İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan İslamda Kurban Kesmekteki Amaç Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamda Kurban Kesmekteki Amaç

  Reklam
  Kurban ibadetinin asıl amacı Allah’ın rızasını kazanmak ve O’na yakınlaşmayı arzu etmektir. Kurban kesen, bu ibadetiyle Allah’a yaklaşmış ve O’nun hoşnutluğunu kazanmış olur. Kurban, aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneğidir. Kesilen kurbanlardan maddi olarak daha çok yoksullar yararlanır.
  Görüldüğü gibi bu ibadetin ruhunda Hakka yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır.


  Kurban; -fıkhi hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri dini hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Kurban, bir Müslüman’ın bütün varlığını gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun sembolik bir ifadesidir.

  İslam Dini; ferdi, ruhi-derûni hikmetlere ve insanî erdemlere ulaştırmayı öngörürken; toplumlar için, birleştirici ve bütünleştirici bazı emir ve uygulamalar da getirmiştir. İslam dininin bu üstün özelliği, zekât, hac ve kurban gibi sosyal boyutlu malî ibadetlerde, daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ibadetler başlangıçtan bütün Müslüman toplumlarda, genel esasları ve özü hiç bir değişikliğe ve müdahaleye uğramadan devam etmiş ve yeni nesillere intikal ettirilmiştir.

  Diyanet İşleri Başkanlığı


  Paylaş
  İslamda Kurban Kesmekteki Amaç Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kurban malından feragat etmek ve Allahu tealanın rızasını hoşnutluğunu istemek, ona şükretmek için yapılır. Kişiye ahiret için ve dünyası için faydaları vardır aynı zamanda toplumdaki dayanışmayı da sağlamaktadır.