islamda Aile ve İslamda Evlilik ve Hükümleri Forumundan Allah'a İnanmayanlar İle Evlenmeyin Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah'a İnanmayanlar İle Evlenmeyin

  Reklam
  ALLAH'A İNANMAYANLAR İLE EVLENMEYİN

  2/221: Müşrik kadınlar ile onlar iman edinceye kadar evlenmeyin... Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikâhlanmayın... Bu müşrikler sizi ateşe çağırır. Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır...
  60/10 : ...Ne mümin kadınlar o kâfirlere (iman etmeyenlere) helâldir, ne de o kâfirler bunlara helâldir...


  Müşrik; ilâhi bir kitaba sahip olmayıpta Allah'a ortak koşan, Allah'ın yanında başka tanrıların varlığına inanıp, onlara da tapan insan demektir. Kur'ân'ın indiği zamanlarda Mekke Araplarının büyük bir bölümü bu inancı taşıyordu. Kâbe'yi de putlar (heykeller) ile doldurmuşlar ve onlara da tapıyorlardı. İşte bu ayetler; müşrik kadın ve erkekler ile,yalnız Allah'ın Bir'liğine inanan erkek ve kadınların evlenmeleri kesin olarak yasaklanmıştır. Müşrik bir kadın ne kadar güzel, erkeği de ne kadar varlıklı olursa olsun, iman etmedikçe müslüman bir kadın veya erkek ile evlenemez. Ayetten kasıt Arap müşriklerdir. Pek tabiidir ki hangi milletten olursa olsun, bütün müşrikler ayni yasaya tabidir. Böylece müslüman topluluğun bozulması önlenmiş ve sağlıklı, inançlı bir neslin devamıda sağlanmış olur.

  Ehlikitap (Yahudi ve Hıristiyan) hanımları ile evlenmeniz size helâldır. Maide 5/5: ...Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da; mehirlerini (nikâhta verilen mal veya para) vermeniz, zinadan uzak kalmaları ve şunu bunu dost tutmamaları şartıyla size helâldır... Yahudi veya Hıristiyan olsun ilâhî kitap sahibi bütün iffetli, namuslu kadınlar ile müslüman erkeklerin evlenmeleri helâldır. Onlar ile yuva kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak ayetin açık hükmü gereğidir. Peygamber Efendimizin Hayberli bir Yahudi'nin kızı olan Safiyye'yi eş olarak alması, böyle bir evliliğe örnek olarak gösterilebilir.

  Ehlikitap (Yahudi ve Hıristiyan) erkekleri ile evlenilir mi? Kur'ân'ı Kerîm de Ehlikitap kadınları ile evlenmek helâl olduğu halde, erkeklerinin müslüman hanımları ile nikâhlanmaları ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. O zamanın fıkıh uleması : «Yahudilerin Üzeyir'e, Hıristiyanların da Mesih'e (Hz. İsa) Allah'ın oğlu dedikleri için Allah'a ortak koşmuşlar, böylece müşrik olmuşlardır. Müşrikler ile müslümanlar dinen evlenemezler. Ayrıca doğacak çocuk babaya tabi olduğundan, Allah'a ortak koşan bir dine bulaşarak kötü yetişeceğinden topluma da zarar verecektir.» Gerekçesi ile Müslüman kızların Ehlikitap erkekleri ile evlenmesi dinen yasaktır, kararını almışlardır.

  Kur'ân; Ehlikitap hanımları ile müslüman erkeklerin evlenmeleri hakkında açık bir hüküm getirmesine rağmen, erkekleri ile müslüman kadınlarının nikâhlanmaları hakkında hiçbir yasa getirmemesinin anlamı, iman sahibi kullarını bu evliliğe karar verirken dikkatli olmaları için uyarmaktadır. Ehlikitap'ın kimlik kartlarında Yahudi ve Hıristiyan yazdığı halde, bizim dinimizde olduğu gibi kötü olan kâfirler (iman etmeyenler) ile iman eden iyilerin de bulunduğu bir gerçektir. Bakara 2/105 de Ehlikitap'ın kâfir olanlarını şöyle tanımlıyor : «...Kitap ehlinden olan kâfirler de, müşrikler de size bir hayır indirilmesini istemezler. »Ali İmran 3/113-115 da Ehlikitap'ın inançlı olanları için de şöyle buyurmaktadır : «Ehlikitap içinden Allah huzurunda el bağlayan, hak ve adaleti ayakta tutan bir zümre de vardır. Gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Allah'a ve Âhiret Günü'ne inanırlar, iyiyi ve güzeli emrederler, kötüyü ve çirkini yasaklarlar. Hayır işlerinde yarışırca koşarlar. İşte onlar barış ve iyilik sevenlerdir... Allah takva sahiplerini çok iyi bilmektedir.» Şu halde Ehlikitap içinden inançlı, hayırsever, dürüst bir erkek ile müslüman bir kadın niçin evlenmesin? Bunun için tarafların birbirini iyi tanıması ve inançları hususunda bilgi sahibi olmaları gerekir. Kur'ân; ilk Peygamber Hz. Adem'den Son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v.) e kadar, insanlara vahy ile gelmiş bütün kitapların getirdiği dinin bütününe İslâm demektedir. Şu halde Allah'a sığınıp iman etmiş Ehlikitap mensubu bir zat da müslümandır. Ali İmran 3/84 : «De ki :Biz Allah'a iman ettik. Bize indirilene (Kur'ân'a), İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene de inandık. Onların hiçbiri arasında bir ayırım yapmayız. Ve biz, Allah'a boyun eğen müslümanlarız.» Vahiy ile gelmiş bütün kitaplar Allah katında kutsaldır. Ve onlara inananlara da Kur'ân müslüman demektedir. O zamanın şartlarına göre verilmiş : Ehlikitap'tan bir erkek ile müslüman bir kadın evlenemez. hükmü, zamanımıza uygun çağdaş bir Din Şûrası ile yeniden incelenerek halkımızın aydınlatılması Kur'ân emridir.
  (Bkz. Bu Kitap-Anlaşmazlıklarınızı Allah'a Arzedin) alıntı
  Paylaş
  Allah'a İnanmayanlar İle Evlenmeyin Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerimede bir köle inanmayan birine tercih edilmesi gerektiğini vurgular. Peygamber efendimiz imanlı biri bulunduğunda kaçırılmaması gerektiğini buyurmuştur.allaha inanmayanların sonu,  allaha inanmayanların hali,  allaha inanmayanlar için ayetler,  inanmayanlarla evlilik,  peygambere inanmayanlarla evlenmek,  allaha inanmayanla evlenmek