Müslüman Hanımlar ve İslamda Boşanma Hukuku Forumundan Kocası Vefat Eden Kadının İddetinde Yas Tutması Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kocası Vefat Eden Kadının İddetinde Yas Tutması

  Reklam
  Kocası Vefat Eden Kadının İddetinde Yas Tutması

  (74) Zeyneb binti Ebu Seleme (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Şam’dan Ebu Sufyan’ın ölüm haberi Medine’ye geldiğinin üçüncü gününde, Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha) zağferanlı bir koku istedi. Sonra bunu iki yüzüne ve iki koluna sürdü ve: Şüphesiz ben böyle süslenmekten müstağni bir kadınım. Fakat ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i işittim:
  ‘Allah’a ve ahiret gününe iman eden bir kadının, eşinden gayrı bir ölü üzerine üç günden fazla yas tutması helal olmaz. Ancak kadın, eşinin ölümü üzerine dört ay on gün yas tutar’ buyurdu.”
  Buhari (1207-1208) Müslim (1486/58) Ebu Davud (2299) Tirmizi (1208)
  (75) Zeyneb (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Annem Ümmü Seleme (Radiyallahu Anha)’dan şöyle derken işittim:
  Bir kadın Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve:
  −Ya Rasulallah, kızımın kocası vefat etti. Şimdi ise gözleri rahatsızlandı. Onun gözlerine sürme çekebilir miyim? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Hayır’ buyurdu. Kadın iki yahut üç kere bu isteğini tekrarladı. Her defasında Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Hayır’ buyurdu. Sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Kocası ölen kadının iddeti dört ay on gündür. Cahiliye vaktinde sizden biriniz bir sene bekledikten sonra senenin başına geldiğinde bir deve tezeği atardı ve yastan çıkardı’ buyurdu.”
  Buhari (5435) Müslim (1488/158) Malik (2/596) Ebu Davud (2299) Nesei (3542) Tirmizi (1210) İbni Mace (2084) İbnu’l-Carud (768) Ahmed (6/324) Albani (2114-İrva)


  Paylaş
  Kocası Vefat Eden Kadının İddetinde Yas Tutması Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslam dinine göre kadının iddeti yani yas tuttuğu bekleme süresi dört ay on gündür. Yüz otuz gün sonra kadın dini anlamda hür olarak kabul edilmektedir.kadının iddetinde yapması gerekenler