Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Kocası Ölmüş Hamile Olmayan Kadının İddeti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kocası Ölmüş Hamile Olmayan Kadının İddeti

  Reklam
  Kocası Ölmüş Hamile Olmayan Kadının İddeti

  (72) Allah-u teala şöyle buyuruyor:
  “İçinizden ölenlerin, geriye bıraktığı eşleri, dört ay on gün (bekleyip) kendilerini gözetlerler. Sürelerini bitirince artık kendileri için uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınıza haberdardır.”
  Bakara: 234
  (73) Zeyneb binti Ka’b bin Ucrete (Radiyallahu Anha) dedi ki:
  “Fürey’a binti Malik bin Sinan bu kadın Ebu Said el-Hudri’nin kız kardeşidir Zeyneb (Radiyallahu Anha) dedi ki:
  −Fürey’a, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve Beni Hudre’de bulunan ailesinin yanına dönmek istediğini soruyordu Kocası kaçan kölelerini aramak için peşlerine çıktı. Kadum’un uç tarafına vardığında onlara yetiştiğinde köleleri onu öldürdüler. Fürey’a (Radiyallahu Anha), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
  Kocam sahip olduğu bir meskende bırakmadı bana nafaka da bırakmadı bu sebeple Beni Hudre’de bulunan ailemin yanına dönmek istediğimi sordum dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Evet’ buyurdu. Fürey’a (Radiyallahu Anha):
  −Dönüp gittim hücresine varmıştım ki Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana seslendi yahut emretti de başkası bana onun için seslendi dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana:
  −‘Nasıl demiştin?’ buyurdu. Ben de kocam hakkında ona zikrettiğim kıssayı tekrar ettim. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Kitaptaki iddet süresi tamamlanana kadar kocayın evinde kal’ buyurdu. Fürey’a (Radiyallahu Anha):
  −Kocamın evinde dört ay on gün iddet bekledim. Sonra Osman bin Affan (Radiyallahu Anh), bana haber gönderip bu kocası ölüp hamile olmayan kadının iddet hükmünü sordu. Ben de benimle ilgili hükmü ona haber verdim. Müteakiben Osman (Radiyallahu Anh) bu hükme ittiba edip onunla hükmetti dedi.”
  Malik (2/591/87) Şafii (1214-Risale) Ebu Davud (2300) Nesei (3528) Tirmizi (1204) Darimi (2/434) İbni Mace (2031) İbnu’l-Carud (759) İbni Hibban (4292) Begavi (2386) Ahmed (6/370-420-421)


  Paylaş
  Kocası Ölmüş Hamile Olmayan Kadının İddeti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadının kocası öldükten sonra bir süre beklemesi gerekmektedir. Bu döneme yas dönemi de denmektedir. İslam dinine göre dört ay on bekledikten sonra kadın evlenebilir.hamile olmayan kadınların