Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Boşanmak helal midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Boşanmak helal midir?

  Reklam
  Boşanmak helal midir?

  Hanefilere göre, boşanmak esas itibariyle mübahtır. Delillerinden bazıları şunlardır:
  1- "Nikahtan sonra henüz onlara dokunmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız, bunda size günah yoktur" (Bakara 236) ayeti, boşanmanın helal olduğunu beyan buyurmaktadır.

  2- "Ey Nebi! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetleri içinde boşayın" (Talak 1)ayeti de boşanmanın helal olduğunu beyan buyurmaktadır.

  3- Hz. Peygamber (sav), Hz. Hafza'yı boşamış ve birçok sahabe de eşinden boşanmıştır. Boşanmak eğer haram olsaydı, Efendimiz ve sahabeler buna teşebbüs etmezlerdi.

  İbn-i Hümam, İ. Abidin ve cumhuragöre, talakta asıl olan haram ve yasak olmasıdır. Hanefilerin delillerine şu şekilde itiraz etmişlerdir.

  1- Birinci ayet-i kerime, zifaftan önce, mehir tespit edilmeden önce yapılan boşamanın mübah olduğunu bildiriyor, yoksa boşanmanın mübah olduğunu bildirmiyor.

  2- İkinci ayet ise, eğer boşama mutlaka yapılacaksa, şer'an tercih edilen vaktin beyanı için gelmiştir. Bu ayette de, boşamanın mübah olduğunda dair açık bir beyan yoktur.

  3- Hz. Peygamberin Hz. Hafza'yı ve sahabelerden bazılarının eşlerini boşamalarına gelince, bunların hiçbir ihtiyaç ve sebep yokken boşadıklarına dair bir rivayet gelmemiştir. O halde bunun ihtiyaca binaen olduğu doğrudur.

  Cumhur delil olarak: "Eğer hanımlar size itaat ederlerse, onlar aleyhinde bir yol aramayın" (Nisa 34)ayetini ve "Herhangi bir kadın hiçbir sebep yokken kocasının kendisini boşamasını isterse, cennetin kokusu ona haramdır" hadisini göstermiştir. Çünkü cennetin kokusunu duyamayan, ebediyen ona giremeyecektir.

  İ. Şekvani, yukarıdaki hadise işaret ederek şöyle der: "Bu hadis, boşanmanın ne kadar ağır olduğuna delildir."

  İ. Abidin de şöyle der: "Talakta asıl olan haramlıktır, yani talak haram kılınmıştır. Ancak bunu mübah kılacak sebepler çıkarsa helal olur. Lakin ortada hiçbir sebep yokken talak verse, talak geçerlidir ama bunu yapan cumhura göre günahkâr olur"


  Paylaş
  Boşanmak helal midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Boşanmak kadın ve erkek için hak sayılmıştır. Fakat bu durum onların geçersiz bir nedenden ötürü boşanacakları anlamına gelmez. Boşanma gerekçeleri evliliğin devamını engelleyecek sorunlar ise boşanmada bir sakınca yoktur. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Benim anlamadığım şudur: günah nekadar büyük olursa olsun insanı kafir yapmaz günahkar yapar. Kişi imanını muhafaza ederek ölse, ve günahları sebebiyle cehenneme girse bile sonunda imanından dolayı cennete girer diye biliyorum. Peki nasol oluyorda boşanmak isteyen kadın cennetin kokusunu bile alamıyor..? Üstelik bir kadın efendimize bizzat kendisi gelip kocam çok iyi biri fakat bn onu sevmiyorum ayrılmak istiyorum deyince efendimiz ona izin verdiği halde... bu hadis gerçekten sahihmi diye düşündürüyor insanıeşinden boşanan sahabeler,  boşanan sahabeler,  boşanmak helal mi,  dinimizde boşanmak günahmı,  boşanmak günah mı,  boşanmak dinen caiz mi,  boşanmak helal midir