Diğer Kategoriler ve İslamda Tesettür Forumundan Hicab Ayet’lerinin Anlamı Ve Müslüman Kadının örtüsü Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hicab Ayet’lerinin Anlamı Ve Müslüman Kadının örtüsü

  Reklam
  İçerisinde hayat sürdüğümüz şu vahşi dünya,hepinizinde şahit olduğu gibi korkunç bir şekilde bayağılaşma sürecine girmiştir.

  İnsanlar, İslam dininin getirmiş olduğu o güzel ahlaki değerleri beğenmemişler, yerine temelinde zulüm yatan insan uyduruğu kanunları tercih etmişlerdir. Ve neticede ahlaki bozukluk, bayağılaşma,her türlü rezillik ve utanmazlık,sınır tanımayan oyun ve eğlenceler, danslar ve müstehcen müzikler,meyhaneler ve kadın ticareti başını almış yürü-müştür….. Ve şu an insanlığın kısmı azamı, şehevi arzu ve isteklerinin esiri olmuş ve Allah’ın kendilerini yarattığı o tertemiz fıtrattan bütünüyle sıyrılmış vaziyete düşmüşlerdir.

  Değerli Müslümanlar ! unutmayın ki bu çirkin oluşumun içerisinde kadının çok büyük ve etkili bir rolü olmuştur ve hala da olmaktadır.

  Kadını,” haklarının elinden alındığı “ …. ve …. “ tarih boyunca geri plana itildiği “ yaklaşımıyla kandırmışlar ve “ kendisini hürriyete kavuşturma ve layık olduğu mevkiye getirme “ sıloganıyla da onu rezil ve rüsvay etmişlerdir…. İşte kadına en büyük ihanet bu yolla yapıl-mıştır.


  Maalesef bu gün kadın, bu siloganik aslı astarı olmayan sözlere aldanmış ve kendisine sunulan bir çok değerleri , - bilmeden anlamadan - elinin tersiyle kenara itmiştir…. Halbuki tanımadığı ve hakkında bilgisi olmadığı İslam, kendisine çok değer vermiş ve yine kendisine çok güzel haklar tanımıştır.

  İslam, kadın erkek arasında adalet anlamında eşitlikle gelmiştir. Kadını saygın bir yere oturtmuş ve onun şanını yüceltmiştir. Onu, hakkı olan herşeye eksiksiz ulaştırmıştır…. Gücü,yetenekleri ve yapısına uyan alanlarda ona yetkiler vermiştir.

  Kadının İslam dinindeki yeri ve değeri, ancak Kur’an’ın ve Sünnet’in okunmasıyla anlaşılabilir…. Kur’ana ve Sünnete hakkıyla vukufiyeti olmayanlar bunları nereden bilebilirler ki…

  İşte İslam, kadına verdiği değerden dolayı onu, saklanması gereken çok değerli bir mücevher olarak kabul etmiş ve onun ele geçmemesi için de bir çok tedbirler almıştır.
  Ve bu tedbirlerin en önemlisi de onun örtünmesidir.

  Allah’u Azze ve Celle,Müslüman kadının örtüsünü bir çok Ayet’i kerimesinde konu edinmektedir. Bunlardan birincisinde şöyle buyurur :

  HİCAB AYETLERİNDEN BİRİNCİSİ

  “ Mü‘min kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını da korusunlar. Ziynetlerini açmasınlar, kendiliğinden görünen kısımlar müstesna... Baş örtülerini yakalarına indirsinler. Ziynet-lerini kocalarından, kendi babalarından, kocalarının babalarından, kendi oğulları, kocalarının oğulları, kendi kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğullarına, yahut müslüman kadınlarla cariyelerinden,, yahut kadına ihtiyacı kalmamış erkeklerden, yada henüz kadının avreti hakkında fikri olmayan çocuklardan başkasına açmasınlar. Ziynetlerinden gizlediklerini ilan için ayaklarını vurma-sınlar. Ey mü’minler topluluğu,topluca Allah’a tevbe edin ki felaha eresiniz ”
  Nur : 31
  Bu Ayet’i kerime, kadına hicabı – yani örtünmeyi - farz kılan en açık ve kesin Ayet’lerden bir tanesidir. Bu Ayet’i kerime bir çok şeyi içeriyor ki, bunların hepsi de hicabla ilgilidir.

  Birincisi : “ gözlerin haramdan korunması “ ikincisi : “ ziynetin açılmaması ” üçüncüsü : “ kendiliğinden görülenler müstesna diğer ziynetin kapatılması “ dördüncüsü : “ başörtünün yakaya kadar indirilmesi “ beşincisi : “ ziynetin kimlere açabileceği “ Altıncısı ise : “ ayakları yere vurarak fitne ve fesada sebeb olunmaması “

  İşte bunların tümü de kadının ziynetini saklama ve fitneye sebep olmaması için kendisine uyacağı önemli kurallardır.


  Mesela Aişe r.anha dan gelen bir rivayet de o der ki : “ İlk muhacir hanımlarına Allah rahmet etsin. Allah “ Başörtülerini yakaları üstüne atsınlar ” diye Ayet’ini inzal buyurunca ; onlar eteklerini ikiye ayırıp onlarla başörtüsü yaptılar ”

  Başka bir rivayet şeklinde ise : “ İzarlarını alıp eklerinden itibaren ikiye ayırdı ve başlarını örttüler.”
  Buhari :

  HİCAB AYETLERİNDEN İKİNCİSİ

  “ Ey Nebi ! Hanımlarına, kızlarına ve tüm mü’minlerin kadılarına söyle; cilbablarını üzerlerine bürünsünler. Bu, onların tanınmaları ve eza edilmemeleri bakımından en uygun olanıdır.”
  Ahzab : 59

  Hicabın Farz olduğunu anlatan en açık Ayet-i kerimelerden bir tanesi de budur. Ayeti celileye dikkat edilirse buradaki hicab emri, - bazılarının iddia ettiği gibi - sadece peygamberin hanımlarına veya kızlarına yönelik bir emir değildir. Bu emir, bütün müslümanların kadınlarına ve kızlarına da yönelik bir emirdir.…… Resulullah s.a.v’in hanımları ve kızlarının özellikle anılmasının sebesi ise, üstün mevkilerinden ve aynı zamanda diğer kadınlar için örnek teşkil ettiklerinden dolayıdır.

  HİCAB AYETLERİNDEN ÜÇÜNCÜSÜ

  “ Ey inananlar ! Peygamberin evine vakitli vakitsiz yada yemeğe çağrılmadıkça girmeyin. Çağrıldığınızda girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet etmek için de girmeyin. Çünkü bu tutumu-nuz, peygambere eziyet vermekte, o ise sizden utanmaktadır. Ama Allah gerçeği söylemekten utanmaz. Ayrıca onun hanımlarından bir şey soracağınızda da, perde arkasından sorun. Böyle davranmanız, sizin ve onların gönülleri için daha emindir. Allah Rasulüne eziyet etmeye hakkınız yoktur. Ondan sonra zevcelerini de ebediyyen nikah edemezsiniz. Bunu yapmanız Allah katında çok büyük bir günah olur.”
  Ahzab : 53

  kuranı kerim böyle anlatıyor birçok ayette örtüyü.

  ALLah'u TeaLa'nın KadınLara Emridir..!
  " Kadının Evi Kadının Cennetidir..!
  Kaynak: Tirmizi İbn-i Hibban "
  1. Kadının iLk tesettürü Evinde oturmasıdır..!

  " Ümmü Seleme Validemiz şöyle demiştir: "Cilbab ayeti nazil olduğu zaman, Ensar kadınları siyah çarşaflara büründüklerinden ötürü, başlarında siyah kargalar var mış gibi çıktılar."
  Kaynak: Cesas, Ahkamü'l-Kur'an, c.1, s.372; Sabuni, c.2, s.382 "
  2. Kadının Namahrem'in yanında yada Dışarda ki Tesettürü Çarşaftır..!

  haydin hanımlar kese kese kuşa çevrilen örtülerimize tekrardan hakkını verelim ve asrın sahabe hanımları olmaya söz verelimalıntı  Paylaş
  Hicab Ayet’lerinin Anlamı Ve Müslüman Kadının örtüsü Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  rabbim razı olsun emeğinize sağlık...hicap ayeti,  hicab ayeti,  ayeti kerimeler ve anlamları,  hicab,  hicap ayetleri,  hicab anlamı,  islamda hicap şekli