İslamda Hacc ve Önemi Bölümü ve İslamda Kurban ve Hükümleri Forumundan Kadınlar hayız halinde iken kurban kesebilirler mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadınlar hayız halinde iken kurban kesebilirler mi?

  Reklam
  Kadınlar hayız halinde iken kurban kesebilirler mi?

  Kurban kesmek, Müslüman, aklı başında, erginlik çağına varmış, mukim (seferi olmayan) imkânı yerinde olan herkes için vaciptir. Buna göre dinen zengin olan erkek gibi, dinen zengin olan kadının da kurban kesmesi gerekir. Bu hüküm kurban kesebilecek bir insanda aranan şarttır.

  Bir de kurbanı kesende aranan şartlar vardır. Kendisine kurban kesmek vacip olan kişi kurban kesebilir. Bunun gibi, erkek nasıl hayvanı kesebiliyorsa, kadın da kesebilir. Bunun delili şu mealdeki hedis-i şeriftir:

  Muaz bin Sa’d rivayet ediyor. Kâ'b bin Mâlik’in bir cariyesi vardı. Sel’ dağlarında koyunlarını otlatıyordu. Koyunlardan biri hastalandı, cariye hemen yetişerek hayvanı bir taşla kesti. Daha sonra durumu Resulullaha (a.s.m.) sordular. Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurdu:

  “Bir mahzuru yoktur, etini yiyiniz.” (Muvatta, Zebâyih: 4.)

  Bu hadise dayanan kitaplarımızda şöyle bir hüküm yer almaktadır:

  “Aybaşı dahi olsa kadının kestiği helâldir. Çünkü kadının tam ehliyeti vardır. Şu kadar var ki, hayvanı kesenin erkek olması müstehaptır. Çünkü bu işte erkeğin gücü kadının gücünden daha fazladır.”

  Zaten bilindiği gibi, gerek Kurban Bayramı'nda, gerekse sair vakitlerde genellikle hayvanı erkekler kesmektedir. Diğer bazı konularda olduğu gibi, bunda da tabiî bir işbölümü oluşmuş bulunmaktadır.
  Mehmet Paksu  Paylaş
  Kadınlar hayız halinde iken kurban kesebilirler mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınlar da kurbanı kesebilirler. Hayız dönemlerinde olsalar bile kestikleri kabul edilir. Ancak erkeklerin gücü kadınlara göre daha fazla olduğu için genelde erkekler keser. 3. 3
  Dinimizde Kuraban kesmek için aranan belli şartlar vardır bunlar yerine getirildiğinde kadınında kurban kesmesinde bir sakınca yoktur,fakat kadın ve erkek arasında bendensel güç farkı olduğundan dolayı erkekler kurban keserler. 4. 4
  Kurban kesmek için aranan şartlar kadın ve erkek için de geçerlidir fakat bedenen zayıf olduğundan dolayı ve duygusal olarak erkeğe göre daha narin oluşundan dolayı kurban kesemezkadın bu güne kadar kurban kesen bir hanım kasap görmemişsinizdirvarsayalım mecbur kaldı kesti hayız olduğunda dahi kesebilir kurban .
adetliyken kurbanı kesilir mi,  adetli kadın kurban kesebilir mi,  adetliyken kurban kesilirmi,  adetli iken kurban kesilir mi,  adetli kadının kurbanı,  kadın adetliyken kurban kesebilir mi,  hayızlı kadın kurban kesebilir mi