Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Bidi Talak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bidi Talak

  Reklam
  Bid´i Talak


  Hayız halinde veya hayız hali bittikten sonra temizlik devresine girer-ken cinsel ilişkide bulunduktan sonra yapılan boşamalıdır.

  Bu boşanma şekli geçerli olmakla beraber, haram bir uygulamadır. Çünkü bu boşanma şekli geçerli olmakla beraber, haram bir uygulamadır. Bu boşanma şeklinde kadının aleyhine iddet süresinin uzamasına sebebi-yet vardır.

  Temizlik süresinde cinsel ilişkide bulunduktan sonra yapılan boşama-nın haram oluşu sebebine gelince, kadının hamile çıkma ihtimali olabilir ki hamilelikte de kadının boşanması istenmemekte ve onun aleyhine ol-maktadır.

  Allahu Teala şöyle buyurmuştur:

  "Ey Peygamber! kadınları boşaya-cağınızda onları (temizleme) vakitlerinde (ve münasebette bulunmadan) boşayın ve iddetini sayın. Rabbiniz olan Allah´tan korkun." (Talak: 66/1)

  Kadın hayızlı iken boşanırsa iddet süresi uzar. Kadın cinsi münasebet-ten sonra boşanırsa o zaman hamile olma ihtimali oluşur. Hamilelik ha-linde boşanan kadın için pişmanlık olur.

  Abdullah İbni Ömer (r.anhuma) Rasulallah (s.a.v) zamanında karısını hayız halinde boşadı. Ömer ibnul Hattab, oğlunun bu boşamasının hük-münü Rasulallah´a sordu. Rasulallah (s.a.v) O´na şöyle buyurdu:

  "Oğlun Abdullah´a söyle karısına dönsün, sonra kadın temizleninceye kadar bıraksın. Sonra kadın tekrar adetini görüp tekrar temizleninceye kadar da (onunla birlikte yaşasın) ikinci adetinden temizlendikten sonra-cinsi münasebette bulunmaksızın- boşasın. İşte kadının bu iki kirlenmesi ve temizlenmesi zamanı, erkeklerin kadınları boşamaları için aziz ve celil olan Allah´ın emrettiği iddet müddetidir." [5]

  Üçüncü ber talak şekli de sunni ve bidi olmayan boşamadır: Bu da ergenlik çağma gelmeyen küçük kadın, hayizdan kesilen yaşlı kadın, hamile olan kadının ve kendisiyle cinsi münasebetle bulunulma-mış hul´ yapan kadın için yapılan boşamadır. Bunların boşanmaları ne sunni ne de bidi boşanmadır. Yapılması caiz olan bir boşamadır. Çünkü küçük ve yaşlı kadının iddet süresi ay hesabı, hamile kadının iddet süresi ise doğum yapması iledir. [6]  Paylaş
  Bidi Talak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Erkek kadından boşanmak istediği zaman kadının idetini beklemek zorundadır. İki adet dönemini geçirip temizlendikten sonra kadına tekrar dokunmadan boşama gerçekleşir. KAdınla cinsi münasebet yaşaması kadının hamile kalmasına ihtimal olduğundan bu şekilde hüküm verilmiştir.bidi talak,  bidi talak nedir,  talak bidi,  kadin hayizli iken bosanirsa talak olur mu,  bidi boşama nedir,  sunı ve bidi talak