Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Tesettür, başörtüsü farzdır... Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tesettür, başörtüsü farzdır...

  Reklam
  Müslümanların bu farzı yerine getirmesine engel olunamaz!

  Soru: Kur’ân-ı Kerim’in muhkem âyet-i kerimeleriyle, Sünnetle, icmâ-i ümmetle sabit olan kesin bir farzı inkâr eden, “Dinde böyle bir farz yoktur” diyen kimse ne olur?

  Cevab: Bismillahirrahmanirrahim.

  Bazı gazeteciler, politikacılar bu konuda gülünç fetvalar veriyor, yoktur diyorlar. Din âlimlerinden oluşan ehliyetli bir heyete sorulsun, bakalım onlar ne diyecekler. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tesettür konusunda iki fetvası vardır ki: Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’ndaki ehliyetli din âlimlerinin verdikleri bilgi, fetva ve hükümlerden anlaşılacağı üzere: “İslâm dininde tesettür, kadınların başlarını örtmeleri vardır, farzdır. Bu tesettür, yani örtünme ve kapanma:

  1- Kur’an-ı Kerim ile,

  2- Sünnet ile,

  3- Ondört asırlık İcmâ-i ümmet ile sabit bir farz-ı ayndır, her Müslüman kadın ve kızın uyması gereken kesin bir dinî emirdir. İslâm dini ile ilgili konular ehliyetli ve liyakatli din âlimlerine sorulur. Kaldı ki, insaflı papazlar ve hahamlar bile İslâm’da tesettür, başörtüsü farzı olduğunu bilirler. Sadece bizim Diyanet’in fetvalarıyla yetinilmesin, başka İslâm ülkelerinin dinî otoritelerine, fetva merkezlerine, şeyhülislâmlıklarına da sorulsun ve mesele bir karara bağlansın... Lâkin bizdeki birtakım gazeteciler ve politikacıların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. İslâm’da böyle bir farz olduğunu pek iyi biliyorlar ama fitne fesat çıkartmak, demagoji yapmak, ortalığı bulandırmak için aksini iddia ediyorlar.

  Evrensel insan haklarına saygılı ve bağlı olan herkesin, Müslüman da olsa, Hristiyan da olsa, Yahudi de olsa, Bahaî de olsa, inançsız veya agnostik de olsa; velhasıl hangi dine, inanca, düşünceye bağlı olursa olsun İslâm dininde tesettürün farz olduğunu kabul etmesi, Müslümanlara saygılı olması, onların din, inanç, inandığı gibi yaşayabilmek hürriyetlerini engellememesi gerekir. Dünyanın bütün, evet bütün medenî, ileri, hukuklu, insan haklarına saygılı ve bağlı demokrat ülkelerinde Müslüman kızlar, şayet aileleri veya kendileri öyle istiyorlarsa başörtülü olarak okullarda ve üniversitelerde tahsil görebilmektedir. Sadece Fransa’da, resmî liselerde başörtüsü birkaç yıl önce anti-demokratik bir kanunla yasaklanmıştır. Lâkin o ülkede özel okullarda, Katolik liselerinde, bütün üniversite ve yüksek okullarda başörtüsü serbesttir. Hattâ orada Müslümanların Özel İslâm liseleri veya kolejleri açmaları da yasak değildir ve böyle okullar açılmıştır.

  Kur’ân-ı Kerim’in muhkem âyet-i kerimeleriyle, Sünnetle, icmâ-i ümmetle sabit olan kesin bir farzı inkâr eden, “Dinde böyle bir farz yoktur” diyen kimse elbette kâfir olur. Kâfir ise inkar eden, örten demektir. Yâni dinin açık hükümlerini inkâr eden, bu inkârıyla dinden çıkan demektir.

  Dinimizde tesettür hem erkekler, hem de kadınlar için vardır. Müslüman kadınların tesettüründe başlarını örtmeleri kesin olarak vardır. TC Diyanet işleri Başkanlığı’nın bu konuda iki fetvası bulunmaktadır. Onlarda tesettürün Kitab ile yani Kur’ân-ı Kerim’le, Sünnetle, icmâ-i ümmetle farz olduğu delilleriyle anlatılıyor. Kadınların ve kızların başlarını örtmelerinin, saçlarını ve göğüslerini kapatmalarının farziyeti hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıklanıyor.

  Kaldı ki kadınların başlarını kapatmaları başka dinlerde de vardır. Kiliselerdeki tasvirlerde yani resimlerde Hz. Meryem annemizin başı hep örtülüdür. Başörtüsü Musevîlikte de vardır.

  Bazı kimseler, Kur’ân-ı Kerim’de geçen cilbab, kadınların başlarını ve saçlarını değil, sadece göğüslerini örtmelerine yarayan örtüdür diyorlar. Bunlar şazz, marjinal, yanlış, kasıtlı yorumlardır. Müslümanlar bu gibi şazz görüşlere itibar etmez, bunlar onları bağlamaz.

  Müslüman hanımların başlarını örtmeleri lâikliğe kesinlikle aykırı değildir. Lâiklik din ile devletin birbirinden ayrılması demektir. Devlet ve siyasî rejim dine karışamaz. Böyle bir karışma insan haklarına ve hürriyetlerine aykırı olur.

  Avrupa’da, anayasalarında lâiklik ilkesi bulunan ülkelerin üniversitelerinde başörtüsü serbesttir. Üniversitelerinde başörtüsünü yasaklamış medenî ve demokrat bir ülke evet dünya üzerinde böyle bir ülke yoktur.

  Lâik bir rejimin parlamentosu din hakkında kesinlikle kanun çıkartamaz. Böyle bir şey hem lâikliğe, hem de temel insan hak ve hürriyetlerine aykırı olur.

  Dindar Müslüman kız öğrencilerin başörtüsü yüzünden yüksek tahsil haklarının engellenmesi ve kösteklenmesi bir zulümdür, bir insan hakları ihlâlidir, anti-demokratik bir uygulamadır. Böyle bir yasağın hiçbir meşru dayanağı ve gerekçesi yoktur.

  Başörtüsü yasağında direnenler medenî kimseler değildirler. Bunlar Batıcı da değildirler. Batıcı olsaydılar, başörtüsü konusunda Batı’daki uygulamayı ve özgürlüğü kabul ederlerdi.

  Bazıları da, “Başörtüsü çene altından fiyonk yapılarak bağlanırsa buna rızamız vardır...” şeklinde konuşuyor. Halbuki Müslüman kadın ve kızlar, kendileri nasıl istiyorlarsa öyle giyinirler ve örtünürler. Tesettürün nasıl olacağı konusunda ancak ehliyetli ve icazetli din âlimleri fikir ve görüş beyan edebilir.

  Türkiye’nin başörtüsü diye bir meselesi kesinlikle yoktur. Bu mesele, bu kriz tamamen yapaydır, sun’îdir, bazı kimselerin bir bardak suda koparttığı fırtınadan ibarettir.

  Başörtüsü serbest bırakılırsa lâiklik ilkesi kesinlikle tehlikeye girmez. Gireceği iddiası safsatadan ibarettir.

  Tesettür konusu yıllardan beri ülkemizde müzmin bir şekilde tartışılıp durmakta, her kafadan ayrı bir ses çıkmaktadır. Şu anda ülkemizde dinî konularda doğru bilgi ve fetva verecek en selâhiyetli makam T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Başkanlığın tesettür ve başörtüsü konusunda geçmiş yıllarda verilmiş iki gerekçeli ve uzun kararı vardır.

  l. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 3 Şubat 1993 tarihli kararı.

  2. İmam-Hatip Liselerinde Okuyan Kız Öğrencilerin Kıyafetleri konulu 30.12.1980 tarihli karar.  Mehmet Talü


  Paylaş
  Tesettür, başörtüsü farzdır... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Baş örtüsü ve tesettür dinimizin bir gereğidir.Yani kimse kendine göre giyim şeklini belirleyemez.İnsanların benim kalbim temiz istediğimi giyerim deme lüksleri yoktur.Şayet inançlar var ise..nihat hatipoglunun başörtüsü ile ilgili görüşleri,  nihat hatip oğlunun tesettür