Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Filmlerde rol gereği söylenen boşama sözüyle talak vaki olur mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Filmlerde rol gereği söylenen boşama sözüyle talak vaki olur mu?

  Reklam
  Filmlerde rol gereği söylenen boşama sözüyle talak vaki olur mu?


  Kişi tasarruf lafızlarını tekrarlıyor, ancak bununla herhangi bir iltizam veya akit yapmayı kastetmiyorsa, bilakis öğrenme, öğretme veya tiyatro temsillerinde olduğu gibi başka bir maksatla yapıyorsa, bu kişinin ifadeleri üzerine her hangi bir hüküm terettüp etmez. Mesela kitap okuyan kişi, öğrenme, öğretme veya ezberleme kastıyla kitapta yazılan alış, satış yahut boşama sözlerini tekrar etse, üzerine herhangi bir hüküm terettüp etmez.

  Aynı şekilde, temsillerde rol oynayan kişi: “Benimle evlenir misin?” dese, karşısındaki de “evlenirim” dese, bu gibi hallerde herhangi bir hüküm terettüp etmez ve bu sözlerle nikah akdi veya boşamak gerçekleşmez. Çünkü misallerde konuşan kişi akit yapmak istemiyor, o başka bir şey kastediyor ki, o da temsil, ezberleme veya talebeye hükmü açıklamadır.


  Paylaş
  Filmlerde rol gereği söylenen boşama sözüyle talak vaki olur mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Öğrenme ve öğretme maksadıyla çevrilen film ve oynanan tiyatrolarda söylenen sözlerin hükmü olmaz. Sadece rol gereği yapıldığı için evlenme veya boşanmaya dair sözleri gerçek olmaz.