Hac ve İlgili Konular ve İslamda Umre Forumundan Umre Kabe ziyareti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Umre Kabe ziyareti

  Reklam
  UMRE  Hac* gibi belirli bir zamana bağlı olmaksızın yapılan Kâbe ziyareti anlamında bir terim Umre, Hanefî ve Malikî mezheplerine göre sünnet-i müekkede, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre farzdır

  Hac sadece hac mevsiminde yapıldığı halde, umre her zaman yapılabilir Ancak kurban bayramının arefe günü ile, bu bayramın dört gününde yapılması mekruhtur Ramazanda yapılması ise daha çok sevaba vesîledir (Elmalılı H Yazır, Halk Dini Kur'ân Dili, II, 709)

  Umre esas itibariyle, Kâbe'yi tavaf (etrafında yedi defa dönmek) ve Safa ile Merve tepeleri arasında yedi defa sa'y (koşmak) dır Hacda olduğu gibi; Müzdelife'ye gitmek, Arafat'ta vakfe yapmak, Mina'da şeytan taşlamak umrede yoktur

  Tavafın dört şavtı (Kabe'nin etrafında dört kere dönmek) umrenin rüknüdür Vakit müstesna, hac için şart olan her şey, umre için de şarttır Tavafın geri kalan üç şavtı, Safa ile Merve arasındaki sa'y ve bunun bitiminde tıraş olmak ya da saçları kısaltmak da umrenin vacipleridir Haccın sünnetlerinden Safa ile Merve arasındaki sa'ye kadar olanların tümü umre için de sünnettir (bk "Hac" mad) Sa'y bitince umre ibadeti sona erdiği için, hacdaki; Müzdelife, Arafat ve Mina ile ilgili sünnetler umrede söz konusu değildir

  Umrenin yapılışı: Mekke dışından olup da umre yapmak isteyen bir Müslüman mikat * yerinde, Mekkeli ise Harem* dışında ihrama* girer "Allahım! Ben umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul et" diyerek dua ve niyet eder, telbiye* de bulunur Harem-i Şerif'e gelince Kâbe'nin etrafına yedi defa dolaşarak tavaf eder İlk üç dolanışta biraz çalımlı yürür Her dolanışta Hacerü'l-Esved* adındaki kutsal taşı selamlar Tavaf bittikten sonra iki rek'at namaz kılar ve Safa tepesine gider Oradan başlayarak, Safa ile Merve arasında yedi kere gider gelir Buna; sa'y denilir Daha sonra tıraş olarak veya saçlarını kısaltarak ihramdan çıkar Böylece sona ermiş olur (el-Mevsılî, el-İhtiyar fi Ta'lili'l-Muhtar, 157; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihali, 483, 508)

  Hac için ihrama giren kişinin, ihramda iken yapması yasak olan şeyler, umre için ihrama giren kişi için de yasaktır İhramda iken bu yasaklardan birisini yapan kimseye, hac için ihramda iken aynı yasağı işleyen kimse için gerekli olan ceza gerekir

  Umrenin tek rüknü olan tavafın ilk dört şavtını tamamlamadan karısıyla cinsî temasta bulunan kişinin umresi fasit olmuştur Ancak bu duruma düşen kimse umreyi bırakmaz devam eder Ceza olarak bir koyun kurban eder ve tekrar umre yapar Tavâfın dört şavtını tamamladıktan sonra aynı yasağı işleyenin umresi ise fasit değildir, fakat onun da bir koyun kurban etmesi gerekir (Ömer Nasuhi Bilmen, age, 85/9)

  Şamil İA


  Paylaş
  Umre Kabe ziyareti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  umrede yanlışlar yaptık kimi bilmeden ben cezasını sadaka verdim ama arkadaş ihramdan çıkmış bilmeden kurban kesti evt umre çok güzel ama ramazan da bir başka RABBİM yüzlerce gidip gelmek nasip eylesin orasının aşkıyla yananları rabbim kavuştursun inşALLAH 3. 3
  aminnn...Allah razı olsun ravza kardeş
  ilk umre kafilesi gitti,biz buralarda kaldıkkabe ziyareti,  kabe ziyareti,  umrede kabe,  umre kabe,  kabe umre,  kabe ziyaret,  kadınlarda umre ziyaretı