İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Kurbanlıkla alakalı fıkhi hükümler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kurbanlıkla alakalı fıkhi hükümler

  Reklam
  Kurbanın sözlük anlamı yakınlık demektir. Kurban; Allah-u Zülcelal’in rahmetine yaklaşmak için ibadet niyetiyle kesilen özel bir hayvandır. Kurban kesmek, zekat ve bayram namazları gibi hicretin ikinci senesinde meşru kılınmış (hükme başlanmış) meşruiyeti kitap, sünnet ve icma ile sabit olmuştur. (Keşşafu’l-Gına; 3/17)


  Kurban Kesmenin Hükmü


  Hanefi mezhebine göre, dini yönden kurban kesebilecek durumda olan herkes için kurban kesmek vaciptir. Kurban kesmenin vacip oluşuna dair Hanefilerin delili Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)'in şu hadis-i şerifidir; "Kim genişlik ve imkan bulur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın." (İbn-i Mace, Ahmed b. Hanbel)


  Hanefiler; böyle bir tehdit vacibin terki halinde söz konusudur, demişlerdir. (el-Bedayi; 5/62, Fethu'l-Kadir; 8/67)


  Şafii mezhebine göre, kurban kesmek, zengin olan kimse için sünnet-i ayn'dır. Aile fertleri için ise sünnet-i kifayedir. Aile reisinin kurban kesmesi halinde aile fertleri de kesmiş kabul edilir. (Muğni'l-Muhtac; 4/282, el-Mühezzeb; 1/237)

  Mustafa Örs


  Gücü yettiği halde kurban kesmeyen kimsenin, Hz. Peygamber (sav)'in şefaatinden mahrum olacağı söylenmiştir.


  Kurban Kesmekle Mükellef Olan Kimsede Aranan Şartlar


  Kurban kesmekle mükellef olan kimsede şu şartların bulunması gerekir;


  1- Müslüman olmak;


  2- Hür olmak; Hanefi ve Şafii mezhebine göre, hürriyetten yoksun olan esir, mahkum ve benzeri kimselere kurban kesmek gerekmez.


  3- Zengin olmak; Hanefi mezhebine göre, kurban kesme zamanında zekat nisabı miktarı mala sahip olan kimse, zengin sayılır.


  Şafii mezhebine göre ise kurban bayramında kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bayram günlerinde zaruri ihtiyaçlarından başka, kurban alabilecek durumda olan kimse, zengin sayılır.


  4- Yolcu (Misafir) olmamak; Hanefi mezhebine göre, yolcu olan kimsenin zengin bile olsa, kurban kesmesi vacip değildir. Fakat yolcu olmasına rağmen, kurban kesen kimsenin kestiği kurban da caizdir.


  Hanefi mezhebine göre, akıllı olmak ve ergenlik çağına gelmiş olmak, kurbanın vacip olması için şart değildir. Mesela dini yönden kurban kesebilecek durumda olan çocuğun yerine, velisi kurban kesebilir.


  Şafii mezhebine göre ise, ergenlik ve akıl, kurban kesmekle yükümlü olmanın şartlarındandır. Delinin ve çocuğun kurban kesmesi sünnet değildir.


  Paylaş
  Kurbanlıkla alakalı fıkhi hükümler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde kendisine farz olduğu halde kurban kesmeyen kimseye hoş nazarla bakmamış ve şefaatinden mahrum olacağını buyurmuştur.kurbanın fıkhi boyutu,  kurbanla ilgili hanbeli fikhi hükmü