Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Kocası Ölmüş Hamile Kadının İddeti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kocası Ölmüş Hamile Kadının İddeti

  Reklam
  Kocası Ölmüş Hamile Kadının İddeti

  (70) Abdurrahman bin Avf (Radiyallahu Anh)’ın oğlu Ebu Seleme şöyle dedi:
  “Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) İbni Abbas (Radiyallahu Anh)’ın yanında oturuyor iken ona bir adam geldi. O kişi İbni Abbas (Radiyallahu Anh)’a:
  −Kocasının ölümünden kırk gün sonra doğuran kadın hakkında bana fetva ver dedi. İbni Abbas (Radiyallahu Anh):
  −Bu kadının iddeti iki iddetin en uzun olanıdır dedi. Ebu Seleme ben:
  “...Hamile olanların iddetleri yüklerini bırakmalarına kadardır...” Talak: 4 ayetini okudum. Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh):
  −Ben de kardeşimin oğlu yani Ebu Seleme (Radiyallahu Anh) ile beraberim dedi. İbni Abbas (Radiyallahu Anh) uşağı Kureyb’i, Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’ya gönderdi. Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  −Sübey’a el-Eslemiyye (Radiyallahu Anha) gebe iken kocası öldürüldü. Ve Sübey’a (Radiyallahu Anha) kocasının ölümünden sonra kırkıncı gecede doğurdu. Müteakiben kendisiyle evlenilmek üzere talip olundu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de nikâh ettirdi. Ebu Senabil bin Ba’kek (Radiyallahu Anh)’da onu isteyenler arasında idi...”
  İbni Abbas (Radiyallahu Anh) burada, iki iddetin en uzunu derken, Bakara Suresindeki:
  “İçinizden ölenlerin, geriye bıraktığı eşleri, dört ay on gün (bekleyip) kendilerini gözetlerler...” Bakara: 234 ayetini kast ediyor.
  Buhari (4886) Müslim (1485/57) Malik (2/590/86) Nesei (3512-3513) Tirmizi (1194) Darimi (2/165-166) İbni Hibban (4296) İbnu’l-Carud (762) Ahmed (6/312) Albani (2113-İrva)
  (71) Abdullah bin Abdullah bin Utbe bin Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle tahdis etti:
  “Ubeydullah (Radiyallahu Anh)’ın babası Abdullah bin Utbe (Radiyallahu Anh), Ömer bin Abdullah bin Erkam (Radiyallahu Anh)’a bir mektup yazıp ona Sübey’a bintü’l-Haris el-Eslemînin yanına gitmesini, kendisinden hadisini ve hamileliği hakkında fetva istediği vakit Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ona söylemiş olduğu sözü sormasını emretti. Bunun üzerine Ömer bin Abdullah Sübey’anın yanına varıp hadisi sorduktan sonra Abdullah bin Utbeye şöyle yazdı:
  −Sübey’a, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Bedir’de bulunmuş sahabelerinden Sa’d bin Havle’nin nikahı altında olduğunu, bu kişinin Âmir bin Lüeyy oğullarından olduğunu, ken-disi hamile iken kocasının veda haccında vefat ettiğini, kocasının vefatının üzerinden dört ay geçmeden doğurduğunu ve nifas halinden kurtulduğunu, evlenmek için kendisine talip olanlara süslendiğini, bu arada Abduddar oğullarından olan Ebu’s-Senabil, Sübey’anın yanına gelip kendisini süslenmiş görerek:
  −Ne o, seni süslenmiş olarak görüyorum, zannederim ki nikahlanmayı arzu ediyorsun? Vallahi sen üzerinden dört ay on gün geçmedikçe evlenemezsin dediğini haber verdi. Sonra da:
  −Ebu’s-Senabil o sözleri bana söyleyince, o akşam elbisemi giyinip Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e gittim ve durumumu kendisinden sordum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) çocuğumu doğurduğum vakit evlenmemin helal olduğunu bana bildirdi, istersem evlenebileceğimi bana emretti dedi.”
  Müslim (1484/56) Buhari (3742) Ebu Davud (2306) Nesei (3518) İbni Mace (2028) İbni Hibban (4294) Albani (2113-İrva)


  Paylaş
  Kocası Ölmüş Hamile Kadının İddeti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Asrı saadete yaşanan bir hadise ile peygamberimiz ne yapılması gerektiğini göstermiştir. Kocası ölmüş hamile kadının kırkıncı gecede doğurması üzerine ona talip olan birisi ile peygamberimiz onları evlendirmiştir.