Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan İlahi Dinlerde Tesettür Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İlahi Dinlerde Tesettür

  Reklam
  İlahi Dinlerde Tesettür


  Tesettür, kadın ve erkeğin namazda ve namaz dışında avret mahallini örtmesi demektir

  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  "Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık Takvâ elbisesi İşte o daha hayırlıdır Bunlar Allah'ın âyetlerindendir Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi)" (Araf Suresi 26)

  "Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, diye yemin etti Böylece onları hile ile aldattı Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar Rableri onlara: Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi? diye nidâ etti (Adem ile eşi) dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz" (Araf Suresi 20-23)


  "Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık "
  (Araf Suresi 27)
  Allah, HzAdem ve HzHavva'nın çıplaklığını örtmüştü, yasağın ihlalinden sonra ise örtüyü kaldırmış, çıplaklıklarının utancını gidermede onları kendi çabalarıyla bırakmıştı Kur'an'a göre Hzadem ile HzHavva, örtünme güdüleri ve bu yüzden örtünme çabalarıyla birlikte yeryüzüne indirilmişlerdi
  İnsanlar yeryüzündeki görevlerini unutarak dinlerinden saptıkça, kadının örtünme olgusuda saptırılmıştır
  Yahudiler, tesettürü kadına zulmetme ve buyurma aracı olarak gördüler Talmut'a göre, başına örtü örtmeden sokaklarda dolaşan bir kadını kocası mehir ödemeden boşama hakkına sahiptir Talmut müfessirleri kadının kaburga kemiğinden yaratıldığı kabulünü olduğu gibi, onun örtülü oluşunu da mütevazi, alçakbaşlı ve haddini bilir olması gerekliliğiyle açıklıyorlardı Böylece kadının örtünmüşlüğü bu inanışla ezilmişliği ifade eden bir araç olmaktan ileri geçmiyordu
  Tahrif edilmiş İncil'de ise, "Kadınların örtünmelerini, erkeklerin kadınlar karşısındaki üstünlüğünü ifade etmesiyle açıklamıştır "Pavlus'a göre, son derece alımlı bir şey olan kadının uzun saçı, ona örtülmesi için verilmiştir" (İncil, Korintoslulara Mektuplar : 39)
  Bu konudaki görüşlerini Korintoslular'a yazdığı bir mektupta açıklayan Pavlus, Tarsus'lu ve yahudi kökenli bir havaridir Pavlus'a göre her erkeğin başı Hzİsa'yı, bir kadının başı ise kocasını temsil etmektedir Bu yüzden, başına bir şey koyarak ibadet eden erkek ile başına bir şey koymadan ibadet eden kadın, başlarını kirletmektedir "Çünkü böyle bir kadın, sdaçları kökünden kazınmıi bir kadının ta kendisidir bir kadın başını örtmüyorsa, saçını kestirsin Ama saçını kısa kestirmek veya kazıtmak, bir kadın için aynı şekilde utanç verici bir şeydir Kadın başını da örtmelidir Erkek tanrının kopyesi ve onun yansımış ışığı olduğu için, başını örtmez Ama kadın örtünmeli, çünkü o erkeğin yansımış ışığıdır Başlangıçta erkek kadından yaratılmadı, tersine kadın erkekten yaratıldı Kadın, erkek için yaratıldı Ama, erkek kadın için yaratılmadı Kadın bu sebepten de başının üzerine bir şeyler örtmelidir Meleklerden ötürü, onlara karşı koruyucu bir güç olarak ve şimdi siz kendinizi yargılayın, kadının örtünmeden tanrıya ibadeti yakışır mı? (İncil, Korintoslulara Mektuplar : 393)
  Başörtüsü Yahudiler için, putperest kadınlarda olmayan bir ar ve namus simgesi idi ayrıca, ibadet ederlerken de başlarının örtülü olmasına dikkat ediyorlardı Hatta sabah duasını tallit denilen, ipek ya da yünden yapılmış kenarları püsküllü dörtgen biçiminde özel bir kumaş örtüyü örtme geleneği Yahudiler de devam etmektedir
  Baş örtüsü Hristiyan kadınlar arasında yaygındı Başörtüsünün dindar Hristiyanlar için taşıdığı anlam, Hristiyan bilgini, Tetulinin kadınlarrın başlarını örtmeye çağrısında tanımını bulmaktadır "Bakire yalvarırım başını bir örtüyle ört! İffetli edep silahına sarıl, etrafını hicab duvarıyla çevir, cinsiyetine ne kendi bakışlarının, ne de glip geçen bakışlarının sızmayacağı bir duvar ör, kadınlara ait bu giysiyi bakireliğini korumak için taşı
  Hristiyan toplumlarda başörtüsü, asırlar boyu kadının evli olduğunu gösteren işaretti Evli olan bir kadının başı şöyle örtülürdü: saçını içine toplamış olduğu ağın üzerine, yüzünü de kapatan bir baş örtüsü örter, bu baş örtüsü kalçaya kadar iner, bazen önden açık bırakılır veya çene altında bir iğne ile tutturulurdu
  Faydalanılan Eserler:
  1) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
  2) Kur'an-ı Kerim
  3) Islam City  Paylaş
  İlahi Dinlerde Tesettür Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanların ayıp yerlerini örtmesi ilk insanlardan beri vardır.Dinler içinde her zaman örtünme vardır.Fakat diğer dinlerin tahrif edilmiş olması bizlere onların ölçüsü hakkında fikir sahibi olmamızı engellemektedir.semavi dinlerde tesettür,  ilahi dinlerde tesettür