Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Hıyar-ı gurur nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hıyar-ı gurur nedir?

  Reklam
  Hıyar-ı gurur nedir?


  Koca, hanımında ki bir sıfat sebebiyle aldatılsa, mesela kadının, bakirelik, Müslümanlık, ilim gibi sıfatlara sahip olduğu söylense ve sonra böyle olmadığı ortaya çıksa, kocanın evliliği feshetme hakkı var mıdır, yok mudur? İşte bu hakka “Hıyar-ı gurur” veya “istenilen vasfın bulunmamasından doğan tercih hakkı” denir.

  Hanefiler hariç üç mezhebe göre, bu hak sabittir. Dolayısıyla kocanın boşama hakkı vardır. Hanefilere göre ise, eşlerden biri, diğeri hakkında bir sıfatın bulunmasını şart koşsa ve sonra bunun aksi çıksa, ayrılma konusunda onun hakkı yoktur. İbn-i Hümam, Fethü-l Kadir’de şöyle der: “Koca, nikahta hanımının bakire, güzel, endamlı, yaşının küçük olması gibi bir vasfın bulunmasını şart koşsa, o da dul, saçları kırlaşmış, yaşlı, aksak yürüyen... birisi çıksa, nikahı feshetmeye hakkı yoktur.”


  Paylaş
  Hıyar-ı gurur nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hıyar-ı gurur, evlenemeye niyet eden erkeğin kız hakkında yanlış bilgilendirilmesi kandırılması veya aldatılması demektir. Kadının bazı özelliklerinin yanlış tasvir edilmesi daha sonra bu şekilde çıkmamasıdır.