İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Kurban İle İlgili Sair Hadisler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kurban İle İlgili Sair Hadisler

  Reklam
  Hadis No : 1521
  Kurban İle İlgili Sair Hadisler Ravi: İbnu Abbas
  Tanım: Hz Ali ve Hz İbnu Abbas (ra) demişlerdir ki: "İhsarlıya ayet-i kerimede "kolayınıza gelen kurbanı" ifadesiyle emredilmiş bulunan kurbandan (Bakara 196) maksad bir koyundur"
  Kaynak: Muvatta, Hacc 158


  Hadis No : 1522
  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: (İhsarlıya kolayına gelen bir hedy terettüp eder) ayetinden sorulmuş, o da şu cevabı vermiştir: "Bundan maksad ya bir deve veya bir sığır veya yedi koyundur Bir koyun kesmem, bana oruç tutmamdan veya bir deveye ortak olmamdan daha hoş gelir" (Muvatta'da hadisin, "sığır" kelimesine kadar olan kısmı mezkurdur Geri kalan kısmım Rezin zikretmiştir)
  Kaynak: Muvatta, Hacc 160


  Hadis No : 1523
  Ravi: Sadaka İbnu Yesar el-Mekki
  Tanım: Saçları örtülü Yemenli bir kimse İbnu Ömer (ra)'e gelip: "Ey Ebu Abdirrahman, ben müstakil bir umre yapmak üzere geldim" dedi Abdullah İbnu Ömer (ra): "Ben seninle olsaydım da bana sormuş bulunsaydın, sana hacc-ı kıran yapmanı emrederdim" dedi Adam: "Bu zaten öyleydi (ancak kaçırdım)" dedi İbnu Ömer (ra): "Başındaki saçlardan şu uçuşanları al (kes) ve kurban kes!" dedi (Orada bulunan) Iraklı bir kadın söze karıştı: "Kurbanı da neymiş ey Ebu Abdirrahman?" "Kurbanı dır!" Kadın tekrar sordu "Kurbanı nedir?" İbnu Ömer (ra) şu cevabı verdi: "Sadece bir koyun bulabilsem, onu kurban etmem bana oruç tutmamdan daha hoş gelir"
  Kaynak: Muvatta, Hacc 162, (1, 386-387)


  Paylaş
  Kurban İle İlgili Sair Hadisler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kimin durumu yerinde ise kurban kesmesi kendisine farz olur. Maddi durumuna göre keseceği hayvanı belirler bunda kişinin gücünü aşacak yükümlülükler verilmemiştir.