İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Adak adamanın İslam’da hükmü nedir? Hz. Peygamber (sav) adak adamış mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Adak adamanın İslam’da hükmü nedir? Hz. Peygamber (sav) adak adamış mıdır?

  Reklam
  Adak adamanın İslam’da hükmü nedir? Hz. Peygamber (sav) adak adamış mıdır?

  Hanefi mezhebine göre, -şartlı veya şartsız olsun- Allah için bir şey adamak caizdir. Malikî mezhebine göre, şartsız olanı menduptur. Bazı Malikîlere göre -şartlı olan- mekruhtur.

  Şafii ve Hanbelilere göre de –adak adamak- mekruhtur. Onlara göre, eğer mendup/sünnet olsaydı, Hz. Peygamber (a.s.m) adak adardı. Halbuki böyle bir şey yapmadığı bilinmektedir. Hatta bir hadis-i şerifte “Adak adamak, (mukadder olan) bir şeyi değiştirmez, bir şeyi geri getirmez, yalnız cimrinin malından götürür.” buyurmuştur. (Hadis, Tirmizi hariç, kütübü sittede zikredilmiştir. bk. Neylu’l-Evtar, 8/240).

  Bununla beraber, adak adayan kimsenin adağını yerine getirmesi gerekir, aksi takdirde günahkâr olur. Çünkü, bu husus Kur’an ve sünnetle sabittir. “Adaklarını yerine getirsinler.”(Hac, 22/29) mealindeki ayet ile “Kim bir şeyi adarsa adağını yerine getirsin.”(Nasbu’r-Raye, 3/300) mealindeki hadisten de bunu anlamak mümkündür.”(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 3/475-476).


  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Adak adamanın İslam’da hükmü nedir? Hz. Peygamber (sav) adak adamış mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Adak adamak kurban olsun farklı bir hayır olsun zorunlu değildir. Dinimiz durumu yetenler için yapabilecekleri ibadetleri bildirmiştir. Allahu tealaya ulaşmak için fazlasını yapmak isteyenler serbesttir. Fakat ibadetin azı ve daim olanı makbuldür.adak adamak günahmı,  adak adamak caiz mi,  adak adamak günahmıdır,  adak orucunun hükmü,  adak adamak caiz midir,  adak adamanın önemi,  islamiyette adak