Burası hakkında Hz. Peygamber: "Evimle minberim arası, cennet bahçelerinden bir bahçedir."(52) buyurmuştur.
  Daha sonra bu ziyaret nasib olduğu için isterse iki rekat da şükür namazı kılar ve bu mübarek yerlere gelmeyi kendisine nasip eden Allah’a şükreder, dua eder. Nihayet edep ve sükunetle Hz. Peygamber’in kabrine yaklaşır. Başı hizasına gelerek yüzünü Hz. Peygamber’e çevirir. Alemlerin sevgilisi Hz. Muhammed’in huzurunda olduğunu düşünür. Hz. Peygamber’in, kendisini görmekte ve sözlerini işitmekte olduğunun şuur ve idraki içinde:
  "Es-Selâmu aleyke yâ Rasûlallah
  Es-Selâmu aleyke yâ Habîballah
  Es-Selâmu aleyke yâ Nebiyyallah
  Es-Selâmu aleyke yâ Hayre Halkillah
  Es-Selâmu aleyke yâ Hâteme’n-Nebiyyîn
  Es-Selâmu aleyke yâ Seyyide’l-Mürselîn"
  şeklinde selâm verir, dua eder. Hz. Peygamber’in huzurunda yapılan duaları Allah’ın geri çevirmeyeceğini düşünerek ihlas ve samimiyetle içinden geldiği gibi dua eder. İsteyen Dua kitabında yer alan "Hz. Peygamber’in Kabrini Ziyaret Ederken Okunabilecek Selâm ve Dua" yı okur.
  Kendisi Hz. Peygamber’e selam verdikten sonra başkaları tarafından Hz. Peygamber’e emanet edilmiş olan selamları: "Ya Rasulellah! Falan, falan.... kimselerin de selamları var. Allah katında senden şefaat diliyorlar. Onlara ve bütün müslümanlara şefaat eyle" diye tebliğ eder.
  Sonra bir metre kadar sağ tarafa ilerleyip Hz. Ebu Bekir’in başı hizasında durarak:
  "Es-Selâmu aleyke yâ Ebâ Bekri’s-Sıddîk
  Es-Selâmu aleyke yâ Halifete Rasulillah
  Es-Selâmu aleyke yâ Sahibe Rasulillah" şeklinde selam verir, dua eder.
  Daha sonra bir metre kadar daha ilerleyip Hz. Ömer’in başı hizasında durur. Ona da:
  "Es-Selâmu aleyke yâ Ömer
  Es-Selâmu aleyke yâ Emire’l-mü’minîn
  Es-Selâmu aleyke yâ Faruk" şeklinde selâm verir, dua eder.
  Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in başında selâm ve dua konusunda da, isteyen Dua kitabındaki ilgili selâm ve duaları yapabilir.
  Bundan sonra mescidde uygun bir yere çekilerek bol bol dua edilir.
  Daha sonraki ziyaretler de aynı usul ve edep dairesinde yapılır.
  Hz. Peygamber’e hayatında nasıl hürmet ve saygı göstermek gerekli ise, vefatından sonra da aynı şekilde hürmet ve saygı göstermek gerekir. Bu bakımdan, Peygamberimizin kabri ziyaret edilirken, yüksek sesle bağırılmaz; hürmeti bozan, edebe aykırı davranışlarda bulunulmaz; duvarlara ve demir parmaklıklara el sürülmez; bunlar öpülmez, etrafında tavaf yapılmaz, karşısında eğilinmez, secde edilmez. Bütün bunlar bid’at ve mekruhtur.
  Medine’de kalınan süre içinde beş vakit namazın Mescid-i Nebî’de kılınmasına özen gösterilir. Beş vakit namazın dışında nafile namazlarla da meşgul olunur.
  Halk arasında, Medine’de sekiz gün kalıp kırk vakit namaz kılmanın gerekli olduğu kanaati yaygındır. Ancak İslami kaynaklarda bu konuda bir hüküm mevcut değildir. Önemli olan Medine’de kalınan sürenin ibadet ve dua açısından verimli bir şekilde değerlendirilmesidir.
  Medine’de kaldığı süre içerisinde ayrıca ziyaret yerleri de ihmal edilmemelidir. Uygun bir zamanda oralar da ziyaret edilir. Medine’den ayrılırken Hz. Peygamber tekrar ziyaret edilerek dua ve salatu selamlarla Medine’ye veda edilir.
  alıntı


  Paylaş
  Mescid-i Nebî ve Hz. Peygamberin Kabri Nasıl Ziyaret Edilir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin kabri ziyaret edildiği zaman onun nuruna yaraşır bir şekilde mümkünse guslederek ya da abdest alarak temiz kıyafetler giyerek ve salavatlar çekerek ziyaret etmeli. 3. 3
  Peygamberimizi selamlama şekli
  esselamu aleyke ya Rasulellah 4. 4
  Allahumme salli alâ seyyidina MUHAMMEDpeygamberimizi selamlama,  peygamber efendimizi ziyaret ederken okunacak dua,  peygamber efendimizin kabrinde okunacak dua,  peygamberimizin ravzası,  peygamberimizin kabrinde okunacak dua,  mescidi nebevi nasıl ziyaret edilir,  medinede peygamberimizi selamlama