Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Islam Ve Tasavvufta örtünme Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Islam Ve Tasavvufta örtünme

  Reklam
  İslâm âlimleri, "kendiliğinden görünen kısımlar" dan kadınların nerelerinin kastedildiği, "cilbab"ın Hangi tür örtü olduğu üzerinde değişik görüşler ortaya koymuşlardır Kendiliğinden görünen kısımlar bazı âlimlere göre vücudu örten dış elbiseler şeklinde anlaşılırken, bazılarına göre el ve yüz olarak anlaşılmış; elin ve yüzün de ne kadar açılabileceği hakkında farklı görüşler ortaya çıkmıştır Bu görüşler özetle şunlardır:
  a) Bütün vücut örtülmelidir Ancak bu dış örtüler görülebilir

  b) Yüz ve eller ile eldeki kına, yüzük, gözdeki sürme gibi süsler açık tutulabilir

  c) Yüz kapatılmalıdır Yalnız el açılabilir, eldeki yüzük, bilezik gibi şeyler de elle birlikte açılabilecek kendiliğinden görünen süslerdir

  d) Eller açılabilir; yüz ise tamamen olmasa da göz bölgesi asgari seviyede açılabilirTüm bu görüşler müslümanlar tarafından benimsenen âlimler tarafından ileri sürülmüştür İbn Mes´ud, İbrahim en-Nehâî, Hasan-ı Basrî, İbn-i Abbâs, Evzaî, Mücahid, Ata, İbn-i Ömer, Enes, Dahhak, Said b Cübeyr, Said b Müseyyeb, Hz Aişe, Katade ve Hanefi, âlimleri yukarıdaki görüşlerden birini benimsemişlerdir

  "Cilbab" kelimesinin bütün vücudu örten örtü şeklinde anlaşılması sebebiyle Hz Peygamber zamanında ve daha sonra müslüman kadınların birçoğu ellerini eldivenle, yüzlerini de peçe ve yaşmak adı verilen örtülerle kapatmışlardır Ancak yukarıdaki farklı görüşlere dayanarak yüz ve ellerini açan müslüman kadınların sayısı da az değildir Bu konuda Hicab adlı eserinde Ebul-A´la el-Mevdudi şunları söylemektedir: "Kadın bizzat düşünür, hesabını yapar, elini mi açacağını, yüzünü mü göstereceğini tespit eder Nerede hangisi uygunsa onu yapar Hatta öyle durumlar ve yerler olur ki, elini bile göstermemesi gerekir Bir kadın, durumuna göre, bazen evinden dışarı çıkmak mecburiyetinde kalabilir Çalışması gerekebilir O zaman, elbette ki hem ellerini hem de yüzünü açacaktır Çünkü böyle hallerde yüzün ve ellerin açılması kesin bir zorunluluk belirtir Fakat söz konusu şartların dışında kalan kadınlar, sırf zevk olsun diye şüphesiz bu şekilde hareket edemezlerBuna göre, "şerîatın gayesi güzelliğin görünmesini önlemektir O halde güzelliğin teşhiri için açılmak suçtur" Kadınların örtünmesinin amacı, yabancı erkeklere kadınlıklarını hatırlatmayacak, erkeklerin kalbine kötü duygular getirmeyecek bir ortam oluşturmaktır İslâm toplumunda, sokağa çıkıp erkeklerin arasına karışan müslüman kadınlar, süslü ve kokulu olmayan sade bir dış örtüyle kendilerini örterler; yürüyüşlerine, konuşmalarına dikkat ederler; ağırbaşlı olurlar Bu şartlara uyan müslüman bir hanım toplumun ahlâkî yapısını da dikkate alarak el ve yüzünü ihtiyaç oranında açabileceği gibi, fitnenin yaygınlaştığı zamanlarda gerek görürse tamamen kapanır, hatta zorunlu olmadıkça sokağa dahi çıkmaz İslâm toplumunun erkekleri de, "Yabancı bir kadına arzu ile bakan bir kimsenin gözlerine, kıyamet günü erimiş kurşun dökülür" hadisini akıllarından çıkarmaz ve elleri-yüzü açık olan müslüman bir hanıma şehvetle bakmaz

  Yabancı erkekler karşısında bu örtünme biçimine uymak zorunda olan müslüman kadınlar, bazı durumlarda dış elbiselerini giymek zorunda değildirler Bunlar;a) Kendisi ile evlenmesi ömür boyu haram olan erkeklerin yanında,

  b) Şehvet duygularını yitirmiş olan yaşlı ve hunsa erkeklerin yanında,

  c) Evinde hizmetçi olarak kullandığı köle ve cariyelerinin yanında,

  d) Henüz kadınların özel yerlerinden haberdar olmayan küçük çocukların yanında dış elbiselerini giymeyip ev kıyafetiyle durabilir Ancak bu, onların yanında açılıp saçılmasını gerekli kılmaz Aynı evi paylaşmanın getirdiği zorunluluklar sebebiyle kadın sürekli olarak her tarafını kapatamayacağı için bu izin verilmiştir Haya duygusunu yitirmemiş bir müslüman hanım babasının, kardeşinin yanında bile kollarını, bacaklarını, başını, boynunu açmamalıdır Ancak zorunlu hallerde veya hava şartlarının neticesinde bazı hafif yerlerinin açılmasında bir sakıncanın olmadığını da bilmelidir Haram olmayan bir şeyi haram gibi görmemelidir

  e) Kadınların yanındaki giyimi için iki değişik durum vardır Müslüman olan, haya duygularını koruyan, Allah´tan korkan kadınların yanında kapatması zorunlu olan avret mahalli, göbekle diz kapağı arasıdır Müslüman olmayan veya müslüman olduğu halde iffet duygusu zayıf olan kadınların yanında yabancı erkekler karşısında nasıl örtünüyorsa öyle örtünmesi gerekir Çünkü onlar, o müslüman hanımın vücudunu birlikte oldukları erkeklere anlatabilir, yabancı erkekler sanki onu görmüş gibi zihinlerinde onun hayalini çizerler Bir müslüman hanımın iffetli vücudu yabancı erkeklerin hayallerini süslememelidir; o kadın bu gibi sonuçları doğuracak durumlardan kendini korumalı rastgele her kadının yanında "kadındır" diye açılmamalıdır

  f) Evlenmek isteyen bir erkek, sözkonusu kadına tekrar tekrar dikkatlice bakabilir Ancak bakışlarına şehvet duygusu karıştırmamak ve bu izni suistimal etmemekle yükümlüdür Aynı ölçüler içinde kadın da erkeğe bakabilir

  g) Hac anında kadın el ve yüzünü kapatamaz Mutlaka açması gerekirh) Bir hastalık anında kadın doktorun bulunmadığı ya da elverişli olmadığı zaman tedavî için gerekli olduğu kadarıyla yabancı bir erkek doktor veya müslüman olmayan ya da günahkâr bir kadın doktor müslüman bir kadının vücuduna bakabilir Ancak öncelik sırasına dikkat edilmeli; önce müslüman bir kadın doktor, o olmazsa günahkâr bir kadın doktor, ardından sırasıyla, müslüman olmayan kadın doktor, İslâm´a bağlı ahlâklı bir müslüman erkek doktor, o da olmazsa ancak o zaman başka erkek doktorlara sıra gelir

  ı) Mahkemede şahit olarak dinlenecek bir kadının, kimliği belli olsun diye yüzünü açması gerekir

  i) Erkeklerde hiç bir arzu uyandırmayacak kadar yaşlanmış kadınlar yabancı erkeklerin yanında dahi dış örtülerini açabilirler Ancak örtünmeleri daha iyidir

  Setr-i avret tabiri bir de, namaz için örtünme amacıyla kullanılır Namazın farzları arasında, bir deyim haline gelen "setr-i avret" de vardır; namaza duracak olan bir kişinin örtmesi gereken yerleri ifade eder Erkek ile kadının avret yerleri farklıdır

  Erkeklerin avret yeri göbekle diz kapağı arasıdır Kadının avret yeri ise elleri ve yüzü hariç bütün vücududur Namazda avret yerlerinin açılması halinde namaz bozulur Ancak bunun bazı ayrıntıları vardır

  Hanefi mezhebine göre örtünerek namaza duran bir kişinin elbisesi kaza ile açılmışsa, namazın bozulup bozulmadığını anlamak için açılan yerin alanı ve açık kalma süresi dikkate alınır Bir uzvun dörtte birinden az bir kısmı üç kez "sübhanellah" diyecek kadar açık kalır da sonra kapatılırsa o namaz bozulmaz; ancak bundan fazla olursa namaz bozulur
  Hiç bir elbisesi olmayan bir kişi çıplak olarak namaz kılabileceği gibi; çalıntı olan bir elbiseyle de namaz kılınabilir Çünkü zaruret vardır Çıplak olarak kılınan namaz ima ile kılınır, hareket yapılmaz

  Kalın elbise varken ince, geniş elbise varken dar elbiseyle namaz kılınmaz

  Temiz elbise bulunamadığı zaman eğer temizlemek için zaman yoksa üzerinde pislik olan elbise ile namaz kılınabilir

  Bütün vücudu örtecek kadar elbise yoksa öncelik avret mahalline verilir

  Eteğin alt tarafından veya yakanın üstünden bakınca vücut görülüyorsa bu, namaza engel olmaz Çünkü dışarıdan bakılınca normal şartlarda görünmüyorsa namaz geçerli olur Ancak bütün bunlar giyilecek temiz, kalın ve geniş elbisesi olmayanlar için verilen izinlerdir Namaza durmak isteyen bir müslümanın, kendisini en güzel şekilde kapatacak yeni ve temiz elbiselerini giymesi gerekir Yüce Allah bu konuda şu ölçüyü koyuyor: "Ey Ademoğulları her mescidde ziynetlerinizi üzerinize alın" (el-A´


  Paylaş
  Islam Ve Tasavvufta örtünme Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dininde kılık kıyafet konusu Kuran'ı Kerimde belirtilmiştir.Kadınların başlarını boyunları ile beraber kapatması ve uzun bol kıyafetleri giymesi gerekmektedir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Rabbim İslama gore olan tesetturu nasip etsin. Simdiler de tesetturlu oldugunu soyleyipte ciplak olan insan cok var. Rabbim suurlandirsin 4. 4
  Aynen kardeşim güya tesettür ama daracik patolonlar şimdide bir modaci var adini zikretmeyim kapali ama yirtik pantolon sivri burun topuklu vs modellerirle tesettür mahfediyor.tasavvufta tesettür,  tasavvufta örtünme,  sait b. cubeyr,  sufizmde tesettür,  tasavvuf ve tesettür,  tasavvufta örtünmek,  tesettür tasavvufta