İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan kurbanın büyüklüğü, kilo ile alım satımı... Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  kurbanın büyüklüğü, kilo ile alım satımı...

  Reklam
  1- Kurbanlık hayvanların gösterişli olanlarını kesmek en güzeli olmakla beraber şartlarını taşıyan her hayvan kurban edilebilir

  Kurbanlar yalnız koyun, keçi, deve ve sığır cinsi hayvanlardan kesilebilir Mandalar da sığır cinsindendir Bunların erkekleri ile dişileri eşittir Ancak koyun cinsinin erkeğini kurban etmek daha faziletlidir Keçinin erkeği ile dişisi kıymetçe eşit olsalar, dişisini kesmek daha faziletli olur Aynı şekilde devenin veya sığırın erkeği ile dişisi et ve kıymet bakımından eşit olsalar, dişisinin kurban edilmesi daha faziletlidir

  Koyun ile keçi ya birer yaşını doldurmalı veya koyunlar yedi sekiz aylık olduğu halde birer yaşında imiş gibi gösterişli bulunmalıdır

  Deve, en az beş yaşını, sığır da en az iki yaşını bitirmiş bulunmalıdır

  Tavuk, horoz ve kaz gibi evcil hayvanlar kurban olamaz Bunları kurban niyeti ile kesmek tahrimen mekruhtur Çünkü bunda Mecüsîlere benzeyiş vardır Etleri yenilen vahşî hayvanlar da kurban edilmez

  Koyun ve keçiden her biri yalnız bir kişi adına kurban edilir Bir deve veya bir sığır, bir kişiden yedi kişiye kadar kimseler için kurban edilebilir Ancak bu ortakların hepsi müslüman olup her biri kendi hissesine malik olmalı ve Allah rızası için bir ibadet niyeti taşımalıdır

  Ortaklar kesilen kurbandan hisselerini tartı ile ayırırlar, göz kararı ile ayıramazlar

  2- Kurbanlık hayvan, göz kararı yapılacak bir pazarlık ile alınabileceği gibi, kilo birim fiyatı belirlenmek suretiyle canlı olarak tartılıp alınabilir

  Kurban edilmek üzere satın alınmak istenen hayvanın fiyatı, kesildikten sonra eti tartılarak da belirlenebilir Ancak kilo fiyatının rayiç bedeli şeklinde belirsiz bırakılmayıp, kesin olarak belirlenmesi ve derisi, kellesi ve sakatatının satıcıda kalmak üzere akitten istisna edilmemesi gerekir

  3- Kurban kesmenin meşrûiyeti Kitap, Sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabittir Allah Teâlâ'nın Kur'ân-ı Kerîm'de; "Rabbin için namaz kıl ve kurban kes" (Kevser, 108/2), Hz Peygamber sas)'in de "İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın" (İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b Hanbel, Müsned, II, 321) şeklindeki ifadeleri konunun önemini ortaya koymaktadır Bu ve benzeri nasslardan hareket eden Hanefi fukahâsı kurban kesmenin vâcip olduğu görüşündedirler (Serahsî, el-Mebsût, Kahire 1324-31, XII, 8; Kâsânî, Bedâyîu's-Sanâyi', Kahire, 1327-28/1910, V, 61, 62; el-Fetâva'l Hindiyye, Bulak 1310, V, 291)

  Bu nedenle Kuran ve Peygamberimizin uygulamaları bizim için yeterli bir ölçüdür Buna uymayanları dikkate almamak gerekir
  Selam ve dua ile
  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  kurbanın büyüklüğü, kilo ile alım satımı... Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kurbanın şartları mevcuttur. Bu şartları taşıyan her hayvan kesilebilir. Fakat Allahu teala için kesileceği için en iyisini seçip kurban etmek daha faziletlidir.