islamda Aile ve İslamda Evlilik ve Hükümleri Forumundan Velisiz Nikah Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Velisiz Nikah

  Reklam
  Velisiz Nikah

  Soru- Gençler ana-babalarından habersiz olarak nikah kıydırıyorlar. Düzenli bir aile hayatı yaşamıyor, çoğu zaman gerdeğe girmeden ayrılıyorlar. Bu olayı fı-kıh ve toplumsal açılardan nasıl değerlendiriyorsunuz?

  Cevap-
  Hz. Aişe radıyallahu anha’nın bildirdiğine göre Hz. Peygamber sal-lal-lahu aleyhi ve sellem üç kere “Hangi kadın velisinin onayı olmadan nikahla-nırsa nikahı batıldır.” buyurdu.[1]
  Ebu Musa radıyallahu anh’ın bildirdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, “Velisiz nikah olmaz.” buyurmuştur.[2]
  Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiş-tir: “Veli ve iki güvenilir şahit olmadan nikah olmaz. Bu şekilde kıyılmayan ni-kah ba-tıldır. Anlaşamaz-larsa sultan velisi olmayanın velisidir.”[3]
  Sultan bölgenin yetkili amiri demektir.
  Bugün bildiğimiz kadarıyla velisiz nikah kıyılmamaktadır. Nikahı onay-lama yetkisine sahip makam ister Türkiye Cumhuriyetinde olduğu gibi belediye başkan-ları, ister Hıristiyan dünyasında olduğu gibi kilise olsun onların böyle bir yetkiye sahip olmaları velilik yetkisini kullanmaları demektir. Nikah memuru-nun gerekli incelemeleri yaptıktan ve tarafların onayını aldıktan sonra “Belediye başkanının verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum.” diyerek evliliği onaylaması bun-dandır. Bugün anne-babanın onayı, reşit olmayanların evlenme-sinde aranmaktadır.
  Evlenmek için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu veli şartı nikahın, eşler dışında yetkili biri tarafından onaylanması şartı demektir. Eğer veli bulunmaz veya görevini yapmazsa o zaman velilik bölgenin yetkili amirine geçer.
  İslâm’da veli yalnızca, bakire kız için aranır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sel-lem şöyle buyurmuştur: “Dulun, kendisiyle ilgili olarak velisinden önceliği vardır. Bakirenin de onayı istenir. Susması kabul demektir.” [4]
  Dul olan Hansa’yı babası Hizam evlendirmiş ama o bundan hoşlanmamıştı. Peygamber sal-lallahu aleyhi ve selleme başvurunca Hz. Peygamber babasının kıy-dığı nikahı reddetmişti.”[5]
  Evlilik ciddiyet isteyen bir iştir. Rahatça gezip tozmak için nikah kıyılmaz. Ni-kah kıyılınca evlilik gerçekleşmiş, karşılıklı hak ve sorumluluklar başlamış olur.
  Bugün toplum olarak evlenmenin önüne yığdığımız engeller ve gençleri geç evlendirme alışkanlığı yukarıdaki sıkıntılara sebep olmaktadır. Onları erken ev-lendirme ve üniversite tahsillerini evli olarak tamamlamaları için ortam ha-zır-lama zorunluluğu vardır.
  [1] Ebu Davud, Nikah 20,(2083); Tirmizi Nikah 14 (1102).
  [2] Ebu Davud, Nikah 20,(2085); Tirmizi Nikah 14 (1101).
  [3] Abdullah b. Yusuf ez-Zeyla’î, Nasb’ur-raâye li ehâdis’il-Hidâye, Nikah, l. hadis Kahire, c. III, s. 167.
  [4] Müslim, Nikah bab 9, H.No 66-(1421).
  [5] Buharî, Nikah, bab 42.


  Paylaş
  Velisiz Nikah Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah C.c. Razı Olsun Faydalı Bilgileriniz Için Gençlerimiz Okusunlar 3. 3
  belediye başkasinin nikah kıyma yetkisi vardır ama dini vecibeler yerine getirilmediği için dini nikah denilen imam nikahı kıymak gerekir.belediye baskaninin nikah kiyma yetkisi varmidir