Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Zihar sebebiyle ayrılma nasıl olur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Zihar sebebiyle ayrılma nasıl olur?

  Reklam
  Zihar sebebiyle ayrılma nasıl olur?


  Zihar: Kocanın, hanımını veya hanımını temsil edecek bir uzvunu (baş, boyun gibi), kendisine evlenmesi ebediyyen haram olan birisine veya sırtı, karnı ve uylukları gibi bakması haram olan bir uzvuna benzetmesidir. Mesela, “Senin sırtın, annemin sırtı gibidir” demek gibi… bu durumda zihar gerçekleşir ve zihar kefaretini ödeyinceye kadar eşi kendisine haram olur.

  Hanımını, kendisine geçici olarak haram olan bir kadına benzetse, zihar olmaz. “Sen bana, kız kardeşin gibisin” demek gibi…

  Eğer kadın kocasına zihar yapsa, yine zihar gerçekleşmez. Hülasa, Hanefilere göre ziharda üç şart aranır:

  1- Benzetilen, nikahlanması erkeğe ebediyyen haram olan bir kadın olmalıdır. Anne, kız kardeş, teyze, hala gibi…
  2- Benzettiği şey sırt, karın, uyluk, tenasül uzvu gibi bakması kendisine helal olmayan bir uzuv olmalıdır. Şu halde, hanımını annesinin başına veya yüzüne veya eline veya ayağına benzetse, zihar yapmış olmaz. Çünkü annesinin bu azalarına bakması helaldir.
  3- Kadın cinsinden olmalıdır. Koca, hanımına: “Sen babam gibisin” veya “Oğlumun sırtı gibisin” dese, zihar olmaz.
  Eğer koca, hanımına: “Sen bana annem gibisin” dese, eğer niyeti, annesi kadar değerli olduğunu beyan etmek ise zihar olmaz. Eğer zihar yapmayı kastetmişse, o zaman zihar olur. Hiçbir şey kastetmemişse, saygı ve değer kastetme ihtimalinden dolayı İ. Azam ve İ. Yusuf’a göre yine bir şey gerekmez.


  Paylaş
  Zihar sebebiyle ayrılma nasıl olur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Zihar, erkeğin eşini kendisiyle evlilik gerçekleşmeyecek birine kadının başkalarının görmesi haram olan yerleri benzetmesi demektir. Erkek bu şekilde demesi üzerine eşi ona haram olur ve kefaretini ödemedikçe ona yaklaşamaz.zihar nasıl gerçekleşir