Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan İffet ve Haya Timsali Genç Kızlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İffet ve Haya Timsali Genç Kızlar

  Reklam
  Gerek Hz Şuayb;ın kızları ve gerekse Hz Meryem de genç kızlık dönemlerini yaşayan müslüman kızlar için örnek gösterilmişlerdir

  Şimdi, yaşadıkları çağ itibariyle daha önce olan Hz Şuayb;in kızlarından bahsedelim

  Hz Musanın kıssasında onlara da yer veren ALLAH (C.C.) (C.C.) Teâlâ, dikkatimizi çekecek bir ifade kullanmaktadır

  "Onlardan biri utana utana yürüyerek Musaya geldi ve şöyle dedi: "Babam sizi, koyunlarımızı sulamanıza karşılık olmak üzere ücretinizi vermek için çağırıyor"1

  Ayeti yorumlayan müfessirler, Hz Şuaybın bu kızının haya ve utanma duygusu içinde yürüyerek ve örtüsünü üzerine almış bir şekilde Hz Musaya geldiğini ifade etmektedirler "Haya üzere / utana utana yürümek" tabirinin özellikle zikredilmesinde, genç kızlar için bir örnek teşkil etmesi kastedilmiştir kanaatindeyiz Dolayısıyla, "Haya güzel bir şeydir, ama kadında daha güzeldir" sözünün ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır

  Yine Kurân ayetlerinde Hz Meryeme geniş yer verildiği görülmektedir Ayetlerde onun, annesi tarafından mabede adandığı, doğumundan itibaren Hz Zekeriyya gibi salih ve bilgili bir peygamberin gözetiminde ALLAH (C.C.) (C.C.) tarafından "güzel bir nebat gibi yetiştirildiği", ergenlik çağına erdiğinde ise mabedin bir köşesinde inzivaya çekildiğinden bahsedilmektedir2 Kendisini ibadete vermesi sebebiyle, tefsirlerde "el-Betûl" olarak vasıflanan Hz Meryem, Kurân-ı Kerimde adı bizzat zikredilen tek kadın olmakla ayrı bir önem taşımaktadır3 Hz Zekeriyya ne zaman onun yanına girse, orada mevsimi olmayan meyvelerle karşılaşmaktaydı Bu olağanüstü hadisenin kaynağını sorunca, Hz Meryem şu cevabı vermişti: "Bunlar bana ALLAH (C.C.) (C.C.) katından geliyor Zira O, dilediğini hesapsız ve hiçbir zahmete sokmadan rızıklandırır"4 Bundan sonraki hadiseleri Kurân bizlere şöyle aktarmaktadır:

  "Ey Muhammed! Kitabda Meryemi de an O ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmişti Sonra insanlardan gizlenmek için bir perde germişti Cebraili göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü Meryem: "Eğer Allahtan sakınan bir kimse isen, Senden Rahmana sığınırım" dedi Cebrail: "Ben temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim" dedi Meryem: "Bana herhangi bir insan dokunmamış iken ve ben de kötü bir kadın olmadığıma göre nasıl olur da bir oğlum olabilir?" dedi Cebrail:"Bu böyledir Çünkü Rabbin, "bu bana kolaydır Onu insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız; hem bu önceden kararlaştırdığımız bir iştir" diyor" dedi Meryem oğlana hamile oldu, o haliyle uzak bir yere çekildi Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine gitmeye mecbur etti ve şöyle dedi: "Ah! Keşke bundan önce ölmüş olsaydım da unutulup gitseydim" Alt tarafından bir ses şöyle seslendi: "Sakın üzülme! Rabbin, içinde bulunanı şerefli kılmıştır"5

  Hz Meryem son derece mahçup ve çekingen bir tabiate sahipti Cebrail ona tam bir insan suretinde görünmüştü Ancak o ilk defa karşılaştığı bu genç insana "Eğer Allahtan korkan bir kimse isen, ben senden Allah'a (C.C.) sığınırım" demek suretiyle kendisine herhangi bir kötülük yapmamasını rica etmişti Bu sözler, onun iffet ve haya sahibi biri olduğunun ifadeleridir

  Öte yandan Allah'ın (C.C.) dilemesiyle Hz İsaya hamile kalan Hz Meryemin, doğum sancıları çektiği sırada söylediği sözler de dikkat çekicidir Namuslu ve iffetli bir kişi iken böyle bir durum ile karşı karşıya kalıp, insanlara bunu ne şekilde izah edeceğinin sıkıntısını taşıdığı bir hâlet-i ruhiye içinde söylediği, "Ah! keşke bundan önce ölseydim de unutulup giden biri olsaydım" sözleri de onun psikolojik durumunu yansıtan en güzel ifadelerdir Hz Meryem, ayette, bizlere, "Allah Teâlânın dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldığı"6 bir şahsiyet olarak tanıtılırken, en önemli vasfının, iffet ve haya timsali, edeb ve takva sahibi, kendisini ibadete veren biri olduğu vurgulanmaktadır

  Her ne kadar, büyük bir sınavla karşı karşıya kalsa da, Allah'a (C.C.) olan güzel kulluğu sebebiyle, oğlu Hzİsanın mucizeleriyle Cenab-ı Hak, onu insanların töhmetinden ve şerrinden korumuş ve sonuçta onu bir peygamber annesi kılarak ismini insanlar arasında hep saygıyla anılan bir kişi yapmıştır Bu da gösteriyor ki, iffet ve hayanın, kulluk ve takvanın karşılığı ALLAH (C.C.) (C.C.) tarafından öncelikle dünyada ödüllendiriliyor


  Alıntı..


  Paylaş
  İffet ve Haya Timsali Genç Kızlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kızlarımızı yetiştirirken İslam dininin emrettiği şekilde yetiştirmek gerekir.Kızlarımızın temiz namuslu ve iffetli olmaları için ailelere büyük görevler düşmektedir.bir gelin geliyor iffet haya mükemmel,  kuranda şuaybın kızı,  kuranda iffet ayetleri,  bir gelin geliyor iffet haya mükemmel şiiri,  bir gelin gelıyor iffet haya mukemmel seslı,  şuaybın kızı kuranda,  iffet ile ilgili kurandan ayetler