Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan İkrah (zorlama) ile yapılan boşama geçerli midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İkrah (zorlama) ile yapılan boşama geçerli midir?

  Reklam
  İkrah (zorlama) ile yapılan boşama geçerli midir?


  İkrah (zorlama) durumunda irade ve rıza yok olduğundan, Şafi, Maliki ve Hanbelîlere göre, tehdit halindeki tasarruf ve akitler batıldır ve geçersizdir.
  Hanefiler ise ikrahı tamamen şaka gibi kabul etmişlerdir. Satış, kira, hibe, hediye gibi malî akitlerde geçerlilik, tehdit kalktıktan sonra mükrehin (tehdit edilenin) iznine bağlıdır, razı olursa geçerlidir; müsaade etmezse geçersiz olur.
  Hanefiler bu hükümden, içerisinde Allah’ın da hakkı bulunan şu beş tasarrufu istisna etmişlerdir. Bu tasarruflar: Nikah, boşama, ricat (kadını bir veya iki talakla boşadıktan sonra ona dönmek), köle azadı ve yemindir. Bu beş tasarruf, zorlama ile de yapılsa geçerlidir ve sahihtir.
  Buna göre, bir kimseye zorla karısı boşalttırılsa, Hanefilere göre talak geçerlidir; diğer üç mezhebe göre ise geçersizdir. Yine bir kimse zorla evlendirilse, Hanefilere göre nikah geçerlidir; diğer üç mezhebe göre ise geçersizdir. Yine bir kimseye zorla yemin ettirilse, Hanefilere göre yemin geçerlidir; diğer üç mezhebe göre ise geçersizdir.
  Ancak kişi tehdit edildiği için, ölüm korkusu ile yalan ikrarda bulunursa, o takdirde talak vaki olmaz.


  Paylaş
  İkrah (zorlama) ile yapılan boşama geçerli midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İkrah yani zorla ile yapılan boşanma hiç bir mezhepte kabul görmez. Kişi iradesini kullanamayıp istem dışı boşanmaya zorlandığı için kabul edilmez. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Bosama da taviz yoktur ikrah ne demek bilincsiz sekilde verilen talaklar gecerlidir siz hangi kaynaktan bakiyosunuz 4. 4
  ikrah ne demek
  İkrah zorlama demektir. Zorlanarak yapılan boşamalar geçersidir.
  Her mezhebin fıkhına bakabilirsiniz Hanefi Şafii....islamda tehdit le bosama,  ikrah ile bosama,  zorla talak,  zorla boşamak,  zorla bosama geçerli midir,  ikrah nikah,  zorlama talak gecerli mi