Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Talak-ı muallak nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Talak-ı muallak nedir?

  Reklam
  Talak-ı muallak nedir?

  Talak-ı muallak: “ise, zaman, şayet...” gibi şart edatlarını kullanarak, talakın meydana gelmesini ilerideki bir işin olmasına bağlamaktır. Mesela bir kişi, hanımına: “Filanın evine girersen boşsun” dese, bu bir talak-ı muallaktır. Kadın o eve girerse, boşanma olur; girmezse olmaz.

  Ta’lik ya lafzi olur veya manevi olur. Lafzi olanı, şart edatları açıkça zikredilendir. Manevi olanı ise, şart edatları açıkça zikredilmeyip, bu şartın mana olarak ifade edildiği ta’liktir. Mesela kocanın, karısına: “Talak üzerime borç olsun şöyle yapacağım” veya “yapmayacağım” demesi gibi... Bu şekilde söylediği şeyi gerçekleştiremezse talak geçerli olur.


  Paylaş
  Talak-ı muallak nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Erkeğe verilen talak hakkının bir davranışın gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı kılınmasıdır. Şarta bağlanan talak söylenen söz yapılmışsa boşama gerçekleşmiş olur.muallak talak sozleri,  muallak talak