Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Kadının örtünmesini emir eden ayet-i kerimede zikr edilen cilhab ne demektir, manto g Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadının örtünmesini emir eden ayet-i kerimede zikr edilen cilhab ne demektir, manto g

  Reklam
  KADININ ÖRTÜNMESİNİ EMİR EDEN AYET-İ KERİMEDE ZİKR EDİLEN CİLHAB NE DEMEKTİR, MANTO GİYMEK HARAM MIDIR?

  Cahiliyyette insanların birçokları terbiye ve edebden yoksundu. Ahlak, iffet ve namus meselesi lafta idi. Bugün olduğu gibi kadın açılıp saçılıyordu, vücudunu, na mahrem yerlerini göstermekle böbürleniyordu. İlahi rahmet olarak gelen İslam dini, tefessüh etmiş bu insanlığı ıslah etmek için birtakım emir ve prensipler getirdi. Bunlardan birisi de kadının cilbab ile örtünmesini emreder.

  "Ey Peygamber, hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin hanımlarına söyle! Baş ve boyunlarını örtmek için cilbablarını üzerlerine alsınlar”.

  Cilbab'ın mahiyeti hakkında birkaç görüş vardır:

  1- Cilbab, bütün vücudu örten uzun gömlek veya entaridir.

  2- Entari üzerine giyilen geniş elbisedir.

  3- Başı, boynu ve çevresini örten atkıdır.

  4- Üst tarafı göbeğe kadar örten ve rida'ı denilen örtüdür.

  Sibeveyhi'nin üstadı olan Halil: "Bu manalardan hangisi kasdedilirse caizdir” diyor. Müslüman kadın, el ve yüzü müstesna bütün vücudunu örtmek mecburiyetindedir. Bir kimse buna inanır fakat uygulamazsa günahkar olur. Amma inkar ederse dinden çıkar, mürted olur. İslam''n kabul etmediği te''illere baş vurup halkın inancını bozmak sapıklıktır. Tesettürün dinen makbul olabilmesi için birkaç şartı vardır, onlara ri''yet etmek gerekir:

  1- Elbisenin vücudu gösterecek tarzda ince,

  2- Nazar-ı dikkati çekecek kadar süslü ve renkli,

  3- Vücudun hatlarını gösterecek şekilde dar olmayacaktır.

  Bir memlekette manto giymek adet ise, dar olmamak şartıyla onu giymekte beis yoktur. Çünkü İslam dini, ne erkek ne kadın için belli ve mu'ayyen bir kıyafet getirmemiştir. Her memleketin kendisine has bir giyişi vardır. Hatta buranın çarşafı. Suriye, Irak ve Hicaz'da giyilen çarşafa benzemiyor. İlla şu veya bu kıyafet lazımdır demek doğru değildir.

  * Cilbabın (dış örtünün) örtülme şekli: İbni Abbas'm ve Abîde es-Sel-manî'ye göre kadının görmek için ayırdığı bir gözü müstesna bütün bedeni*ni tamamen örtmesidir.

  * Katade ve İbni Abbas ikinci bir rivayette şöyle diyor: Bu şekil, kadının iki gözü görünse de örtüyü alnının üzerinden geçirip bağlaması, sonra da burnunun üzerinden geçirmesidir. Fakat yüzün büyük bir kısmı ve göğüs örtülecektir.

  * Hasan-ı Basrî diyor ki: Kadın yüzünün yarısını örtecektir.


  Paylaş
  Kadının örtünmesini emir eden ayet-i kerimede zikr edilen cilhab ne demektir, manto g Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  çok güzel anlatmışsınız kardeşim