İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Kurban bayramından evvel traş olmak haram mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kurban bayramından evvel traş olmak haram mıdır?

  Reklam
  Kurban bayramından evvel traş olmak haram mıdır?


  Müslim’de geçen bir hadis-i şerifte, Efendimiz (sav) şöyle buyuruyor: “Zilhicce’nin hilalini gördüğünüzde, kurban kesme niyetinde olanlar artık saçına ve tırnağına dokunmasın.”

  İmam Nevevi hazretleri, bu emrin hikmetini şöyle izah eder: Kişi, kendi günahlarına bedel, kendi vücudunu feda edemediğinden, vücuduna fidye olarak bir hayvanı kurban eder. İşte o günlerde traş olmamak ve tırnak kesmemekle, hayvanın eti, kanı, kılı ve diğer cüzlerine mukabil, kendi vücudunun en küçük parçalarının dahi ateşten azad olmasını sağlar. Kurbandan sonra olunan traşta kesilen cüzler, mağfiret edilmiş olarak vücudu terk ederler.

  Hem ibadetin kabulüne en büyük bir sebep mahviyettir. Yani, kulun kendisini hor ve hakir bilmesidir. O günlerde traş olmamakla, kulun saçları uzar, sakalları uzar, tırnakları büyür. Kul, kendi zilletini hal lisanı ile Allah’a arz eder.

  Ayrıca traş olmamakla hacılara benzemek vardır. Zira hacılar bu günlerde ihramda olduklarından dolayı traş olmazlar.

  Bu günlerde (kurban bayramına on gün önceden, kurban kesilinceye kadar) traş olmak, Ahmed İbn-i Hanbel ve bir kısım Şafilere göre haramdır. İ. Şafi, tenzihen mekruh olduğunu söyler. İ. Azam’a göre ise traş olmak caizdir.

  Bizim takip etmemiz gereken yol ise, her ne kadar mezhebimizde traş olmak caiz olsa da, diğer mezheplerin görüşüyle de amel ederek traş olmayı terk etmektir. Zira traş olmayı terk etmenin fazilet olduğunda icma vardır.


  Paylaş
  Kurban bayramından evvel traş olmak haram mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hacılar kurban bayramından önce ihramda sayıldıkları için vücutlarından bir şey ayırmaz. Aynı şekilde hacda olmayanlar da hacılara benzemek amacıyla kesmemeleri daha uygundur.kurban bayramı arefesinde traş olunur mu,  kurban arefesi traş olunur mu,  kurban arefesinde traş olunur mu,  kurbandan 1 hafta evvel tras olmaz,  kurban arefesinde traş olmak,  kurban bayramı arifesinde tras olunurmu,  eti traş olma reklamı