Hac ve İlgili Konular ve İslamda Hac ve Önemi Forumundan Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı

  Reklam
  Hadis No : 1524
  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: Resulullah (sav), Mekke'ye Keda'dan Batha'nın yanındaki yukarı yoldan girdi ve aşağı yoldan da çıktı
  Kaynak: Buhari, Hacc 41, 15; Müslim, Hacc 223 (1257); Ebu Davud, Menasik 45, (1866, 1867); Nesai, 105, (5, 2


  Hadis No : 1525
  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: Ravi'den anlatıldığına göre kendisi, iki dağ yolu arasındaki Zu-Tuva nam mevkide geceyi geçirir, sonra Mekke'nin yukarı yolundan şehre girerdi Hacc veya umre yapmak niyetiyle Mekke'ye geldiği vakit, devesini doğruca Beytullah'ın kapısının yanında ihdırırdı Sonra (hayvandan iner) Mescid-i Haram'a girer, Haceru'l-Esved rüknüne gelir, oradan başlayarak yedi kere Beyt'i tavaf eder, ilk üçünde koşar, dördünde de yürürdü Sonra tavaftan çıkar, evine dönmezden önce iki rek'at namaz kılar, Safa ile Merve arasında da tavafta (say) bulunurdu Hacc ve umreden çıktığı zaman, Zülhuleyfe'deki Batha'da devesini ıhtırırdı Orada Resulullah (sav) da devesini ıhtırırdı
  Kaynak: Buhari, Hacc 38, 29, 148, 149; Müslim, Hacc 226 (1259); Muvatta, Hacc 6, (1, 324); Ebu Davud, Menasi


  Hadis No : 1526
  Ravi: Nafi'
  Tanım: İbnu Ömer (ra) Muhassab'da öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını kılar, bir miktar uyurdu İbnu Ömer (ra), Resulullah (sav)'ın böyle yaptığını söylerdi
  Kaynak: Buhari, Hacc 149; Müslim, Hacc 337, (1310); Muvatta, Hacc 207; Tirmizi, Hacc 81, (921); Ebu Davud, M


  Hadis No : 1527
  Ravi:
  Tanım: Müslim'in bir rivayetinde: "İbnu Ömer (ra) tahsib'i (Muhassab'da konaklamayı) sünnet bilirdi" denir
  Kaynak:


  Hadis No : 1528
  Ravi: İbnu Abbas
  Tanım: Tahsib (menasike dahil olan) bir şey değildir, o, Resulullah (sav)'ın konakladığı bir konaklama yeridir
  Kaynak: Buhari, Hacc 147; Müslim, Hacc 341, (1312); Tirmizi,Hacc 81, (921)


  Hadis No : 1529
  Ravi: Aişe
  Tanım: Resulullah (sav), oraya inmiştir, çünkü orası, yola çıkmaya daha uygundur
  Kaynak: Buhari, Hacc 147; Müslim, 339, (1311); Tirmizi, Hacc 82, (923); Ebu Davud, Menasik 87, (2008)


  Hadis No : 1530
  Ravi: Ebu Rafi'
  Tanım: Resulullah (sav) Mina'dan ayrıldığı zaman Ebtah'a inmemi emretmedi Fakat ben önceden gelip oraya bir çadır kurdum Sonra O (sav) da gelip oraya indi"
  Kaynak: Müslim, Hacc 342, (1313); Ebu Davud, Menasik 87, (2009)


  Hadis No : 1531
  Ravi: Nafi'
  Tanım: İbnu Ömer (ra) Mekke'ye girmek için guslederdi
  Kaynak: Tirmizi, Hacc 29, (852)


  Hadis No : 1532
  Ravi:
  Tanım: Bir rivayette: "Resulullah (sav) Mekke'ye girmek için gusletti" denmiştir
  Kaynak: Tirmizi, Hacc 29 (852)


  Hadis No : 1533
  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: Mina gecelerinde, hiçbir hacı, Mina Akabesi'nin gerisinde geceyi geçirmemelidir
  Kaynak: Muvatta, Hacc 209, (1, 406)  Hadis No : 1534
  Ravi:
  Tanım: Bir diğer rivayet şöyle: "Hz Ömer (ra), (eyyam-ı Mina'da hususi) adamlar göndererek, halkın Akabe'nin gerisine (Mina cihetine) girmelerini sağlardı"
  Kaynak: Muvatta, Hacc 208, (1-406)


  Hadis No : 1535
  Ravi: İbnu Ömer
  Tanım: Hz Abbas, Kabe ile ilgili sikaye vazifesi kendi sorumluluğunda olduğu için, eyyam-ı Mina'yı Mekke'de geçirmek için izin istedi Resulullah (sav) da ona izin verdi
  Kaynak: Buhari, Hacc 133, 75; Müslim, Hacc 346, (1315); Ebu Davud, Menasik 75, (1959)


  Hadis No : 1536
  Ravi: Ala İbnu'l-Hadrami
  Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muhacir olanlar, mensiklerini tamamladıktan sonra Mekke'de üç gün kalırlar"
  Kaynak: Buhari, Menakıbu'l-Ensar 47; Müslim, Hacc 441, (1352); Tirmizi, Hacc 103, (949); Ebu Davud, Menasik


  Hadis No : 1537
  Ravi: Cabir
  Tanım: Anlatıldığına göre, kendisine: "Kişi Beytullah'ı görünce ellerini kaldırır mı" diye sorulunca şu cevabı vermiştir: "Resulullah (sav)'la haccettik O zaman biz bunu yapardık" (Bu metin Tirmizi'ye aittir Mevzu üzerine, Ebu Davud ve Nesai'den gelen metin müteakip rivayettedir)
  Kaynak: Tirmizi, Hacc 32, (955)

  Hadis No : 1538
  Ravi: Cabir
  Tanım: Ebu Davud ve Nesai'de bu rivayet şu şekildedir: "Bu hususta soruldu, şu cevabı verdi: "Yahudilerden başka birisinin yaptığını görmedim Resulullah (sav)'la birlikte haccettik, bunu yapmadık"
  Kaynak: Ebu Davud, Menasik 46, (1870); Nesai, Hacc 122 (5, 212)


  Hadis No : 1539
  Ravi: Ebu Hüreyre
  Tanım: Resulullah (sav) ilerledi, Mekke'ye girdi (Doğru Beytullah'a giderek) Hacerul-Esved'e geldi, (ilk iş) onu istilam buyurdu Sonra Beytullah'ı (yedi şavtta) tavaf etti (Tavaf tamamlanınca) Safa tepesine geldi, oradan Beytullah'a baktı Ellerini kaldırıp Allah'ı (tekbir, tehlil, tahmid ve tevhidlerle) zikretmeye başladı ve Allah'ın zikretmesini dilediğince zikretti, dua etti Bu sırada Ensar (ra) da onun aşağısında (aynı şekilde zikir ve duada bulunuyordu)
  Kaynak: Ebu Davud, Menasik 46, (1872)


  Hadis No : 1540
  Ravi: Nafi'
  Tanım: İbnu Ömer (ra) Mekke'den (ayrılıp Medine'ye) yönelmişti Kudeyd'e gelmişti ki, kendisine Medine'den bir haber ulaştı Bunun üzerine, ihramsız olarak Mekke'ye döndü
  Kaynak: Muvatta, Hacc 248 (1, 423)  Paylaş
  Mekke'ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Mekkeye girmeden önce ihrama girmek hacın başlama anını göstermektedir. İhrama girme mekanı Mekke'nin çevresi olan mikat bölgesidir. İhrama girdikten sonra hac için Mekkeye girilir.