Hac ve İlgili Konular ve İslamda Hac ve Önemi Forumundan Ihram Yasaklarına Uymamakla Ilgili Kusurlar Ve Cezaları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ihram Yasaklarına Uymamakla Ilgili Kusurlar Ve Cezaları

  Reklam
  İHRAM YASAKLARINA UYMAMAKLA İLGİLİ KUSURLAR VE CEZALARI
  1- Haccın Bozulmasına Yol Açan Kusur
  Hac için ihrama girdikten sonra henüz Arafat Vakfesi yapmadan cinsel ilişkide bulunmak haccın bozulmasına yol açar. Bu duruma düşen kimsenin, bozulan bu haccını yarım bırakmayıp tamamlaması, bunun yerine, gelecek yıllarda bu haccını kaza etmesi ve işlediği bu fiilden dolayı da bir koyun veya keçi (dem) kurban etmesi gerekir.
  Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan kimsenin de aynı şekilde umresi bozulmuş olur. Bu kimsenin, bozulan bu umreyi bırakmayıp tamamlaması, daha sonra bunu kaza etmesi ve işlediği suçtan dolayı da yine bir koyun veya keçi (dem) kesmesi gerekir.
  2- Deve veya Sığır (bedene) Kesmeyi Gerektiren Kusur
  Arafat Vakfesinden sonra, fakat henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan (ilk tehallülden) önce cinsel ilişkide bulunan kimsenin, ceza olarak bir deve ya da sığır (bedene) kesmesi gerekir.
  3- Koyun veya Keçi (dem) Kesmeyi Gerektiren Kusurlar
  İhramlı iken Arafat Vakfesinden sonra tıraş olup henüz Ziyaret Tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan, eşini şehvetle öpmek, okşamak gibi cinsel ilişkiye yol açan davranışlarda bulunan; saçın veya sakalın dörtte birini ya da başka bir uzvun tamamını tıraş eden; bir defada, aynı anda ve aynı yerde bütün tırnakları veya bir elin ya da bir ayağın tırnaklarının tamamını kesen; elbise olarak dikilmiş giysileri on iki saat boyunca veya daha fazla giyen; başı ve yüzü örten; ayakkabı giyen; bir defada, aynı anda ve aynı yerde en az bir uzvun tamamına koku, yağ, jöle ve biryantin süren; kına yakan; saç ve sakal boyayan kimsenin ceza olarak bir koyun ya da bir keçi (dem) kesmesi gerekir.
  4- Fıtır Sadakası Kadar Sadaka Vermeyi Gerektiren Kusurlar
  İhramlı bir kimsenin 12 saatten daha az bir süre herhangi bir giysi ve ayakkabı giymesi, başı örtmesi; saç ve sakalın dörtte birinden az kısmını tıraş etmesi; bir elin veya bir ayağın tırnaklarının bir kısmını ya da ayrı ayrı yer ve zamanlarda tamamını kesmesi; ihramlı ya da ihramsız birini tıraş etmesi... ceza olarak fıtır sadakası kadar sadaka vermeyi gerektirir.
  İhramdan çıkma aşamasına gelmiş olan ihramlıların başkalarını tıraş etmelerinden dolayı herhangi bir şey gerekmez.
  5- Bedel Ödemeyi Gerektiren Kusurlar
  İhramlı iken, karada yaşayan av hayvanlarını avlayan, yaralayan; onların tüylerini koparan, yumurtalarını kıran; avlayanlara yardımcı olan kimse ceza olarak bedel öder. Bedel, av hayvanının kıymeti takdir edilerek tesbit edilir.
  6- Özür Sebebiyle İhram Yasaklarına Uymamak
  Hastalık, kaza geçirme ve benzeri elde olmayan sebeplerle ihram yasaklarına uyamayan kimse, ceza ödeme konusunda muhayyerdir. Bu durumda olan kişi:
  a) İstediği yer ve zamanda peş peşe veya aralıklı olarak üç gün oruç tutar.
  b) Veya altı yoksula fıtır sadakası miktarı sadaka verir.
  c) Yahut Harem Bölgesinde istediği zaman bir koyun ya da keçi (dem) keser.
  alıntı


  Paylaş
  Ihram Yasaklarına Uymamakla Ilgili Kusurlar Ve Cezaları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Haca niyet eden kişiler ihrama girdikten sonra aykırı bir davranışı bilerek yapmazlar fakat nefislerine uymaları ya da bilmeden bir hata işlemeleri neticesinde yaptıkları hataya göre ceza öderler.ihram yasakları ve cezaları,  ihram yasaklarının cezaları,  tıraş olmadan ihramdan çıkmanın cezası,  ihram cezaları,  ihramdan çıkmanın cezası,  ihram yasaklari ve cezalari,  ihramın yasakları ve cezaları