Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Allah (cc)’ın sınırlarından biri olan tesettürün önemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah (cc)’ın sınırlarından biri olan tesettürün önemi

  Reklam
  Allah (cc)’ın sınırlarından biri olan tesettürün önemi - 1
  Allah (cc)’ın tüm Müslümanlara bildirdiği emirlerinin yanı sıra özel olarak Müslüman kadınlara bildirdiği emir ve yasakları da bulunmaktadır. Müslüman bir hanıma en çok huzur veren şey hiç kuşkusuz bu hükümlere itina ile uymaktır. Müslüman bir kadın Allah (cc)'a samimi bir kalple iman etmiş ve derin bir Allah (cc) korkusuyla boyun eğmiştir. Allah (cc)'tan başka bir İlah olmadığını, O'nun tüm varlıkların tek hakimi ve herşeyin üstünde, sonsuz güç sahibi olduğunu kavramıştır. Bu nedenle yalnızca Allah (cc)'tan korkar ve yalnızca O'nun rızasını hedefler. Yalnızca Allah (cc)'a ibadet eder, O'nun hükümlerini büyük bir titizlikle yerine getirir. Çünkü bilir ki bu hükümlerin her biri sayısız hikmetlerle doludur ve bunlara uymak kendisi için pek çok hayırlara vesile olacaktır.
  Kuran’da Allah (cc)’ın mümin kadınlara farz kıldığı hükümlerden biri de başlarını örtmeleridir. Yüce Allah (cc) Kuran’da çok açık bir şekilde baş örtüsünün hükmünü bildirmiştir:
  Mü'min kadınlara da söyle: "Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak kendiliğinden görüneni hariç. Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar... (Nur Suresi, 31)
  Ahzab Suresi'nde de Cenab-ı Allah: “Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına dış elbiselerinden (cilbablarından) üstlerine giymelerini söyle; onların (özgür ve iffetli) tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur...” (Ahzab Suresi, 59) diye buyurmaktadır.
  Yukarıdaki ayetlerde çok açık olarak görülen başörtüsü hükümleri 1400 yıldan bu yana Müslümanlar tarafından uygulanmıştır. Peygamber Efendimiz (sav)’in hadis-i şeriflerinde de, kadının nasıl giyinmesi ve nasıl iffetli olması gerektiği açıkça tarif edilmiştir.
  Her asırda o devrin İslam alimleri başörtüsünün önemine dikkat çekmişler ve bu konunun önemi üzerine fikir birliği etmişlerdir. Bediüzzaman Said Nursi de Emirdağ Lahikası isimli eserinde: “Bin üç yüz elli senede ve her asırda üç yüz elli milyon Müslümanların kudsî bir düstur-u hayat-ı içtimaîsi (sosyal hayatın mukaddes bir prensibi) ve üç yüz elli bin tefsirin mânâlarının ittifaklarına iktidaen (uyarak) ve bin üç yüz elli senede geçmiş ecdatlarımızın itikadlarına ittibaen (atalarımızın inançlarına tabi olarak) tesettür hakkındaki...” (Emirdağ Lahikası, 361) diyerek bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere başörtüsü konusu her dönemde İslam alimlerinin, üzerinde ittifak ettikleri, Kuran ayetleriyle de hükmü sabit olan bir konudur.
  Tesettür, Müslüman kadınlar için çok önemli bir ibadet ve Allah (cc)’tan çok büyük bir nimettir. Çünkü tesettür, kadının Allah (cc) Katında ve inananlar nezdinde yücelmesini sağlayacak, onu her türlü bağımlılıktan ve sıkıntıdan kurtaracak bir vesiledir. Tesettür aynı zamanda Müslüman kadının iffetinin sembolüdür.
  Bu sembol onun diğer Müslümanlar tarafından saygı ve hürmet görmesine, yüceltilmesine vesile olur. İffetli bir kadının doğal bir asaleti, insani bir heybeti ve güvenilir bir kişiliği vardır. Elbette ki bu, kişinin Allah (cc)’ın sınırlarına olan titizliğiyle doğru orantılıdır. Her an Yüce Allah (cc)’ın huzurunda olduğunu bilen, O’nun her an kendisini işittiğini ve gördüğünü idrak edebilen bir insan tek başına da kalsa, çok uzak bir yere de gitse, hangi ortama girerse girsin, hangi şartlarla muhatap olursa olsun bu titizliğinden asla taviz vermez. Bütün bunlar; Allah (cc) korkusu, Allah (cc)’ın hükümlerine olan titizliği, tesettüre riayeti, ahlakı ve kişiliği onu dünyada ve ahirette üstün ve onurlu kılar.


  Paylaş
  Allah (cc)’ın sınırlarından biri olan tesettürün önemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah (cc)’ın sınırlarından biri olan tesettürün önemi - 2
  Mümin kadının belirleyici bir özelliği Allah (cc)'ın Kuran'da emrettiği üzere giyiminde tesettür ölçülerine dikkat etmesi ve başını örtmesidir. Çünkü tesettür ve baş örtüsü Allah (cc)’ın müslüman kadınlara farz kıldığı “farz-ı ayn” hükmünde bir ibadettir. Müslüman kadınlar her dönemde bu ibadeti büyük bir titizlik ve şevkle uygulamışlardır. Nur Suresi’ndeki örtünmeyle ilgili ayetler Hicretten sonraki dönemde indirilmiştir.
  “Şeybe kızı Safiye anlatıyor ve diyor ki: Biz Hz. Aişe’nin yanında iken bir kısım hanımlar Kureyşli kadınların durumunu ve faziletlerini anlatmışlardı. Bunun üzerine Hz. Aişe buyurdular ki; "muhakkak ki Kureyşli kadınların üstünlüğü vardır. Ama Allah’a yemin ederim ki, ben ansar’ın kadınlarından daha çok Allah’ın Kitabını tasdik eden ve Kur’an’a inanan faziletli kimseler görmedim." Nur Suresi’ndeki “baş örtülerini yakalarının üzerlerine koysunlar” ayet-i kerimesi nazil olduğunda kocaları onların yanlarına gittiler ve kendilerine Allah (cc)’ın bu konuda inzal buyurduğu ayeti okudular. Her bir kişi karısına, kızına, bacısına ve yakınlarına bu ayeti okuyordu. İçlerinden hiçbir hanım baş örtüsünü yakaları üzerine koymaz olmadı. Allah’ın indirdiği kitabındaki hükmüne inandıklarından ve tasdik ettiklerinden örtülerine büründüler...” (İbn-i Kesir, Hadislerle Kuran-ı Kerim Tefsiri, cilt:11, syf. 5880)
  Yine tesettürle ilgili ayetler indiği dönemde Müslüman kadınların güzel tavırlarıyla ilgili olarak şunlar rivayet edilir:
  Hz. Ayşe (radiyAllahu anh)'dan rivayet edilmiştir:
  “Başörtülerini yakalarının üstüne koysunlar”ayetini inzal edince harmaniyelerini yırtarak onunla örtünmüşlerdir.” İbn-i Kesir, Hadislerle Kuran-ı Kerim Tefsiri, cilt:11, syf. 5880
  Peygamberimiz (sav) döneminde mümin kadınlar Cenab-ı Allah’ın tesettür konusundaki emrini işte böylesine büyük bir şevk ve istekle karşılamışlar, hemen itaat etmişlerdi. Onlardan sonra gelen Müslümanlar da aynı şevk ve kararlılıkla bu emri yerine getirmişlerdir. Elbette ki baş örtüsünü yalnızca saçı örten bir örtü olarak görmemek gerekir. Baş örtüsü ve kılık kıyafetteki tesettür kişinin ne kadar çok Allah (cc)'tan korktuğunu, ne kadar kişilikli, saygın, asil, onurlu, özgür ve iffetli olduğunu gösterir. Bu yüzden tesettür bir nevi iffetin sembolüdür. Kadının Allah (cc) Katında ve inananlar nezdinde yücelmesini sağlayacak, onu her türlü bağımlılıktan ve sıkıntıdan kurtaracak bir vesiledir. Tesettürle birlikte ahlak, tavır, hal ve hareketlerin de Kuran’a ve sünnete uygun olması gerekir. Bunların hepsi bir araya geldiğinde çok saygı uyandıran, heybetli bir görünüm meydana gelir. Zira kişinin sahip olduğu asalet, Yüce Allah (cc)'ın hükümlerine karşı olan titizliğinden belli olur.
  İnsanları yaratan Allah (cc) onların yaratılışlarına en uygun ahlakı ve yaşam biçimini onlara farz kılmıştır. Müslüman kadının tesettürü de onun fıtratına en uygun modeldir. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi bu konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir: “Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor (gerektiriyor).” (Lemalar, 24. Lema, Birinci Hikmet) Gerçekten de Yüce Allah (cc) tesettür emriyle kadınların yaratılışlarına en uygun modeli sunmuştur.
  Mümin kadınlar Yüce Allah (cc)’ın tesettür konusundaki emrine titizlik göstererek hem dünyada saygın, onurlu, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürerler hem de ahirette Allah (cc)’tan güzel bir karşılık umarlar.
  VATAN
 3. 3
  tesettürün önemini anlayabilenlerden eylesin rabbimiz teşekkürler...tesettürün önemi,  tesettürün fazileti,  kuranda tesettürün önemi,  tesettür önemi,  tesetturun onemi,  tesettürün faziletleri,  tesetturun onemı