Eğitim Bölümü ve İslamda Eğitim Forumundan Çocuğun Görebileceği Bir Ortamda İbadet ve Dua Etme Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Çocuğun Görebileceği Bir Ortamda İbadet ve Dua Etme

  Reklam
  Esselamu aleykum verahmetullahi vebereketuhu

  Evin içinde ibadet ü taate ayrılmış hem bir yer hem de bir zaman
  olmalıdır. Beş vakit namaz, imkân varsa evde cemaatle kılınmalı veya
  çocuğun elinden tutulup camiye götürülmelidir. Bu son durum, daha
  ziyade annenin namaz kılamadığı dönemlerde çok yararlı olabilir.. evet
  anne, belli dönemlerde namaz kılamayınca, çocuk 'namaz kılınmasa, dua
  edilmese de olabiliyor' fikrine kapılmasın diye bilhassa o günlerde
  mâbede gitme, meselenin ciddiyeti adına iyi bir rehabilitasyon sayılabilir.

  Tabiî şöyle yaparak da bu boşluk kapatılabilir: 'Kadın özel hâllerinde dahi
  abdest alıp, seccadesine oturur; ellerini Mevlâ'ya açıp dua eder; o, namaz
  kılmış gibi sevap alırken çocuk nazarında da bu boşluk kapatılmış olur.'
  Fıkıh kitaplarında böyle bir yaklaşım da var.[1] Terbiye açısından bunun
  önemi çok büyüktür. Bir kere bu vesile ile çocuk, hiçbir zaman evde
  secde etmeyen baş, ağlamayan göz, duaya kalkmayan el görmeyecektir.

  Bilakis o, her zaman evde hassasiyet, titizlik ve derin bir kulluk şuuru
  müşahede edecektir. Dolayısıyla kadının husûsî durumlarından ötürü
  ibadet yapamadığı dönemlerle ilgili olarak çocuk, bu meselenin ruhunu
  anlayacağı, siz de bu konuların dindeki yerini ona anlatacağınız ana
  kadar, zaman zaman elinden tutarak onu camiye götürmeniz uygun
  olacaktır.

  Gün gelecek, ezan okunduğu zaman çocuk, tıpkı çalan saat gibi,
  sizi 'Baba namaz!' diye uyaracak, siz işinizle meşgul olup da 'Allahu
  ekber'
  sesini duymuyorsanız, o bunu duyduğunda, 'Namaz!' diye size
  seslenecektir ki, belli bir dönemde ona hatırlattığınız her şeyi dönüp o
  size hatırlatacaktır.

  Bundan başka günün bir saatinde Allah'a dua edeceğiniz özel bir saatiniz
  olmalıdır. Önceden belirlemiş olduğunuz bir saatte Mevlâ'nın karşısında
  duygularınızı dile getirip dertlerinizi O'na açmalısınız ve Yüce Yaratıcı'nın
  her zaman sığınılacak bir kapı olduğunu fiilen göstermelisiniz. Bu
  dualarınızı açıktan, sesli olarak yapmanız yararlı olur. Rasûlü Ekrem'den
  (sallallahu aleyhi ve sellem) mervî olan duaları sahabe ondan duymuştu.
  Bunların birçoğunu, Hz. Âişe (ra) nakletmektedir. Hz. Ali, Hz. Hasan ve
  Hz. Hüseyin (ra) efendilerimizden de bu konuda nakiller vardır
  .


  Öyleyse sizler de çevrenizdekilere dualarınızı duyurabilir ve onun
  öğrenebileceğini hedefleyerek dua edebilirsiniz. Eğer çocuğunuzun,
  duygulu olmasını, Allah (cc) anıldığı zaman titremesini arzu ediyorsanız
  başta sizin öyle olmanız icap eder.


  Hayatımda unutamadığım öyle tablolar vardır ki, akla gelince
  ürpermemek mümkün değil. Ninemin Rabbiyle irtibatını aksettiren
  tabloların, benim üzerinde büyük tesiri olmuştur. Kendisini kaybettiğimde
  henüz küçük bir çocuktum ama rahmetli pederim şöyle-böyle din-i mübin-
  i İslâm'la alâkalı bir şeyler söyleyiverince ya da Kur'ân okuyunca o da
  hemen yerinde zangırdamaya başlardı. Öyle ki bir kere onun yanında
  coşkunca 'Allah (cc)' deyiverseniz hemen rengi kaçar, benzi solar, yirmi
  dört saat âdeta onun tesirini aksettirirdi. İşte benim ruh hâletim üzerinde
  onun bu durumunun büyük tesiri olmuştur
  . Evet bu ümmiye, çok
  okumamış ve bildiği kadarıyla âmile olmaya (yaşamaya) çalışan ninemin
  o yürekten davranışları, ağlayışları ve içten içe sızlanışları, benim
  üzerimde çok büyük tesir bırakmıştır. Bir hayli büyük kimselerin dizleri
  dibinde oturdum. Onların coşkun ve heyecanlı sohbetlerini dinledim. Ama
  diyebilirim ki, ninemin o terbiye edici davranışlarından aldığım dersi
  hiçbirinden alamadım. Bana öyle geliyor ki, ben Müslümanlığımı, geneli
  itibarıyla ona, baba ve annemin o içten hallerine borçluyum.


  Konunun çerçevesi dışına çıktık; sadede dönüyorum.. evet yuvada
  ebeveynin vaziyetlerini iyi ayarlaması çok önemlidir. Yukarıda da
  belirttiğimiz gibi, belli bir saatte, Mevlâ'nın karşısında içinizi
  döktüğünüzü, 'huzuruna geldim' deyip inlediğinizi, coşup kendinizden
  geçtiğinizi, bilhassa çocukların yanında da Allah'a gönlünüzü açarak,
  açıktan açığa O'na dua ettiğinizi onların görüp duyması çok mühimdir.
  Onun, en büyük meselelerinizden biri olan ahiretiniz için çırpındığınızı
  görmesi, onu düşünüp ümitle ağladığınızı bilmesi hiçbir zaman onun
  hatırından çıkmayacaktır. Aslında biz, Mevlâ'nın karşısında Mevlâ'yı
  görüyor gibi kulluk yapmak zorundayız. Rükû, sücûd, kıyam ve
  kavamemiz, celsemiz hep O'na hatırlatıcı nitelikte olmalıdır. Allah'ın (cc)
  huzurundaki hâlimizi şöyle bir çerçevede resmedebiliriz: Sanki biz,
  Allah'la (cc) yüz yüze gelmişiz de, Yüce Yaratıcı: 'Ey kulum, kalk,
  hayatının hesabını ver.
  ' diyor; biz de rahmetini umarak ve büyüklüğü
  karşısında kalkıp elpençe divan duruyoruz. Ululuğunu tam hissederek
  ve küçüklüğümüzü tam duyarak böyle bir kıyam bizim için de çevremiz
  için de ne uyarıcıdır! Zayıf bir hadiste Rasûlü Ekrem (sallallahu aleyhi ve
  sellem): 'Benim Allah'la (cc) bir ânım vardır ki, o ânımda ne melâike-i
  mukarrebin ne de başkası bana yaklaşamaz.'[2]
  buyurmaktadır.. evet
  Mevlâ ile öyle bir saatimiz, apaydın bir ânımız olmalı ki, çocuk müşahede
  ettiği o tabloları, mevsimi gelince, kendi ibadetine malzeme yapsın. Evet
  o ileride, fikrî, amelî inhiraf tehlikeleri ile, her karşı karşıya kaldığında, bu
  tablolar birer can simidi gibi onun imdadına yetişecek ve elinden
  tutacaktır.

  Bu hususu yadırgamayınız; çünkü Yusuf sûresinde Kur'ân -tabir caizse-
  bize böyle psikolojik bir done veriyor. Gerçi biz, kadın karşısında Yusuf'un
  (as) içinden bir şey geçtiğini düşünmüyoruz; ama Kur'ân-ı Kerim: 'Ya,
  Rabbinin burhanını görmeseydi!' (Yusuf, 12/24)
  buyuruyor.

  Her ne kadar doğruluğu tartışmalı da olsa, müfessirîn-i izâmın nakillerine
  göre, Kur'ân'da bahsedilen 'burhan'dan maksat, Hz. Yakub'un (as)
  mânevî bir şekilde temessülü ve taaccüble elini dudağına götürüp, 'Yusuf!'
  diye seslenmesidir ki, o iffet âbidesini tam temkine çekiyor, o
  da, 'Allah'tan korkarım.' (Yusuf, 12/23)[3] deyiveriyor.

  İşte, değişik kayma ve sürçmeleri önleyebilecek buna benzer durumların
  yaşanabilmesi için, sizin o yaşlı gözleriniz ve o içten sızlanışlarınız da çok
  önemlidir. Bunlar, çocuğun şuuraltında yer eden öyle ölümsüz tablolardır
  ki o, irtikâp edeceği her mesâvi (kötülükler) karşısında, hayalinde,
  kendine açılan pencerede, eliniz dudağınızda onun karşısına
  dikilip: 'Yavrum öyle ne yapıyorsun?' diyecek, böylece siz daima onun
  hayatında bir rehber ve davranışlarınız da ona uzanmış bir inayet eli
  olacak, onun elinden tutup değişik tehlikelerden onu kurtaracaktır.

  Fethullah Gülen


  Paylaş
  Çocuğun Görebileceği Bir Ortamda İbadet ve Dua Etme Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Çevresindeki kişilerin taklidini yapan çocuk namaz kılan birinin de taklidini yapar onun yaptıklarını yapmaya çalışır. bu da çocuğun namazla tanışmasına vesile olmuş olur.