Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Şaka veya alay kasdıyla verilen talak geçerli midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Şaka veya alay kasdıyla verilen talak geçerli midir?

  Reklam
  Şaka veya alay kasdıyla verilen talak geçerli midir?


  İslam’ın şaka ile ciddiyet arasında fark gözetmediği beş tane tasarruf vardır. Bu tasarruflar: Nikah, boşama, ricat (kadını bir veya iki talakla boşadıktan sonra ona dönmek), köle azat etme ve yemindir. Bu beş hususta şaka yapanın sözü ciddi kabul edilir ve üzerine hüküm terettüp eder. Mesela, şakadan karısına: “Seni boşadım” dese, boşama o anda gerçekleşir. Ya da iki şahit huzurunda kadın ve erkek şakadan nikah akdi kıysa, evlilik o anda gerçekleşir. Hatta o anda birisi ölse, diğeri ona mirasçı olur.

  Hanefi, Hanbelî ve Malikilere göre, mali alışveriş akitlerinde –satış, hibe, hediye ve ödünç verme gibi- şaka yapan kişinin sözüne herhangi bir hüküm terettüp etmez. Bu akitler, evvelki beş akitten ayrılmıştır. Buna göre, şakadan verilen bir hediye geri alınabilir ve şaka ile yapılan bir hibeden dönülebilir.


  Paylaş
  Şaka veya alay kasdıyla verilen talak geçerli midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dinine göre üç konuda şaka yapmak mümkün değildir. nikah, boşanma ve ricad kişiler şaka niyeti ile yaptıkları halde bu gerçek olur ve kişiler o anda ya evlenir ya da boşanır.