Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Müslüman bir hanımın gayr-i müslim kayınvalidesi ve kayınpederi yanında tesettürü nasıl olmalıdır? Başını açabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müslüman bir hanımın gayr-i müslim kayınvalidesi ve kayınpederi yanında tesettürü nasıl olmalıdır? Başını açabilir mi?

  Reklam
  Müslüman bir hanımın gayr-i müslim kayınvalidesi ve kayınpederi yanında tesettürü nasıl olmalıdır? Başını açabilir mi?


  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;


  Kadının yüzü ve elleri dışındaki bütün vücudu kendine nikah düşen erkeklere haramdır. Ancak kendine nikah düşmeyen kayınpeder gibi olanların ve diğer mahremlerinin yanında namaz dışında açabilir. Çünkü baş ve kol gibi organlar bunlara nisbetle avret sayılmaz. Ancak kayınpederle baş başa kaldıklarında kocası yanında olmazsa edebini muhafaza edip başını örtmek suretiyle iyi bir örnek olursa daha iyidir. (el-Fıkh 'âlâ el-Mezâhib el-Arba'a, c. l, s. 192; Halil GÜNENÇ, Günümüz Meselelerine Fetvalar II.192)
  Buna göre bir kadın müslüman bir kayınpederinin yanında başını açsa günah işlemiş olmaz.
  Ancak kafir olanların yanında durum değişir. Bu nedenle kayınpederinin yanında açması uygun değildir. Çünkü Alimlerin çoğuna göre Müslüman bir kadının, Müslüman olmayan kadınların yanında bile başını açması uygun görülmemiştir. Bu açıdan Müslüman olmayan kayınpederin yanında da açması uygun olmaz.
  Kayınvalidesine gelince:
  Kafir olan kadınlar önünde Müslüman bir hanımın avret yerleri, Hanbelilere göre, mahrem olan erkeğin avret yerleri gibi olup göbek ile diz kapakları arasıdır. Bu mezhebe göre bir gelin kayınvalidesinin yanında başını açabilir.
  Alimlerin çoğunluğa göre ise, ev işleri yaparken görünenler dışında, kadının bütün bedeni avrettir.
  Bu ihtilafın dayandığı nokta, Nur suresindeki ilgili ayette kastedilen mananın tefsirindeki farklılıktır. “Kadınlar ziynetlerini ancak kocalarına göstersinler… yahut kendi hanımlarına... (Nur, 31) Hanbeliler ile bazı alimler demişlerdir ki: bu kadınlardan kastedilenler, bütün hanımlardır. Müslüman kafir ayrımı yoktur. Dolayısıyla Müslüman olan bir hanımın ziynetini kafir bir kadına açması, Müslüman hanıma açması caiz olan yerler ölçüsünde caizdir.
  Cumhura güre bu kadınlardan kastedilenler, özellikle müslüman hanımlardır. Yani sohbet etme, din kardeşliği gibi özellikleri olan müslüman hanımlardır. Buna göre, müslüman bir hanımın Batıni ziynetlerinden hiç birini kafir bir kadına ya da kadınlara göstermesi helal değildir. (Tefsiru Ayati’l- Ahkam bi’l – Ezher, II, 164; Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı)
  Kadının kadına karşı avret sayılan yerleri, erkeğin erkeğe olan avreti gibidir. Bundan dolayı müslüman kadınlar birbirlerini göbeği ile diz kapakları arasındaki mahalden başka yerlerine bakabilirler. Fakat bir gayr-i Müslim kadın, müslüman bir kadının yalnız yüz ve ellerine bakabilir. Vücudunun başka yerlerine bakması uygun olmaz.
  Kayınpederi ve kayınvalidesi gayr-i müslim olan bir kadın, bu açıklamalara göre, kayınpederinin yanında el ve yüzünden başka yerleri kapatması iyi olur.
  Kayınvalidesinin yanında da İslam alimlerinin genel içtihadına uyarak başını kapatmasını tavsiye ederiz. Ancak fitne çıkmayacağına ve güzelliklerini başka kimselere anlatmayacağına kesin kanaati varsa Hanbeli mezhebini taklit ederek başını açabilir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Müslüman bir hanımın gayr-i müslim kayınvalidesi ve kayınpederi yanında tesettürü nasıl olmalıdır? Başını açabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınlar kim olursa olsun edepli bir şekilde giyinmelidir.İslam bazı durumlara izin verse bile kendini koruma adına ve terbiye adına düzgün hareket etmek ve giyinmek gerekir.müslüman bir kadının gayrimüslim kadınının yanınd,  tesettür kayınvalide,  gelin kayinpederinin yaninda nasil olmali