islamda Aile ve İslamda Evlilik ve Hükümleri Forumundan İslam'da Evliliğin Amaçları Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslam'da Evliliğin Amaçları

  Reklam
  İslam'da Evliliğin Amaçları:

  İslami bir evliliğin tek amacı cinsel arzuları gidermek değildir. Cinsel arzuları gidermek tali bir amaçtır. Ondan daha önemli amaçlar vardır ki en önemlileri şunlardır:

  1 - Müslümanların sayılarını artırarak Rasulullah (s.a.s)'i sevindirmek.

  Ma'kil b. Yesar dedi ki:
  «Bir adam Rasulullah'a gelerek:
  «Ya RasulAllah! Çok güzel bir kadın elde ettim. Fakat doğurgan değil. Onunla evleneyim mi?» Rasulullah (s.a.s):
  «Hayır» dedi. Adam ikinci defa gelerek aynı istekte bulundu. Rasulullah (s.a.s):
  «Hayır» dedi. Adam üçüncü defa gelerek kadınla evlenmek istediğini söyledi. Rasulullah (s.a.s) o zaman şöyle buyurdu:
  «Doğurgan kadınlarla evlenin. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.»

  (Ebu Davud, Nesei)

  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
  «Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünne-timle amel etmezse o benden değildir. Evlenin. Çün-kü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla övüneceğim.»

  (İbni Mace)

  2 - Günahtan korunmak ve Allah'a yaklaşmak.

  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
  «Hanımınızla yaptığınız cimada bile sizin için ecir vardır.» Sahabeler:
  «Ya RasulAllah! Biz bunu zaten istediğimiz için yapıyoruz. Bundan dolayı nasıl ecir alacağız?» dediler. Rasulullah (s.a.s) de:
  «Bunu haram yoldan yapsaydınız günah işlemiş olmaz mıydınız?» dedi Onlar da:
  «Evet» dediler. O zaman Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
  «Helal yolla yaptığınızdan dolayı ecriniz vardır.»

  (Müslim, Nesei, Ahmed)

  3 - Müslüman bir nesil yetiştirmek.

  Bir kişi salih ve Allah yolunda cihad edecek bir evlat sahibi olmak isteyerek cima yaparsa, bu cimadan bir çocuğu olmasa bile böyle bir istekte bulunduğu için yine de ecir alır.

  Cima esnasında şöyle dua edilmesi gerekir:
  «Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ım! Eğer bana bu cimadan bir çocuk ihsan edeceksen, Allah'a ibadet eden, muvahhid, salih, Allah yolunda cihad eden, insanlara hak yolu gösteren, insanlara örnek olan ve müslümanların menfaati için çalışan bir evlat ihsan et.»

  4 - İnsan neslini devam ettirmek.

  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
  «Erkekler! Çocuk talep etmekten vazgeçmeyin. Çünkü arkasında bir erkek çocuk bırakmadan ölen erkeğin soyu kesik olur.»

  (Taberani)

  Günümüzde gerek doğuda gerekse batıda yaşayan kafirler, müslümanların sayılarının artmasını önlemek amacıyla hem müslümanlara hem de kendini müslüman zannedenlere az çocuk yapmalarını telkin etmekte ve onlara aile planlamasını sunmaktadırlar. Ve bu konuda ellerinden gelen her türlü yardımı esirgememektedirler. Hâlbuki bu kâfirler kendi sayılarını arttırmak için birçok çalışmalar yaparlar. Bu nedenle Rasulullah (s.a.s) müslümanların sayısının artmasını ve bu şekilde müslümanların aziz ve kuvvetli olmaları için teşvik ediyor.

  Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:
  «Bir evde bir çocuk dünyaya geldiğinde bu ev daha önce sahip olmadığı şekilde izzet ve şeref kazanır.»

  (Taberani)  Paylaş
  İslam'da Evliliğin Amaçları Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz bir hadisi şerifinde evleniniz, çoğalınız zira ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim buyurmuştur. Evliliğin ilk amacı Allah rızası ve peygamber efendimizin hadisi olmalıdır.islamda evliliğin amacı,  islamda evliligin temel amacları,  dınimizde evliliğin amaci,  evlilik amaci ,  islamda evliliğ,  İslamiyete göre evliliğin amacı,  islama göre evliliğin amacı