Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Talak-ı münneccez nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Talak-ı münneccez nedir?

  Reklam
  Talak-ı münneccez nedir?

  Talak-ı münneccez: Bir kişinin, hanımına: “Sen boşsun” demek suretiyle derhal boşamak isteği ile yaptığı talaktır. Buna talak-ı muaccel de denir. Bunun hükmü, kocanın talak verme (boşama) ehliyetine sahip olması, kadının da bu talaka mahal olması halinde, “boşadım” sözünün ağızdan çıkmasıyla talakın derhal vaki olup, neticelerinin terettüp etmesidir.


  Paylaş
  Talak-ı münneccez nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dinine göre boşama hakkı yani talak hakkı erkeğe verilmiştir. Erkeğin kadını hemen boşamak istemesi üzerine sen boşsun demesi ile gerçekleşmektedir.