İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Kurban Ibadetinin Tarihcesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kurban Ibadetinin Tarihcesi

  Reklam
  Kurban ibadetinin tarihi oldukça eskidir Hz Âdem (as)’ın çocuklarının adakları ile ilgili olarak bizlere ulaşmış olan bilgiler kurban kesme ya da adamanın, adak sunmanın ilk insanla başladığını yani her ümmette olduğunu gösterir niteliktedir:

  “Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O'nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık Sizin Tanrınız tek bir İlâhdır, O'na teslim olun Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namaz kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan sarf eden ve Allah'a gönül vermiş olan kimselere müjde et”

  Bu gün itibariyle hac mevsiminde icra edilen, Peygamber Efendimiz tarafından dini bir vecibe olarak tebliğ edilen kurban ibadetinin temelleri Hz İbrahim (as) ile oğlu arasında vuku bulan hadiseye kadar uzanır Zaten Kâbeyi Muazzama haccedilsin yani ziyaret edilsin diye inşa eden de Hz İbrahim ve oğlu Hz İsmail’dir

  Bu hadise şöyledir: Hz İbrahim (as) bir ara oğlu İsmail’i kurban ettiğini rüyasında görür ki bu bir ilâhî vahiydir Hz İbrahim durumu oğluna açıklar, oğlu İsmail de buna hazır olduğunu bildirir Bunun üzerine Hz İbrahim oğlu İsmail’i kurban etmeye hazırlanırken Cenâb-ı Hak onların bu samimiyet ve teslimiyetlerinden dolayı İsmail’e bedel olarak bir koç gönderir Hz İbrahim de oğlu yerine koçu kurban eder Konu ile ilgili âyet şöyledir:

  “(Hz İsmail) babası İbrahim ile beraber yürüyüp gezecek çağa gelince (Hz İbrahim),
  ‘Yavrucuğum! Rüyada seni boğazladığımı görüyorum; bir düşün ne dersin?’ dedi Hz İsmail de:
  ‘Babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulursun’ dedi

  Her ikisi de teslim olup (babası oğlunu) şakağı üzerine yatırınca; ‘Ey İbrahim! Rüyayı doğruladın Biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız Çünkü bu gerçekten çok açık bir imtihandır’ dedik Biz oğlunun yerine ona büyük bir kurbanlık fidye verdik Geride gelecekler arasında ona (iyi bir ün) bıraktık ‘İbrahim’e selâm’ dedik Biz muhsinleri böyle mükâfatlandırırız Çünkü o, bizim mü’min kullarımızdandır”(es-Saffat, 37/102-111)


  Paylaş
  Kurban Ibadetinin Tarihcesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun... 3. 3
  Allah razı olsun paylaşım için faydalandık. 4. 4
  Kurban ibadeti İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’in iki oğlu Hâbil ve Kâbil’le başlayan kurban ibadeti, din î bir ibadet olarak başlamıştır.kurban ibadetinin tarihçesi yeri ve önemi