Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Kadın için tesettür Allah'ın emridir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadın için tesettür Allah'ın emridir

  Reklam
  KADIN İÇİN TESETTÜR

  “ALLAH’IN EMRİDİR”…  ALLAH:

  "Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle”  ALLAH:

  "Eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın"  HAZRETİ PEYGAMBER:

  "Ümmetimin son dönemlerinde giyimli, fakat çıplak birtakım kadınlar olacaktır Bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır Ancak onlar cennete giremez, cennetin kokusunu bile alamazlar"  HAZRETİ PEYGAMBER:

  "Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle; erkeklerden kadınlara benzeyenler bizden değildir"  HAZRETİ AİŞE:

  "Eğer sizler müminler iseniz, bunlar inanmış hanımların giysileri değildir Eğer mü'min değilseniz o zaman durum değişir"

  …………  Yirmi yıldır gündemde olan bir konu başörtüsü diğer adı ile turban, daha genel manada kadının örtünmesi… Son yirmi yıldır konu ülke gündeminden hiç düşmedi Sürekli tazeliğini korudu Gün geçmedi ki turban yâda başörtüsü ile ilgili bir haber kamuoyunda olmasın

  Bu meselenin içinde üç gurup insan bulundu

  *Türban–Başörtüsü mağdurları…

  *Türban ve Başörtüsü düşmanları…

  *Türban ve başörtüsü sorunundan çıkar sağlayanlar…

  Bu çalışmamızda genel manada kadının örtünmesini bütün hatları ile ele alacağız  KADIN NİÇİN ÖRTÜNÜR?

  İslam kadına örtünmeyi niçin emrettiğini öğrenmeden, hadisenin özünü kavramak mümkün değildir

  Evet! Mümin bir kadın niçin örtünür?

  Bu sorunun tek bir cevabı vardır, oda "Rıza–i İlahi"

  Mümin kadınlar sadece Rablerinin rızasını kazanmak için örtünürler

  Mümin kadınlar; güzel görünmek için örtünmezler

  Mümin kadınlar; saçları görünmesin diye örtünmezler

  Mümin kadınlar; gelenek diye örtünmezler

  Özetle mümin kadınlar; Rablerinin rızası dışında bir gaye için örtünmezler Sadece Rablerinin rızasını kazanmak için ve Allah’ın emri olduğu için örtünürler  KADININ ÖRTÜSÜ NASIL OLMALI?

  İslam dininin kesin bir üslupla yasakladığı hususlar vardır İçki, kumar, katl gibi… Allah yasaklar için "yapmayın" buyuruyor Ancak zina için: "Zinaya yaklaşmayın Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur" buyuruyor

  Ayet–i Kerimede "zina yapmayın" denilmeyip de "zinaya yaklaşmayın" buyrulması dikkat çekicidir Bu beyan sadece zinayı değil, kişiyi zinaya götürecek yolları da yasaklamış oluyor Zina çok basamaklı bir merdivendir Birinci basamağı bakış… İkinci basamağı tebessüm… Üçüncü basamağı konuşmak… Dördüncü basamağı temas… Ve devam edip gidiyor…

  Bir kere zina merdiveninin basamağına adım atılınca, insanı zina yapmaya zorlayan ve cinsî arzuları kabartan ortam oluştuktan sonra, artık, bu arzuların ağır baskısı karşısında iradenin gücü oldukça yetersiz kalır ve zinadan korunmak son derece zorlaşır İnsanın bu psikolojik zaafını dikkate alan Kur'an–ı Kerim, prensip olarak insanı kötülüklere sevk edici sebepleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır

  Zinaya yaklaşmayı ve zinanın önüne geçen sebeplerin başında örtü gelmektedir Her ne kadar kadının örtüsü bahis mevzuumuz ise de, erkeğin de örtünmesi, yanı giyimine dikkat etmesi önemlidir

  Zina ve fuhşiyat cemiyet hayatını perişan eden ahlaksızlıkların başında gelmektedir Zina cemiyet hayatının anarşiye boğmakla kalmaz, nesli de tehdit etmektedir  KUR'AN'DA ÖRTÜNME

  Kur'an–ı Kerim'de kadının örtünmesini emreden ayet–i kerimeler vardır Bunlardan birinde: "Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler…" buyurulmaktadır

  Bir başka ayet–i kerimede: "…eski cahiliye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın…" buyrulmaktadır

  Bir diğer ayet–ı kerimede peygamber hanımlarının şahsında bütün kadınlara hitap vardır Kadın erkek ilişkilerine net bir çizgi konulmaktadır

  "…Peygamber'in hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin Bu, hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır…"

  Yine bir ayet–i kerimede Allah celle cellauhu peygambere emrediyor:

  "Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış örtülerini üstlerine almalarını söyle Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur Allah bağışlayandır, esirgeyendir"

  Bütün bu ayet–i kerimelerde gösteriyor ki: kadının örtünmesi Allah'ın emridir Geçmişten günümüze bütün İslam âlimleri bu ayet–i kerimeleri kadının örtünmesi olarak anlamışlar ve öylede uygulamışlardır  SÜNNETTE ÖRTÜNME  Kur'an nasıl ki; yirmi üç yılda kademe kademe indi, İslam dininin insanlığa vaaz ettiği kurallarda Hazreti Muhammed'in yirmi üç yıllık risalet hayatında merhale merhale uygulandı

  Namazın beş vakit olarak farz kılınması…

  Ardından ramazan orucunun faiz kılınması…

  Sonra içkinin yasaklanması…

  İslam'ın bütün kuralları belli aralıklarla sıraları geldikçe uygulandı

  Kadının örtünmesi de bu şekilde oldu Örtünme ile ilgili ayetler inmeden önce, kadınların giyim kuşamları cahiliye döneminde olduğu gibiydi

  * * *

  Tesettürü bildiren ayet–i kerimelerden sonra Kadınlar tepeden tırnağa örtündüler Medine farklı bir görünümü bürünmüştü Tesettürle ilgili birkaç Medine manzarasını sizlerle paylaşalım

  Yıllar sonra bir Medine gününde İbn Abbas ile Ata İbn Ebi Rebah arasında şöyle bir konuşma geçti

  –Ey Ata! Sana cennet kadınlarından bir kadın göstereyim mi?

  Ata ibn Ebi Rebah:

  –Evet, göster, dedi

  İbn Abbas:

  –Şu gördüğün iri yapılı ve uzun boylu, Habeşi, siyah kadın yok mu, bu kadın bir kere Peygamberimize geldi ve:

  "Ey Allah'ın Resulü! Ben sara hastasıyım Sara hastalığı gelince açılıyorum Allah'a benim için dua buyurunuz" dedi

  Peygamberimiz:

  "Ey Kadın! Hastalığına sabret, bunun neticesinde sana cennet vardır İstersen, afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim" buyurdu

  Kadın:

  "Ey Allah'ın Resûlü! Hastalığıma sabrederim, ancak açılmamak lığım için Allah'a dua buyurunuz" diye rica etti Peygamberimiz dua etti Kadının, sara hastalığı gelince bir daha edep yerleri açılmaz oldu…"

  Kendinden geçen kadının saçı başı, açılıyordu Hastalık gibi mecburiyet dahi kadının zınet yerlerinin açılması hoş görülmemiştir Kâinatın Efendisi kadına bu yönde dua etmiştir Burada şu yapılabilirdi Sara gibi insanı kendinden geçiren bir hastalıktan dolayı açılmak mazur görülebilirdi Kadının örtünmesi o kadar önemlidir ki; zaruret halinde dahi örtüye dikkat edilmesi vaaz edilmektedir  * * *

  Bir başka Medine gününde yaşananları da Hazreti Ali Radıyu Anh anlatıyor:

  "Yağmurlu bir gün, Baki Kabristanı'nda Resulullah'ın yanındaydım Eşeğe binmiş bir kadın önümüzden geçti Biraz ileride hayvan bir çukura rastlayıp tökezledi ve kadın düştü Resûlullah hemen yüzünü başka tarafa çevirdi

  Orada bulunanlar:

  –Ey Allah'ın Resulü! O kadın şalvarlı idi, dediler

  Bunun üzerine Resulullah:

  –Allah'ım! Ümmetimden şalvarlı kadınları bağışla, buyurdu

  Burada da kadının değil organlarının görünmesi; iç giysinin dahi görünmesini doğru bulunmamıştır  * * *

  Medine gününü Hazret–i Âişe validemizden dinleyelim:

  "Bir gün kız kardeşim Esma, ince bir elbise ile Allah Resulü'nün huzuruna girmişti Rasûlullâh yüzünü başka tarafa çevirdi ve şöyle buyurdu:

  "Ey Esma! Şüphesiz kadın erginlik çağına ulaşınca, onun şu ve şu yerlerinden başkasının görünmesi uygun değildir"

  Hazret–i Peygamber bunu söylerken, yüzüne ve avuçlarına işaret etmişti"

  Burada tesettürün çizgileri belirlenmektedir Peygamberimiz kadının örtüsünü; yüz ve avuçların dışında kalan bütün vücut olarak bildirmiştir  * * *

  Bir başka Medine gününde müminlerin anası Hazreti Aişe kadının örtüsünü net bir şekilde ortaya koydu

  "Temimoğulları kabilesinden birtakım kadınlar, Hazret–i Âişe'yı ziyarete gelmişlerdi Üstlerinde ince giysiler vardı Hazret–i Âişe, onlara ikaz mahiyetinde şöyle dedi:

  "Eğer sizler müminler iseniz, bunlar inanmış hanımların giysileri değildir Eğer mü'min değilseniz o zaman durum değişir"  * * *

  Yine bir Medine gününde kadının örtüsünün nasıl olacağını net bir şekilde ortaya konulmaktadır

  Hazreti Aişe validemizin yanına, ince başörtülü bir gelin getirilmişti Örtü ve giyimini beğenmemiş ve şöyle demişti:

  "Nûr Sûresine inanan bir kadın böyle örtünmez"  * * *

  Resulullah Sallu Aleyhi ve Selem Efendimiz, 1400 yıl öncesinden bugüne sesleniyor ve tesettür konusunda ümmetini uyarıyor:

  "Ümmetimin son dönemlerinde giyimli, fakat çıplak birtakım kadınlar olacaktır Bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır Ancak onlar cennete giremez, cennetin kokusunu bile alamazlar"

  Bu hadisi şerif günümüzde turban kullanan bir takım kadınları işaret ettiği aşikârdır Bu kadınlar sadece saçlarını örtüyor, tesettürün gerçek amacına muhalefet eder şekilde, namahreme güzel görünme, karşı cinse kendini beğendirmek amacı gütmektedir Bu kadınlar maalesef "cennet kokusu" alamayacaktır  * * *

  Resulullah'ın bundan 1400 yıl önce söyledikleri birebir günümüz hal ve ahvali ile örtüşmektedir Resulullah buyurdu ki:

  "Bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ve koku ulaşsın diye bir topluluğun yanına uğrarsa, zinaya bir adım atmış olur"  * * *

  Kâinatın Efendisi buyurdu ki:

  "Kadınlardan erkeklere benzeyenlerle; erkeklerden kadınlara benzeyenler bizden değildir"

  Hayatı öneme haiz bir uyarı Kimin Müslümanlardan olup olmadığını haber veriyor  ALLAH’IN RIZASINI CELBEDEN EN İDEAL

  TESETTÜR ÇARŞAF’TIR!…

  "Başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar" başlarını, saçlarını, kulaklarını, boyunlarını, gerdanlarını, göğüslerini açık tutmayıp bu şekilde sımsıkı örtünsünler ve o halde bu emri yerine getirebilecek başörtüsü kullansınlar Tefsircilerin nakline göre cahiliye kadınları da hiç başörtüsü kullanmaz değillerdi Fakat yalnız enselerine bağlar veya arkalarına bırakırlar, yakaları önden açılır, gerdanları ve gerdanlıkları açığa çıkardı, zinetleri görünürdü Demek ki, son zamanlarda ortaya çıkan açılıp saçılmak eski bir cahiliye âdetinden başka bir şey değildir İslâm böyle açıklığı yasaklayıp başörtülerinin yakalar üzerine örtülmesini emir ile tesettürü farz kılmıştır  ÇARŞAFLARINI ÜZERLERİNE ALSINLAR

  “Ey Peygamber! Hanımlarına da, kızlarına da, bütün müminlerin kadınlarına da söyle" Görülüyor ki, burada yalnız Peygamberin hanımlarına ve kızlarına değil, Nur Sûresi'ndeki "örtülerini yakalarının üstüne koysunlar, zinet yerlerini göstermesinler" âyeti gibi müminlerin kadınları dahi bu hükmün kapsamına dâhil edilmiştir Bununla birlikte müminlerin kadınlarında aslolan hürriyet olduğu için, bundan kastolunanın hür kadınlar olduğu beyan edilmiştir

  Araplarda tesettür adet değildi Cahiliyet devrinde kadına hürmet yoktu Eski cahiliye kadınlarında erkeklerin dikkatlerini çekecek şekilde göz alıcı biçimde açık saçık çıkan, açılıp saçılan orta malı olanlar bulunurdu Bundan dolayı kız çocuklarını diri diri gömenler olmuştu İslam ise kadının şanını iffet ve ismetle, vakar ve haysiyetle yükseltiyordu

  Nur Sûresi âyetleri:

  "Mümin erkeklere söyle, gözlerini sakınsınlar"

  "Mümin kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar"

  Mümin erkeklerin ve mümin kadınların, yani bir cinsin karşı cinse göz dikmeyip, bakışlarını kısarak edeblerini ve iffetlerini korumayı öğreterek terbiyelerini yükseltmiş olduğu gibi, burada da imanlı hür kadınların hiçbir şekilde eziyete uğramamalarını pekiştirmek için buyruluyor ki: "Cilbablarını üzerlerine örtsünler"

  CİLBAB: "Baştan aşağı örten çarşaf, ferace, çarşaf gibi dış elbisenin adıdır" "Kadınların elbiselerinin üstüne giydikleri her çeşit giysidir Tepeden tırnağa örten giysidir" "Kadınların tesettür ettikleri her türlü elbise ve başka şeylerdir"  * * *

  Kur'an–ı Kerim'de bahsedilen "zinet" sözünü, yaratılıştan olan güzellikler dışındaki süsler manasına alanlar da şöyle demişlerdir:

  Hak Teâlâ zinetten bahsetmiştir Çünkü o zinetlerin, kadının üzerinde takılı olmadıkları sürece, onlara bakmanın helâl olduğu hususunda şüphe yoktur Binaenaleyh Cenâb–ı Hak, o zinetlere bakmayı, onların kadının üzerinde olması şartına bağlı olarak haram kıldığına göre bu, kadınların uzuvlarına bakmanın haram oluşunu göstermede, te'kidli bir ifade olmuş olur

  Yani bu, o uzuvları bir tarafa, onlarda takılı olan zinetlere bile bakmayın demektir…  O GÖRMÜYOR AMA SEN GÖRÜYORSUN

  Ümmü Seleme ve Meymûne Allah Resulü'nün yanında imişler

  Ümmü Seleme şöyle anlatıyor:

  "Biz, Allah Resulü'nün yanında iken! Ümmü Mektûm gelip Hazreti Peygamberin yanına girdi Bu, biz örtünme ile emrolunduktan sonraydı Allah Resulü:

  "Ondan örtünün buyurdu"

  Ben:

  "Ey Allah'ın elçisi, o kör değil mi? Bizi görmüyor ve tanımıyor," dedim

  Allah Resûlü:

  "Siz ikiniz de kör müsünüz? Siz onu görmüyor musunuz?” buyurdu  * * *

  Safiyye Bint Şeybe'den rivayetinde şöyle anlatıyor:

  Biz Hazreti Âişe'nin yanında iken Kureyş'in kadınlarını ve üstünlüklerini anmıştık

  Hazreti Âişe şöyle dedi:

  "Şüphesiz Kureyş kadınlarının üstünlüğü vardır Allah'a yemin ederim ki ben, Allah'ın kitabını tasdikte ve indirilenlere imanda ensâr kadınlarından daha üstününü ve daha güçlüsünü görmedim Nur suresinde "Başörtülerini, yakalarının üstüne salsınlar" âyeti nazil oldu Erkekleri evlerine dönüp Allah Teâlâ'nın kendilerine kadınlar hakkında indirmiş olduğunu onlara okudular Herkes bu âyeti karısına, kızına, kız kardeşine ve akrabasına okudu Onlardan hiç bir kadın kalmayıp, nakışlı, resimli elbiselerine yöneldiler ve bunlarla başlarından aşağı örtündüler ki Allah Teâlâ'nın kitabından indirmiş olduğuna iman etmiş ve onu doğrulamış olsunlar Sabahleyin namazda Allah Resulü'nün arkasında baştan aşağı örtülü olarak durdular Sanki başları üzerinde kargalar vardı"  KAMUSALCILARIN ALLAH İLE OLAN SAVAŞINI KİM KAZANACAK?  TÜRBAN'IN SİYASİ SİMGE OLDUĞUNU İSPATLAYAMAYANLAR MÜFTERİDİR

  Artık şuna iyice görelim ki, bu ülkede başörtüsü sorunu yok, din düşmanlığı var Türban ve başörtüsü bahane edilerek, dine saldırılıyor Bu ülkede başörtüsü yada turban sorun olmaya başladığı zamandan beri başını siyasal simge için örten bir kişi gösterilebilir mi?

  Kim iddia ediyorsa ki; türban, başörtüsü siyasi simgedir, bunun somut örneğini ortaya koymalıdır Aksı halde türban, başörtüsünü siyası simge olduğu iddiasında bulunanlar müfteridirler

  Özellikle bir kısım siyasi, bürokrat ve aydın takımı yıllardır türban ve başörtüsünün siyasal simge olduğunu söyleyip durdular Bu takıma şöyle bir önerimiz var; "bilgi çağının her tülü iletişim imkânına sahipsiniz İmkânlarınızı seferber ederek, başını siyasal simge için örten birini bulup ortaya çıkarın"

  Devletin sivil asker bürokratlarına:

  "Toplum mühendisliğinde üzerinize yok Siz de imkânlarınızı seferber ederek, türbanını siyasal simge olarak kullanan bir örneği kamuoyuna deşifre edin"

  YÖK ve üniversite yöneticilerine:

  "Sizde yıllardır türban ve başörtüsü ile uğraşarak, siyasal simge yalanını savundunuz Siz direk işin içindesiniz, başını siyasal simge olarak örten bir kişi bulup çıkarın"

  Hiç kimse bulup çıkarmaz çünkü iddialarınız boş ve mesnetsizdir  ALLAH RIZASI İÇİN ÖRTÜNENLERİN UĞRADIĞI ZULÜM NE OLACAK?

  Türban ve başörtüsünü siyasal simge olarak kullananların var olduğundan hareket edelim Ülkemizde başını örten kadınların yüzde ellisi, bunu siyasal simge olarak uyguluyor varsayımını doğru kabul etset, geri kalan yüzde ellinin gasp edilen hakkı ne olacak

  Devlet sadece, türbanı siyasal simge olarak kullananlara değil de, tırpanı her önüne gelene vuruyor

  Başını sadece Allah rızası için örtenlerin gasp edilen hakları ne olacak? Bu zulüm değil de nedir?

  Devlet, sırf inancı için başını örten vatandaşının, insan haklarından istifade etmesini nasıl engelleyebilir?

  Bu zulüm değil, zulümden de öte bir şeydir

  İnsanlık tarihinde, zulümle payidar olan görülmemiştir

  Kısa vade de emellerine ulaşmış görünseler de, orta vadede tepe taklak gitmeleri mukadderdir

  Bu zulme seyirci kalanlarda onu işleyenle birlik olmuş gibidir  BAŞÖRTÜSÜ YA DA TÜRBAN'A YAPILAN HAKARETLER MİLLETİN

  SABRINI ZORLUYOR

  Son aylarda başörtüsü ve türban odaklı olaylar insanların midesini bulandırmaya başladı

  Yer Ankara Esenboğa havaalanı, cumhurbaşkanı uğurlanıyor yada dönüşünde karşılanıyor Karşılayanlar arasında bir general dikkat çekiyor Cumhurbaşkanının eşi ile karşılaşmamak için adeta köşe kapmaca oynuyor Bu manzara koskoca generale hiç ama hiç yakışmadı

  Siz bu milletinin emrinde olan generaller!

  Başörtüsü ve türbana karşı takındığınız tavırla, sadece inancı için başını örten milyonlarca ana ve ana adayının kalbini kanattığınızın farkında mısınız?  * * *

  Yer Ankara, askeri hastahane…

  Tiyatrocu Nejat Uygur askeri hastanede tedavi görmekte Yetkililer Nejat Uygur'a ziyarette bulunuyor Başbakan Erdoğan'ın eşi, Nejat Uygur'un eşini ziyaret etmek istemiş

  Ne yazık ki; hastaneye sokulmadı Görüşme hastane yakınlarındaki bir parkta yapıldı Niçin? Burası askeri hastanedir, başörtülüler buraya giremez

  Olacak iş mi?

  Bu ne saçmalık, akıl ve ilim dışı bir hadisedir

  İddia ediyoruz ki, bu hadise ülke nüfusunun yüzde doksanının tepkisini çekmiştir  * * *

  Yer Adana…

  Başarısından dolayı, ödül almak üzere, kürsüye çıkan imam hatip öğrencisine tahammül edilemiyor Daha ödülünü almadan, izleyicilerin gözleri önünde platformdan adeta kovuluyor

  Sebep başörtüsü

  Bu nasıl vicdandır Bazen sözün bittiği nokta olur ya, işte bu hadisede sözün bittiği noktadır  YAPILAN DİN DÜŞMANLIĞININ ÂLÂSIDIR!  Bu yaşananların arka planında başka niyetler yatmaktadır Bu yasağı gündemde tutan ve savunanların problemi İslam dini iledir Her ne kadar bunu inkâr etseler, "benim dedem hacıdır, anneannem de başörtülüdür" deseler de, artık bu palavralara inanan kalmadı

  “Benim dedem hacı, anneannem başörtülü" demagojileri, kapalı toplumların propaganda aracıydı

  Artık açık ve bilgi toplumu var

  Her şey ortada

  Mızrak çuvala sığmıyor

  Dinle uğraşmayı bırakın

  Dine inanmayabilirsiniz…

  Dinin hiçbir kuralını benimsemeyebilirsiniz…

  Dinsizde olabilirsiniz…

  Bütün bunlar sizin hakkınızdır Bu hakkınızı kullanmanıza kimse karışamaz, müdahale de edemez

  Netice olarak, bir gün gelecek herkes gibi "sizde imamın kayığına bineceksiniz" O zaman her şey ortaya çıkacak

  Fakat şunu unutmayın ki; dini red etmek, dinsiz olmak ayrı şeydir, dine savaş açmak ayrı şeydir Allah buyuruyor ki:

  "Kul, küfürle, isyanla, günah işleyerek dünyada hedefine ulaşabilir Fakat! Zulümle asla… Zulme rızam yoktur"  HANİ 28 ŞUBAT BİN YIL SÜRECEKTİ?

  Yakın tarihte bunu bizzat yaşadık ve gördük

  Hatırlayın bundan on yıl öncesini…

  *Üniversitelerde başörtülülere insan muamelesi yapılmadığı günleri Kızlarımız dövüldü, sövüldü, kovuldu…

  *Konya'da on dört yaşında bir kız çocuğu elindeki bir kâğıt parçası ile zamanın Milli Eğitim Bakanını protesto etti Kâğıtta "dinsiz bakan başörtümden elini çek" yazıyordu Bu kız çocuğunu polis tutukladı, bir aydan fazla cezaevinde yattı

  *Erzurum'da; şehit anası oğlunun mezuniyet törenine alınmadı Sebep başörtüsü…

  *Askeri yemin törenlerine başörtülü analar alınmadı…

  *İstanbul–Kadıköy imam hatip öğrencilerinin direnişini kırmak için okul çıkışı çocuklar zorla polis otobüsüne bindirilerek, Sultanbeyli ilçesine yakın bir yere bırakıldılar

  *Çapa Tıp Fakültesine gelen başörtülü hasta tedaviye alınmadı Sebep başörtüsü…

  Yaşananlardan sadece bir kaçı, hepsini yazmaya kalksan ciltlerle kitap dolar

  Bütün bunlar 28 Şubat sürecinin ürünü idi

  28 Şubatçıların asker sivil liderleri ne diyordu birde ona bakalım

  "28 Şubat 1000 yıl sürecek"

  Aklınıza şaşarız…  * * *

  Herkesin bir hesabı var Allah'ın da bir hesabı var

  Yukarıda belirttik, Allah'ın zulme asla rızası yoktur

  Siz 28 Şubat'ta Müslümanlara, başörtülülere zulmün âlâsı yapıldı Bundan on yıl önce biri çıkıp dese ki; "2007 yılında Çankaya köşkünde bir türbanlı bayan oturacak" Yetmedi; "başbakanlık konutunda da bir türbanlı bayan olacak" Buda yetmedi "Anayasa mahkemesi, merkez bankası ve birçok kuruluşun tepe noktasında olanların eşleri de türbanlı olacak"

  Bunu söyleyeni deli diye tımarhaneye atmazlar mıydı?

  Kim inanırdı böyle deli saçması bir şeye?

  Ne oldu?  ZALİMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMUN ALLAH'I VAR

  Bu çok önemli bir ders konusudur

  Aklıselim olanlar bundan ders çıkarmalıdır Fakat görüyoruz ki, kimsenin ders falan çıkardığı yok

  Aynı kafa, aynı mantık devam ediyor Biz keramet sahibi değiliz

  Aklıselimimi kullanarak burada yazıyor ve sesleniyorum

  "Ey sistemin elitleri!

  On seneye varmaz, ‘türbanlı rektör’ görmeye hazırlanın

  Mecliste türbanlı milletvekili görmeye hazırlanın"

  Daha neler göreceksiniz neler…

  Tekraren yazıyoruz;

  "zalimin zulmü varsa, mazlumun da Allah'ı var"

  Siz dayatmaya, baskıya, zulme devam edin…

  Allah ile bir yarışa girdiniz bakalım bu yarışı Allah mı yoksa kamusalcılar mı kazanacak…  Hep birlikte göreceğiz…


  Paylaş
  Kadın için tesettür Allah'ın emridir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahım razı olsun hayırlı mükafatlar versin...tesettürle ilgili vaaz,  örtünme ile ilgili vaaz,  kadın ve tesettür,  tesettür vaazı,  deve hörgücü gibi örtünmek,  kuranda örtünmeyi emreden ayetler,  tesettür giyimli bayanlar