Hac ve İlgili Konular ve İslamda Hac ve Önemi Forumundan Bİr Sevdadir Hac YÜreklerde Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bİr Sevdadir Hac YÜreklerde

  Reklam
  BİR SEVDADIR HAC YÜREKLERDE
  Hac bir sevdadır yüreklerde Hac bir taddır damaklarda Bir idealdir Bir buluşmadır Bir aşktır Bir inkılaptır Hac İslam binasının beş temel direğinden birisidir
  Hac mukaddes bir görevdir Bu mukaddes görevi ifa için dünyanın dört bir ucundan aynı inancın sancılarında olan mü'minler gelirler Renkleri, ırkları ayrı olsa da aynı amaca yönelik gönüller burada buluşurlar Beş vakit yöneldikleri kıblegahlarına yolculuk ederler Zaten gönülleri bir olan mü'minler, bu baheneyle bedenlerini de birbiriyle buluşturmuş olurlar Biri Çin'den gelmiştir, biri Hindistan'dan Bir başkası diğer bir yerden Nice zahmet ve telaş sonrası ulaşılmıştır buraya Arınmak, yeniden doğmaktır idealleri Geçmiş hayatlarına bir çizgi çekip yeni bir dünyaya, yeni bir hayata inkılap etmektir
  Hac "iman ettim" diyen herkesin gönlünde yer eden bir aşktır Ramazan ayında bir televizyon kanalı akşamlan kameralarını Kabe'ye çevirince nicelerimiz en azından oranın havasını evimizde hissettik Kendimizi ruhen oraya uçurduk Onlar döndükçe biz de gönüllerimizle döndük
  Hac insana mahşerî andırır Tıpkı Allah'ın huzuruna hesap vermek için fevc fevc dalga selinde yürüyen insanlar gibidir o izdiham Hac müslümanları bir arada görmenin gururunu yaşamaktır Üstelik buraya gelen insanlar sınırlamayla gelebilenlerdir İstediği halde gelemeyen milyonlar var
  Hac'ta insanların üstüste oluşu birbirine cesaret veriyor Keşke her işimizde bu beraberliklerimizi yakalayabilseydik
  İslam'ın ilk tohumunun saçıldığı mekanlardır oralar Baktığı her yerde son elçinin hatıralarını yaşar hacı adayı zihninde O'nu hisseder O'na daha yakın görür kendisini
  Kabe bir sevdadır yüreklerde İbrahim'in hatırası ve sevdasıdır O Bizim sevdamız Rasûlün sevdası Hicret ederken geriye dönüp bakmıştı Rasûl sevda kentine Buruk bir bakıştı bu Ama Allah kalbini takviye etmişti "BİZ ŞENİ TEKRAR ORAYA DÖNDÜRECEĞİZ" mesajını iletmişti Allah elçisine O sevdanın ecrini vermişti on yıl sonrasında Hacı adayının sevda yollarıdır bu yollar
  Zamanında istenmemişti o kutlu elçi bu diyarda -Deve işkembesi atmışlardı mübarek vücuduna bu topraklarda Dikenler atılmıştı yollarına kuruyası ellerden
  Ama ilk vahiy merkeziydi burası İslam burada yankısını bulmuştu
  Hacer İsmail'e su ararken bu beşeri gayrete ilahi bir mükafat olarak ZEMZEM suyu verilmişti Fışkıran suyu görünce Hacer ZEM! ZEM! DUR! DUR!, diye bağırmış ama su durmamıştı
  ARAFAT hiç bir duanın reddolunmadığı yerdir
  Gördüğü rüyanın ilahi bir talep olduğunu anlamış, bilmişti İbrahim Bu yüzden o güne "ARE-FE" "Bildi, Anladı" anlamında "ARAFE GÜNÜ" denilmişti ARAFAT ta bu ifadeyi çağrıştırıyordu
  Ayrıca Adem ile Havva'nın yıllarca ayrı kalışları sonucu ilahi tecellinin bu yeryüzündeki ilk iki insanı buluşturduğu yerdir Arafat Yine yıllarca yapılan duaların kabul edildiği yer Yılların özleminin de giderildiği yer İşte bu amaç bütün mü'minlerin amacı olmalı Yine özlemlerin giderildiği, ümmetin mensuplarının hasbihal ettiği yer Hacı adayı kusur aramaz mü'minlerde İnsanların rengini, tavırlarını mezhep farklılıklarını tenkit etmez Bizim örfümüzde zaten Hacca gidip gelen insandan bir mükemmellik beklenir "Bir de hacca gitti üstelik" "Hadi hacı olmasa neyse ya" gibi sözler bunun bir göstergesidir
  Kabe İslam varlığının kalbidir Bu kalbe her sene taze kan pompalanıyor inananlarca Taze kanla kalbin yenilenmesi gibi mü'minler de kendilerini yeniliyorlar Giden bir kez daha gitmek istiyor Gidenler bu sevdadan bir kor getiriyorlar Beldelerinde anlattıkça o kor parçalanıyor
  Hac mali ibadettir Canın yongası olan malına kıyar insan o sevda uğruna Yepyeni bir dünyadır orası Mü'minlerin yıllık kongresidir Ülkelerindeki sorunlarını tartışır, çözüm yolları ararlar
  Dikişsiz elbiseyle sanki dünyadan eli boş döneceğimiz anlatılır, hatırlatılır sessizce İbadetlerdeki zevkler bir başkadır burada Her hacı adayının birbirinden alacağı dersler, ibretler vardır Kültürlerin Karşılıklı aktarılmasıdır
  Hac mevsimi şeytanın en yoğun çalışma günleridir
  Hac bir sabır sınavının verilmesidir
  Hac da rütbeli rütbesiz aynı elbiseyi giyer Tahsil, makam, mal varlığı hissedilmez hiç kimsede Dillerde aynı dualar terennüm edilir Ümmetin bir mensubu olduğunu idrak eder hacı adayı Hac kardeşliğin pratiğe aktarılmasıdır
  Hac çileye talip olmaktır Zengin olan kişi hac da aynı rahatını bulamaz Hac turistik bir seyahat değildir Eğer öyle olsaydı Allah Kabe'yi çölün ortasına değil de daha görkemli bir coğrafya ya ikame ettirirdi
  Hacı adayı Allah'ın bir misafiridir Ev sahibi nasıl ki misafire ikramda kusur etmezse, her dediğini nasıl ki yapmaya çalışırsa Allah'da kulun bütün dileklerine icabet eder Kulun bağışlanma talebini kabul eder
  Hacı adayı o sene için seçilmiş ümmetin temsilcisidir Bu ümmetin temsilcileri tüm mü'minler için dua ederler Gidemeyenlerin selamlarını iletirler Rasûl'ü Kibriya'ya
  Cenab-ı Allah'ın bu mukaddes görevi tüm mü'minlere nasib etmesi dileklerimle
  Muammer DURAN
  Paylaş
  Bİr Sevdadir Hac YÜreklerde Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hac gitmeyenler için gitmedikleri halde bir özlem gidenler için kalplerini ve düşüncelerini süsleyen bir mekan haline gelir. Hac farzdır fakat sevgi ve özlem ile gitmek için can atan milyonlarca Müslüman bulunmaktadır.