Hac ve İlgili Konular ve İslamda Umre Forumundan Umre ile ilgili hadisi şerif ve ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Umre ile ilgili hadisi şerif ve ayetler

  Reklam
  Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın" (el-Bakara, 2/196)

  Enes b Mâlik (ra)'ten rivayete göre şöyle demiştir "Nebî (sas) dört defa umre yapmıştır Veda haccı ile birlikte olan dışında diğerleri Zi'lka'de ayında yapılmıştır Bunlar: Hudeybiye umresi, ertesi yıl yapılan umre, Huneyn ganimetlerinin bölüştürüldüğü zaman Cirâne'den yapılan umre ve Veda haccı sırasında yapılan umre" (Buhârî, Meğâzî, 35; Müslim, Hac, 217, 220; Ebû Dâvud Menâsik, 79; Ahmed b Hanbel, I, 246, 321, II, 39, III, 134)

  Bu dört umre şunlardır:

  1) Hudeybiye umresi: Bu, yukarıda da belirttiğimiz gibi niyet edilip ihrama girildiği halde, Mekke müşriklerinin izin vermemesi yüzünden yapılamamış ve Hudeybiye sulh anlaşması gereğince ertesi yıla bırakılmıştır

  2) Umretü'l-kaza: Yukarıda açıkladığımız bu umre hicretin yedinci yılında yapılmıştır Buna Umretü'l kazıyye ve Umretü's-sulh adları da verilir

  3) Huneyn ganimetlerinin paylaştırılmasından sonra Ci'râne'den gelip yapılan umre

  4) Veda haccı ile birlikte yaptığı umre (İbn Sa'd Tabakât, II,170 vd; Ahmed b Hanbel, III,134; M Asım Köksal, İslâm Tarihi, İstanbul 1981, XIV, 329 vd) (Hamdi DÖNDÜREN)

  "Umre, ikinci bir umreye kadar olan günâhlara keffârettir Mebrûr haccın karşılığı ise ancak cennettir" (Nesaî, Hac, 3, Zekat, 49, İmân, 1; Dârimî, Menâsik, 7, Salât, 135; Tirmizî, Hac, 6; Ahmed b Hanbel, I, 387, III,114, 412, IV, 342)

  "Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir O'ndan birşey isterlerse, onlara cevap verir Af isterlerse, onları affeder " (İbn Mâce, Menâsik, 5)

  Hadiste şöyle buyurulur: " Hac ve umreyi peşi peşine yapınız Bu ikisi, körüğün; demir, altın ve gümüşün pasını yok ettigi gibi, fakirliği ve günâhları yok eder Mebrûr haccın sevabı ancak cennettir" (Tirmizî, Hac, 2; Nesâî, Hac, 6; İbn Mâce, Menâsik, 3)


  Paylaş
  Umre ile ilgili hadisi şerif ve ayetler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Umre ile ilgili hadis-i şerif veya ayet hakkındaki güzel paylaşım için Allah razı olsun 3. 3
  cok gıtmek ıstıyorum umreye umarım rabbım bana ve tum muslumanlara su dunya gozuyle oraya gormeyı nasıp eder hele kabe orada olmayı nasıl ısterdım allahım nasıp etsın cumlemıze 4. 4
  ok gıtmek ıstıyorum umreye umarım rabbım bana ve tum muslumanlara su dunya gozuyle oraya gormeyı nasıp eder hele kabe orada olmayı nasıl ısterdım allahım nasıp etsın cumlemıze
  amin inshallah cumlemize bnde ailecek gitmeyi çok istrdim Allahcc cümlemize nasip etsinumre ile ilgili hadisler,  umre önemi,  umre ile ilgili hadis ,  umre ile hadisler,  umre ile ilgili ayetler ve hadisler,  umre ile ilgili vaaz,  umre ile ilgili dualar