Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Başörtüsü Allah´ın Emridir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Başörtüsü Allah´ın Emridir

  Reklam
  Başörtüsü Allahın Emridir
  Kur’an-ı kerim biz insanların hayatını inşa eden ve bizi dünya ve Ahir et’te saadete götürecek emirleri ve yasakları ihtiva eden ilahi bir kitap’tır Allah’ın son kitabıdır İnsanlık Kuran’a tabi oldukça insanlığını keşfedecek hayatın manasını anlayarak yaşayacaktır Çünkü bu hayata insan başıboş yaşaması için veya zevk yapması için gönderilmedi Bu dünyada yaratılışımızın tek gayesi Allaha kulluk yapmak içindir Allah’a ne kadar kulluk yaparsak, ne kadar onun koyduğu hükümlere göre yaşarsak o derece insanlığımıza yakışır bir hayat yaşıyoruz demektir Kur’an-ı kerim Allahın kitabı olduğuna göre kur’an da geçen her emri de yapmak bir insanlık borcumuzdur İşte Allah’ın kur’an da biz insanlığa emrettiği meselelerden biriside tesettür meselesidir Tesettür emri sadece kadınlar için değil erkekler içinde geçerli olan bir konudur Tesettür kelimesi örtmek demektir Yani erkekte vücudunun tamamını açamaz, onunda dikkat etmesi gereken ölçüler vardır Erkek için, göbeği ile diz kapakları da dâhil olmak üzere, bu bölgesi, hanımı hariç başka bir kimseye zaruri olmadan gösterilmesi dinen uygun değildir Ama bu yazımızda güncel bir mesele olduğu için genelde kadınların tesettürü( örtünmesi) özelde ise başörtüsü meselesi üzerinde durmaya çalışacağız
  Bugün başörtüsü değişik platformlarda konuyu bilen bilmeyen herkesin üzerinde konuştuğu fikir beyan ettiği bir mesele haline gelmiştir Başörtüsünü kabul etmeyenler bunun Allahın bir emri olmadığını iddia etmektedirler Ama gerçekten bu iddia doğrumudur, yoksa kendini ve kendine uyanlarımı kandırmaktadır İşte bu konuda bize neticeyi verecek olan Kur’an ayetlerine bakalım Ahzab Suresi 59 ayette Allah şöyle buyuruyor;” Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve Müminlerin kadınlarına söyle dış örtülerini (cilbab) üzerlerine sıkıca örtsünler Bu tanınmalarına, sonuçta da incitilmemelerine daha uygundur Allah çok bağışlayandır Çok merhametlidir” Allah burada umumi olarak tesettürü ( örtünmeyi) emretmektedir Tabiî ki buna başörtüsü de dâhildir Yine Nur suresi 31 ayette ise Allah şöyle buyuruyor;”Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini muhafaza etsinler Görünen kısımları ( el, yüz ve ayak) müstesna olmak üzere, ziynetlerini göstermesinler ( yani el, yüz ve ayak hariç vücudunun tamamını örtsünler) Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler” Bu ayette açıkça Allah kadınların başlarının örtülmesini emretmektedir Bu iki ayet kapı gibi karşımızda dururken hangi cüretle kur’an da başörtüsü yoktur diyebilmektedirler Kur’an da sadece başörtüsü emredilmiyor başörtüsü ile birlikte kadının el, yüz ve ayak hariç vücudunun tamamının örtülmesi emredilmektedir
  Burada biz, kimsenin yaşantısına karışmak gibi bir niyetimiz yoktur Herkesin Allaha hesap vermesi kendisini ilgilendirmektedir Ancak bugün maalesef kamuoyunda İslam’la alakalı tesettürle alakalı yalan yanlış bilgiler verilerek insanların zihinleri bulandırılmaktadır İslam da, Müslüman kadınların başlarını örtmeleri farzdır Ama kadınların başlarını örtüp örtmeme meselesi elbette ki herkesin şahsını ilgilendirir, neticede ölümden sonra Allaha hesabı herkes kendisi verecektir Biz sadece meseleyi anlatmak ve hatırlatmak istedik
  Kadınların başlarını örtme meselesi sadece İslam da değil, asıl itibariyle Hıristiyanlıkta da vardır Hıristiyanların kutsal metin kabul ettikleri ve muharref ( bozulmuş ) İncil kitabına yerleştirdikleri Pavlusun Korintlilere birinci mektubu isimli kitabının 11 bölümde başörtüsünün takılmasının öneminden bahsedilmektedir Yine Müslüman olmadan önce Türk kadınlarının da başlarını örttükleri söylenmektedir
  Bu millet gerektiği zaman başörtüsü ve tesettürü için mücadele etmiştir Mesela Maraş’ı Fransızlar işgal ettiği zaman Müslüman Türk kadınının tesettürünü açmaya kalkmışlar bunu gören sütçü imamda silahıyla Fransız askerini öldürmüş bu olay üzerine Maraş halkı da galeyana gelerek harekete geçmiş ve Fransızları Maraş’tan çıkartmışlardır Bu olayda gösteriyor ki bu millet tesettürüne çok düşkündür
  Netice olarak başörtüsü Allahın emridir, bundan hiçbir şüphe yoktur, ama bu emri yapıp yapmamak herkesin kendisine kalmıştır Fakat tabiî ki zorla başın açılması veya yasak konulması kabul edilebilecek bir olay değildir Bu ayıbın derhal kaldırılması 21 yüzyıla yakışır bir ülke gibi hareket edilmesi zaruridir Artık yasaklar bu ülkeye yakışmıyor Yasaklar bu ülkeye bir fayda getirmiyor Hem haydi kızlar okula diyeceksiniz hem de okula başörtüsüyle gitmek isteyen kızı okula almayacaksınız bu ne yaman bir çelişkidir
  Yasakların olmadığı, din ve vicdan özgürlüğünün tam manasıyla hayata geçirildiği bir ülkede yaşamak temennisiyle…


  Paylaş
  Başörtüsü Allah´ın Emridir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rabbim hakkıyla örtünenlerden eylesin teşekkürler paylaşım için...başörtüsü allahin emridir,  başörtüsü allahın emrimidir