İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?

  Reklam
  Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir?
  1 - Gözleri şaşı veya zayıf gören hayvan
  2 - Bir ayağı topal, fakat diğer üçü ile aksayarak da olsa yürüyebilen hayvan
  3 - Doğuştan boyunsuz veya boynuzu az kırılmış hayvan
  4 - Kulakları delik ve yarık veya uçları sarkmış ve kesilmiş hayvan
  5 - Dişlerinin bâzısı düşmüş hayvan
  6 - Otlamasına mâni olmayacak derecede az deli hayvan
  7 - Kuyruğunun veya hayalarının veya kulağının bir kısmı kesik (üçte ikiden fazlası var) hayvan
  8 - Doğuştan küçük kulaklı hayvan
  9 - Uyuz, fakat toplu hayvan
  10 - Tenasül uzvu iptal edilmiş, yani, burulmuş hayvan


  Paylaş
  Az Kusurlu Sayılan Haller Nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kurban Allah'a ulaşmak, onun rızasını kazanmak amacıyla yapılan bir ibadet olduğu için kurbanın bu rızaya layık olacak sağlıkta kusursuz olması aranır. Fakat bu gibi küçük kusurlar kurban etmeye engel değildir.