islamda Aile ve İslamda Evlilik ve Hükümleri Forumundan ALLAH (c.c), Evlilikte Müslümanın Kimi Tercih Edeceğini Açıklamıştır: Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  ALLAH (c.c), Evlilikte Müslümanın Kimi Tercih Edeceğini Açıklamıştır:

  Reklam
  "(Ey Müminler,) iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Mümin bir cariye, hoşunuza gitse bile müşrik bir kadından hayırlıdır. (Mü 'min kadınları) iman etmedikçe müşrik erkeklerle evlendirmeyin. Mümin bir köle, hoşunuza gitse bile (hür) bir müşrikten hayırlıdır. Bunlar (sizi) cehenneme çağırırlar; ALLAH ise, izniyle, cennete ve mağfirete dâvet ediyor. İşte, ALLAH, düşünüp ibret alsınlar diye, ayetlerini insanlara böyle açıklar " (el-Bakara, 2/221).

  Hz. peygamber de Buhâri ve Müslim tarafından nakledilen bir hadisinde, bir kadınla ancak dört meziyeti dolayısıyla evlenildiğine işaret ederek, bunların; kadının malı, soyu-sopu güzelliği ve bir de dini olduğunu belirtmiş, sonra da, "sen kadının dindar olanını al" buyurmuştur (Buhâri, Sahih, VI, 123; Müslim, Sahih, II. 1086). İbn Mâce tarafından nakledilen bir hadisinde ise şöyle demiştir: "Kadınlarla güzellikleri dolayısıyla evlenmeyin; olabilir ki, güzellikleri onları kötülüğe sevkeder. Malları dolayısıyla da evlenmeyin; olabilir ki malları da onları size karşı isyâna sevkeder. Fakat onlarla dinleri dolayısıyla evlenin. Dindar olan siyahi bir cariye, diğerlerinden üstündür" ("İbn Mâce, Sünen, I. 572). (Daha geniş bilgi için bk. Nikâh).

  Paylaş
  ALLAH (c.c), Evlilikte Müslümanın Kimi Tercih Edeceğini Açıklamıştır: Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerimelerde de belirtildiği üzere eş seçimi bir insanın ahiretini belirleyecek en önemli unsurdur. Kişinin imanlı olup olmamasına bakılarak evliliğin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.