Hac ve İlgili Konular ve İslamda Hac ve Önemi Forumundan Hastalık Ve Eza Sebebiyle Haccda Mahsur Kalanlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hastalık Ve Eza Sebebiyle Haccda Mahsur Kalanlar

  Reklam
  Hadis No : 1512
  Ravi: Ka'b İbnu Ucre
  Tanım: (Biz Hudeybiye'de iken), Resulullah (sav) yanıma geldi O sırada ben tenceremin altını yakıyordum Yüzümde de bitler kaynaşıyordu Resulullah (sav) bana: "Başındaki şu böcekler seni rahatsız etmiyor mu?" diye sordu Ben: "Evet! Ediyor!" dedim Bana: "Öyleyse traş ol ve üç gün oruç tut veya altı fakiri, her birine yarım sa' vermek suretiyle doyur veya bir kurban kes (Bunlardan hangisini yaparsan olur)" dedi Ancak bu saydıklarının önce hangisini zikretmişti bilemiyorum" diye cevap verdi Tam o sırada şu ayet nazil oldu: "Artık içinizden kim hasta olur, yahud başından bir eziyeti bulunursa ona oruçtan, ya sadakadan, yahud da kurbandan biriyle fidye vacib olur" (Bakara 196)
  Kaynak: Buhari, Muhsar 5, 6, 7, 8, Megazi 35, Tefsir, Bakara 32, Merda 16, Tıbb 16; Müslim, Hac 80, (1201);


  Hadis No : 1513
  Ravi: el-Haccac İbnu Amr el-Ensdri
  Tanım: Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Kimin (bir bacağı) kırılır veya sakatlanırsa ihramdan çıkar (ve memleketine döner ve müteakip sene yeniden hacc yapar"
  Kaynak: Tirmizi, Hacc 96, (940); Ebu Davud, Menasik 44 (1862); Nesai, Hacc 102, (5,198, 199)

  Hadis No : 1514
  Ravi: Ebu Esma Mevla Abdillah İbni Ca'fer
  Tanım: Efendisi Abdullah İbnu Ca'fer'le beraber Medine'den çıktılar Sükya'da hasta olan Hüseyin İbnu Ali (ra)'ye uğradılar, Abdullah İbnu Ca'fer, Hz Hüseyin'le ilgilenmek için yanında kaldı Haccın fevte uğramasından (o sene kaçırmaktan) korkarak Medine'de mukim Hz Ali ve (zevcesi) Esma Bintu Umeys (ra)'e haber gönderdi, bunlar derhal yanına geldiler Hz Hüseyin (ra) (ağrıdan şikayet ederek) başına işaret etti Hz Ali (ra) başının traş edilmesini emretti Sonra onun adına Sükya'da kurban kesilmesini emretti ve bir deve kesildi Yahya İbnu Said der ki: "Bu seferinde Hz Hüseyin (hacc maksadıyla) Mekke'ye müteveccihen Hz Osman (ra)'la birlikte yola çıkmıştı"
  Kaynak: Muvatta, Hacc 165, (1, 388)


  Hadis No : 1515
  Ravi: Amr İbnu Said en-Nehai
  Tanım: (Umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra) Zatu'ş-Şukuk denen yere varınca orada kendisini yılan sokar Arkadaşları, bu meseleyi sorabilecekleri bir kimseyle karşılaşmak üzere, (herkesin gelip geçtiği ana) yola çıkarlar Derken İbnu Mes'ud (ra) karşılarına çıkar Onlara şu fetvayı verir: "Hemen bir hedy (kurbanlık) veya onun değeri miktarınca nakit parayı (Mekke'ye) gönderin Onunla kendi aranıza bir günlük alamet koyun, hedy kesildi mi ihramdan çıksın Ayrıca, bu umreyi de bilahere kaza etmen gerekir" (Rezin tahriç etmiştir)
  Kaynak: Rezin  Paylaş
  Hastalık Ve Eza Sebebiyle Haccda Mahsur Kalanlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Haca gidenler hacda herhangi bir hastalığa yakalandığı takdirde hastalığın çeşidine göre davranması gerekir. İhramlı olduğu halde yüzünde bir sıkıntı olursa sakalını kesebilir. Ya da sakatlanırsa hacını bırakır.