Hac ve İlgili Konular ve İslamda Hac ve Önemi Forumundan Hacc'i Anlamak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hacc'i Anlamak

  Reklam
  HACC'I ANLAMAK
  Sahte gündemlerin arkasına yetişmek mümkün değil Hızlı, bir o kadar da geçici ve uçucu Zamanı tüketenlerle zamanı üretenleri, gündemlerine bakarak ayırt edebilirsiniz Hayatın atı olanlarla, hayatın süvarisi olanları da
  Bir de sahici gündemler var Siz ona "derin gündem" de diyebilirsiniz Esasa taalluk eden, özü olan, hazza değil hayra yönelik kalıcı gündemler Hac, işte o gündemlerden biri Dünyanın dört bir yanında, hacı adayı mü'minler, tatlı bir heyecanı yaşıyorlar Bu heyecan, sadece gidenlerle sınırlı değil Onların yakınlarını da kapsıyor
  Hac gündemi, gideniyle gidemeyeniyle, Müslüman toplumları derinden kuşatıyor Daha önce gitmiş olanların özlemini ayağa kaldırıyor, isteyip de gidememiş olanların ise hasretini katlıyor İnsanlar, içlerinde sıla hasretini de aşan bir hasretin eşiğini aşındırıyorlar Gönüllerini Kâbe'ye koyanlar da, gönüllerine Kâbe'yi koyanlar da, aynı duyguları yaşıyorlar
  Beş duyu hakkını istiyor İnsan görmek, dokunmak, duymak, koklamak ve tatmak istiyor Her ne kadar şair "Hayaliyle tesellidir gönül meyl-i visâl etmez / Gönülden taşra bir yâr olduğun âşık hayal etmez" dese de, gönül yine de visal istiyor Yaşayanlar bilir, çünkü hac doyumsuz bir lezzet İçtikçe yandıran, yandıkça içilen bir su gibi Kanmak, doymak, bıkmak kelimeleri
  anlamını yitiriyor Tıpkı âşığın dediği gibi "Öyle müştak olmuşam ki ben sana / Tâ senin yanında bile hasretim sana!" Aynen öyle, yanında bile hasretlik çekilen bir sevgili hicaz
  Bilmem, o kokuyu almayana nasıl tarif etmeli? Sanırım bu çok zor Tam da "anlatılmaz, yaşanır" cinsinden bir tecrübe hac Bu tecrübeyi herkes farklı düzeylerde yaşar Hatta bazı nasipsizler hiç yaşayamaz Tıpkı bakıp da görememek gibi, gidip de varamamak da var işin ucunda Bazıları, gider ama varamaz
  Manevi tecrübelerin farklı düzey ve düzlemlerde yaşanması doğaldır Çünkü bilgiler farklı, bilinçler farklı, bakışlar farklı, duruşlar farklı, kavrayışlar farklıdır Özellikle hac ibadetinin "şeair"den ibaret olduğu bilindiğinde, bu ibadetten istifade etmenin şuurla doğrudan ilişkili olduğu daha iyi anlaşılır
  Şeair, Kur'an'ın sırf hac için kullandığı bir kavram "Semboller" demek Kur'an bu kavramı haccı ifade eden bir terkip olarak "Allah'ın sembolleri" şeklinde kullanır Bir yerde sembollerden söz ediliyorsa, orada durmak gerek Çünkü, hiçbir sembol kendisine atıf yapmaz Her sembol kendi dışında bir hakikate atıftır ve sembolize ettiği bir değer vardır Haccı anlamak isteyen, şu soruyu sormak zorundadır: Peki, hac Allah'ın sembolleriyse, bu semboller neyi sembolize ederler? Yani Allah bu sembollerle neyi anlatmış,
  haccı farz kıldığı mümin kullarına bu simgelerle neyi işaret etmiştir?
  Hac yolu, "hayat yolunu" sembolize eder Zaten, aynı kökten gelen "mahacce" de "geniş ve doğru yol" demektir Bu yola çıkan kişi, hayatın bir yol (sırat), insanın müebbed bir yolcu,ibadetin yol azığı olduğunu fark eden kişidir Yol yolcu için, yolcu hem yolun hem yolcunun sahibi olan Allah için yaratılmıştır Yolcunun yolda olduğuna dair "delil" gerektir İşte hac, yolcunun yolda oluşuna dair Allah'a sunulmuş bir "hüccet" (aynı kökten)
  olacaktır
  Haccın amacı, yolcuya yolun sonunu unutturmamaktır Yolun sonunda yolculuğun hesabını vermek vardır Hayatını avuçlarına alıp mahşere çıkmış, Hesap Günü huzurda durup ömrünün muhasebesini yapmış gibi İşte bu yüzden hac mahşerin provasıdır Haccın mahşerin provası olduğunu anlamak için uzağa gitmeye gerek yok Hacı, üzerine başına baksın yeter Sırtında kefeni temsil eden iki parça bezden müteşekkil ihram vardır
  İhram, tıpkı ölüm gibi herkesi eşitler Sırtına ihramını geçirerek hüccac mahşerine katılanın toplumsal statüsü geride kalmıştır Tıpkı, namazda başlama tekbirini alırken nasıl tüm dünyasını ellerinin üzerine koyup arkasına atıyorsa, hacca çıkan biri de ihramını giymekle tüm dünyasından elbiseleriyle birlikte soyunur
  İhram beyazdır Aklığı temsil eder Bir tür "havariliği" Zaten Hz İsa'nın havarilerine de "ak giysiler" giydikleri için havari dememişler midir? İhramını kuşanan hacı, artık Allah'ın dininin ensarı olmaya adaydır Eğer sözünde durursa, İslam ona hicret edecektir Eğer durmaz ve kendini kirletirse, İslam ondan hicret edecektir
  Hac, terk ederek başlar Haccın ilk öğrettiği şey budur Çünkü hiç kimse terk etmeden bulamaz Ayrılmadan kavuşamaz Mahrum olmadan nail olamaz Sırt dönmeden yüz çeviremez Değere kavuşmak için fiyat terk edilir Büyüğe kavuşmak için küçük terk edilir Sevaba kavuşmak için günah terk edilir Yüceye kavuşmak için alçak terk edilir Kâbe'ye kavuşmak için sıla terk edilir İçe kavuşmak için dışa veda edilir
  Haccın ikinci öğrettiği şey emanet etme, güvenme ahlakıdır Geride bıraktıklarını Hâfız olan Allah'a emanet eder ve arkana bakmazsın Hem emanet edip hem arkasına bakan, güvenmiyor demektir
  Nasipse, devam ederiz
  Sami HOCAOĞLU  Paylaş
  Hacc'i Anlamak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz Mekke'den ayrılmak zorunda kaldığı zaman arkasına hüzünle bakmıştır. Kabeyi sık sık ziyaret etme aşkı vardı ve oradan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bizler de peygamber efendimiz kadar olmasa da Mekke'ye kabeye özlem duyar gitmek için dua ederiz.