Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Niçin Tesettürlüyüm ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Niçin Tesettürlüyüm ?

  Reklam
  Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktizâ ediyor Çünkü kadınlar hilkaten zayıf ve nazik olduklarından, kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan, kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale mâruz kalmamak için fıtrî bir meyli var
  Niçin Tesettürlüyüm ?Hem kadınların on adetten altı yedisi, ya ihtiyardır, ya çirkindir ki, ihtiyarlığını ve çirkinliğini herkese göstermek istemezler Ya kıskançtır, kendinden daha güzellere nisbeten çirkin düşmemek veya tecavüzden ve ittihamdan korkar; taarruza mâruz kalmamak ve kocası nazarında hıyanetle müttehem olmamak için, fıtraten tesettür isterler Hattâ dikkat edilse, en ziyade kendini saklayan, ihtiyarlardır Ve on adetten ancak iki üç tanesi bulunabilir ki, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem kendini göstermekten sıkılmasın  Malûmdur ki, insan sevmediği ve istiskal ettiği adamların nazarından sıkılır, müteessir olur Elbette açık saçıklık kıyafetine giren güzel bir kadın, bakmasına hoşlandığı nâmahrem erkeklerden onda iki üçü varsa, yedi sekizinden istiskal eder Hem tefahhuş ve tefessüh etmeyen bir güzel kadın, nazik ve serîü’t-teessür olduğundan, maddeten tesiri tecrübe edilen, belki semlendiren pis nazarlardan elbette sıkılır Hattâ işitiyoruz, açık saçıklık yeri olan Avrupa’da çok kadınlar, bu dikkat-i nazardan sıkılarak, “Bu alçaklar bizi göz hapsine alıp sıkıyorlar” diye polislere şekvâ ediyorlar Demek, medeniyetin ref-i tesettürü hilâf-ı fıtrattır Kur’ân’ın tesettür emri fıtrî olmakla beraber, o maden-i şefkat ve kıymettar birer refika-i ebediye olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan, zilletten ve mânevî esaretten ve sefaletten kurtarıyor


  Hem kadınlarda ecnebî erkeklere karşı, fıtraten korkaklık, tahavvüf var Tahavvüf ise, fıtraten, tesettürü iktiza ediyor Çünkü, sekiz dokuz dakika bir zevki cidden acılaştıracak sekiz dokuz ay ağır bir veled yükünü zahmetle çekmekle beraber, hâmisiz bir veledin terbiyesiyle, sekiz dokuz sene, o sekiz dokuz dakika gayr-ı meşrû zevkin belâsını çekmek ihtimali var Ve kesretle vâki olduğundan, cidden şiddetle nâmahremlerden fıtratı korkar ve cibilliyeti sakınmak ister Ve tesettürle, nâmahremin iştahını açmamak ve tecavüzüne meydan vermemek, zayıf hilkati emreder ve kuvvetli ihtar eder Ve bir siperi ve kalesi, çarşafı olduğunu gösteriyor


  Mesmûâtıma göre, merkez ve payitaht-ı hükümette, çarşı içinde, gündüzde, ahalinin gözleri önünde, gayet âdi bir kundura boyacısı, dünyaca rütbeten büyük bir adamın açık bacaklı karısına bilfiil sarkıntılık etmesi, tesettür aleyhinde olanların hayâsız yüzlerine bir şamar vuruyor!


  Lem’alar, 24 Lem’a, 1 Hikmet
  09122007


  Paylaş
  Niçin Tesettürlüyüm ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tesettür kelimesi İslam dinine uygun şekilde giyinmek olarak da algılanmaktadır.Yani Kuran'ı Kerim'de nasıl giyinilmesi belirtilmiştir.Yani neden tesettür denildiği zaman Allah'ın emri olduğunu bilmek ve kavramak gereklidir.