Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Bir seferde üç talak vermek geçerli olur mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir seferde üç talak vermek geçerli olur mu?

  Reklam
  Bir seferde üç talak vermek geçerli olur mu?


  Dört mezhebe göre, bir seferde üç talak vermekle, üç talak geçerli olur. Kişi, ister bu üç talakı birer birer vererek “Seni boşadım, boşadım, boşadım” desin veya isterse “sen üç talakla boşsun” diyerek üçünü bir defada söylesin, hüküm aynıdır. Bu durumda üç talak vaki olur ve “Bain-i Kübra” meydana gelir. Artık erkeğin eşine dönmesi -hulle olmaksızın- mümkün olmaz. Böyle bir boşamayı gerçekleştiren günahkâr olur, lakin boşama gerçekleşir.

  (Bazıları, Şia’dan İmamiye kolunun, İbn-i Teymiye, İbn-i İshak ve ibnü-l Kayyım’ın sözlerine itibar ederek üç talakın vaki olmayacağını zan ediyorlar. Halbuki bunların görüşlerini Ehl-i sünnet âlimleri reddetmişler ve kuvvetli delillerle onları susturmuşlardır. Delillere ihtiyacı olan, Vehbe Zuhayli, 9. Cilt, sayfa 321-326’ya bakabilirler)


  Paylaş
  Bir seferde üç talak vermek geçerli olur mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Boşama hakkı yani talak erkeğe verilmiştir. Üç kere boşsun demesi veya boşsun, boşsun, boşsun demesi üzerine ister şaka olsun ister sinirle söylenmiş olsun kadını boşamış olur.talak vermek,  talağı,  bir seferde uc talak olurmu,  bir seferde üç talakla boşama