İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Kurban edilecek hayvanın özellikleri nelerdir? Hangi kusurlar hayvanı kurban etmeye mani olur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kurban edilecek hayvanın özellikleri nelerdir? Hangi kusurlar hayvanı kurban etmeye mani olur?

  Reklam
  Kurban edilecek hayvanın özellikleri nelerdir? Hangi kusurlar hayvanı kurban etmeye mani olur?

  Yazar: Mehmet Dikmen 2011-05-05

  Kurban Kesmenin Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?
  Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan bir hayvanı kesmektir. Kesilen bu kurbanın sahih olabilmesi için iki şart lâzımdır:
  1. Vakit: Kurbanın kesim vakti, Kurban Bayramı'nın birinci günü fecrin doğuşundan itibaren, üçüncü gün güneş batıncaya kadarki üç günlük süredir. Bu müddet içinde kurbanın kesilmesi şarttır. Bu vakitler dışında kurban kesilmesi sahih olmaz. Kurbanı gece kesmek mekruhtur.
  2. Kesilecek hayvanın ayıplardan sâlim olması. Allah`a kurbiyet ve ibâdet maksadıyla kesilecek hayvanların kusursuz ve ayıpsız olmasına Müslümanların dikkat etmeleri, Peygamberimizin (asm) birçok hadîslerinde emredilmiştir.
  Bu ayıplar iki kısma ayrılır:
  a. Çok ayıp sayılan ve o hayvanın kurban edilmesine dînen mâni olan büyük özürler.
  Çok ayıp sayılan özürlerin başlıcaları şunlardır:
  1) İki gözü veya bir gözü kör.
  2) Kesilecek yere yürümeye gücü yetmeyecek derecede topal.
  3) Kulakları veya sadece bir kulağı kesik.
  4) Tamamen dişsiz veya dişlerinin çoğu dökmüş.
  5) Boynuzlarının ikisi veya biri kökünden kırılmış.
  6) Kuyruğunun yarısı veya 3`te birinden fazlası kesilmiş.
  7) Hayaları veya memelerinin uçları kopmuş.
  8) Kemiklerinde ilik kalmayacak kadar zayıf ve düşkün hayvan.
  9) Doğuştan kulağı ve kuyruğu olmayan.
  10) Zapt u rabt altına alınıp sürüye gönderilemeyecek kadar çok deli hayvan.
  11) Pislik yiyen hayvan. Bunlar da usûlü üzere temizlenmedikçe kurban edilmeleri câiz olmaz.
  b. Az ayıp sayılan ve hayvanın kurban edilmesini kerahetle câiz kılan küçük kusurlardır.
  Az kusurlu sayılan hallerden başlıcaları şunlardır:
  1) Gözleri şaşı veya zayıf gören hayvan.
  2) Bir ayağı topal, fakat diğer üçü ile aksayarak da olsa yürüyebilen hayvan.
  3) Doğuştan boyunsuz veya boynuzu az kırılmış hayvan.
  4) Kulakları delik ve yarık veya uçları sarkmış ve kesilmiş hayvan.
  5) Dişlerinin bâzısı düşmüş hayvan.
  6) Otlamasına mâni olmayacak derecede az deli hayvan.
  7) Kuyruğunun veya hayalarının veya kulağının bir kısmı kesik (üçte ikiden fazlası var) hayvan.
  8) Doğuştan küçük kulaklı hayvan.
  9) Uyuz, fakat toplu hayvan.
  10) Tenasül uzvu iptal edilmiş, yani, burulmuş hayvan...
  İlave bilgi için tıklayınız:


  Paylaş
  Kurban edilecek hayvanın özellikleri nelerdir? Hangi kusurlar hayvanı kurban etmeye mani olur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sağlıklı olan hayvanların kurban edilmesi daha faziletlidir. Hastalığı ya da sorunu olan hayvanların kesilmesi caiz değildir az kusuru olan hayvanların kesilmesi ise sağıklı olan kadar olmasa da kesilebilir.