Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Tesettür ( örtünme) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tesettür ( örtünme)

  Reklam
  TESETTÜR(ÖRTÜNME):
  NUR SURESİ 31.AYET: “Mümin kadınlara da söyle:Gözlerini(harama çevirmekten)
  kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar ;zinetlerini(süslerini)açığa vurmasınlar,
  ancak kendiliğinden görünen hariç.Başörtülerini,yakalarının üstünü(kapatacak
  şekilde)koysunlar.Süslerini,kendi kocalarından ya da babalarından ya da
  kocalarının babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da
  kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin
  oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan
  ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına
  göstermesinler.Gizledikleri süsleri bilinsin diye(topuklu ayakkabı ile)ayaklarını
  yere vurmasınlar.Hep birlikte Allah’a tövbe edin.Ey!Müminler,umulur ki felaha
  bulursunuz.”


  AÇIKLAMA: Bir tefsire göre,süsten maksat,süs yerleridir.(Envâru’t-Tenzil)
  Süs Yerleri: Kulaklar,saçlar,boyun.(Kulaklara takılan küpeler,saçlara takılan
  tokalar,bantlar,boyuna takılan gerdanlıklar,birer süstür)
  İslam öncesi cahiliye günlerinde kadınlar,başları açık dolaşırlardı.Bazıları
  başın arkasından bağlanan bir tür başlık kullanırlardı.Gömleğin yakasıda,
  boynun önünü ve göğsün üst kısmını dışarıda bırakacak şekilde açılırdı.
  Göğüsleri örtecek gömlekten başka bir şey yoktu ve saçlar bir veya iki çift örgü
  halinde arkaya bırakılırdı.(El-Keşşaf,cilt:2.sh.9,İbn Kesir,c:3,sh:283-284)
  Bu ayet inince müslüman kadınlar başlarını,göğüslerini ve sırtlarını bütünüyle
  örten bir başörtüsü takmaya başladılar.Müslüman kadınların bu hüküm
  karşısındaki davranışlarını Hz.Aişe(r.a)canlı bir biçimde anlatır. “Nur Suresi inip,
  halk muhtevasını Hz.Peygamber’den öğrenince doğru evlerine koştular ve
  ayetleri,karıları ve kız kardeşlerine okudular” der ve ilave eder: “Ayetlere anında
  cevap geldi.Ensar kadınları hemen kalkıp,ellerine geçen bez parçalarından
  başörtüleri yaptılar.Ertesi sabah namaz için Mescid-i Nebevi’ye gelen tüm
  kadınlar baş örtülüydüler” Bir başka rivayette,Hz.Aişe ince bezlerin bırakılıp,
  bu amaçla kadınların kalın bez seçtiklerini anlatır.(İbn Kesir,cilt:3,sh:284,
  Ebu Davud)

  AHZAB SURESİ 59,AYET: “Ey peygamber! Kendi hanımlarına,kızlarına ve
  Müslüman kadınlara de ki(bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman)dış elbiselerini
  üzerlerine örtsünler. Bu onların(iffetli:Âr,namus,hayâ duygusu)tanınmaları,eziyet
  edilmemeleri için daha uygundur…”

  “Kadın avrettir(örtünmesi gerekli mahremlerdendir).Dışarı çıktığı vakit, şeytan
  onu takip eder.Kadının Allah’a en yakın hali,evinde bulunduğu zamandır”
  (HADİS-İ ŞERİF) (Et-Tergib ve’t-Terhib,1/227)


  NUR SURESİ 60.AYET: “Evlenme arzusu,kalmamış oturan(ihtiyar)kadınların,
  kasden süs göstermeye çalışmadan dış örtülerini bırakmalarında kendileri için
  bir günah yoktur.Ama sakınmaları,kendileri için daha hayırlıdır.Allah işitendir,
  bilendir”  Paylaş
  Tesettür ( örtünme) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah c.c razı olsun Allah tessetürü layıkıyla yaşayanlardan eylesin 3. 3
  keske herkes tam manasiyla anlayabilse özelliklede nefsimnisa suresi tesettür ayeti,  nur suresi tesettür,  nur suresi örtünme,  nisa suresi 42. ayet örtünme,  nisa suresi örtünme ayeti,  nisa suresi tesettür ayetleri,  nisa suresi kapanma ayeti